Wzywamy Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego zakończenia państwowego handlu polskimi dziećmi

Adresat/Adresaci petycji: Premier

 

Wzywamy Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego zakończenia państwowego handlu polskimi dziećmi

Wzywamy Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego zakończenia państwowego handlu polskimi dziećmi

0100
  95
 
95 podpisało. Osiągnijmy 100!

Polski rząd chce, by w sprawach międzynarodowych dotyczących opieki nad dziećmi polscy policjanci w nocy zabierali w Polsce dzieci polskim rodzicom i wydawali je za granicę na życzenie obcych urzędów. Rząd zamierza pozbawić dziecko prawa do udziału w dotyczącym go postępowaniu, prawa do wysłuchania, do zmiany bezprawnego orzeczenia, do wznowienia postępowania. Zachwalające koszmarny rządowy projekt zmiany prawa wystąpienia wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika z dnia 28 grudnia 2016 r. mogą wynikać z fasadowości roli wiceministra.

http://wolnespoleczenstwo.org/pl/po-dziecko-przyjdziemy-w-nocy/

 

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
0100
  95
 
95 podpisało. Osiągnijmy 100!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Premier

Wzywamy Prezesa Rady Ministrów i Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego zakończenia państwowego handlu polskimi dziećmi, prowadzonego z udziałem, za przyzwoleniem i z pomocą polskich sędziów i urzędników ministerialnych, oraz do odnalezienia każdego dziecka bezprawnie wywiezionego z Polski, i do zapewnienia mu możliwości powrotu do Polski lub odzyskania więzi z rodziną wedle jego życzenia, a także do przeprowadzenia jawnych postępowań karnych przeciwko sędziom i urzędnikom winnym handlu dziećmi.

Żądamy całkowitego zatrzymania adopcji zagranicznych poza adopcjami dokonywanymi przez osoby spokrewnione z dzieckiem, i poza adopcjami dokonywanymi na podstawie oświadczeń co najmniej trzech niezależnych lekarzy specjalistów o niemożności zapewnienia dziecku koniecznej opieki medycznej w Polsce.

Żądamy wycofania projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, ustawowego pozbawienia polskich dzieci ochrony prawnej i podmiotowości w międzynarodowych sprawach rodzinnych, oraz upoważnienia polskiej Policji do porywania dzieci polskim rodzicom z Polski, przemocą, w godzinach nocnych. Żądamy zarazem ujawnienia imion i nazwisk urzędników, którzy sporządzili ten projekt.

Żądamy niezwłocznego zapewnienia właściwej pomocy adwokackiej w Belgii 7-letniemu Michałkowi porwanemu z Polski do Belgii. Żądamy powrotu dziecka do rodziny w Polsce. Żądamy postępowania karnego przeciwko jego porywaczom, którymi są obywatele belgijscy: państwo Lieven Boelaert i Barbara Wellens, adwokat Anna Maria Błońska oraz sędzia Małgorzata Franczak, a także postępowania przeciwko handlującym dziećmi pracownikom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: podsekretarzowi stanu panu Bartoszowi Marczukowi i naczelnikowi pani Katarzynie Napiórkowskiej, oraz ujawnienia liczby dzieci wywiezionych z Polski przed prawomocnym zakończeniem dotyczącego ich postępowania adopcji zagranicznej.

Żądamy niezwłocznego zatrzymania szkodliwych dla małego dziecka działań adopcyjnych, które podjęli w Łodzi obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki, państwo Cathryn Paige Kinney oraz Thomas Bradley Kinney. Żądamy zawieszenia postępowania adopcyjnego z ich wniosku do czasu rozpatrzenia wniosku o udział organizacji społecznej w postępowaniu adopcyjnym, albo wznowienia postępowania adopcyjnego. Żądamy wszczęcia postępowań karnych przeciwko sędziom Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa: Grażynie Ogińskiej oraz Małgorzacie Gutkowskiej, nie zapewniającym ochrony dziecku, mogącym brać udział w handlu dzieckiem.

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Premier

Wzywamy Prezesa Rady Ministrów i Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego zakończenia państwowego handlu polskimi dziećmi, prowadzonego z udziałem, za przyzwoleniem i z pomocą polskich sędziów i urzędników ministerialnych, oraz do odnalezienia każdego dziecka bezprawnie wywiezionego z Polski, i do zapewnienia mu możliwości powrotu do Polski lub odzyskania więzi z rodziną wedle jego życzenia, a także do przeprowadzenia jawnych postępowań karnych przeciwko sędziom i urzędnikom winnym handlu dziećmi.

Żądamy całkowitego zatrzymania adopcji zagranicznych poza adopcjami dokonywanymi przez osoby spokrewnione z dzieckiem, i poza adopcjami dokonywanymi na podstawie oświadczeń co najmniej trzech niezależnych lekarzy specjalistów o niemożności zapewnienia dziecku koniecznej opieki medycznej w Polsce.

Żądamy wycofania projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, ustawowego pozbawienia polskich dzieci ochrony prawnej i podmiotowości w międzynarodowych sprawach rodzinnych, oraz upoważnienia polskiej Policji do porywania dzieci polskim rodzicom z Polski, przemocą, w godzinach nocnych. Żądamy zarazem ujawnienia imion i nazwisk urzędników, którzy sporządzili ten projekt.

Żądamy niezwłocznego zapewnienia właściwej pomocy adwokackiej w Belgii 7-letniemu Michałkowi porwanemu z Polski do Belgii. Żądamy powrotu dziecka do rodziny w Polsce. Żądamy postępowania karnego przeciwko jego porywaczom, którymi są obywatele belgijscy: państwo Lieven Boelaert i Barbara Wellens, adwokat Anna Maria Błońska oraz sędzia Małgorzata Franczak, a także postępowania przeciwko handlującym dziećmi pracownikom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: podsekretarzowi stanu panu Bartoszowi Marczukowi i naczelnikowi pani Katarzynie Napiórkowskiej, oraz ujawnienia liczby dzieci wywiezionych z Polski przed prawomocnym zakończeniem dotyczącego ich postępowania adopcji zagranicznej.

Żądamy niezwłocznego zatrzymania szkodliwych dla małego dziecka działań adopcyjnych, które podjęli w Łodzi obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki, państwo Cathryn Paige Kinney oraz Thomas Bradley Kinney. Żądamy zawieszenia postępowania adopcyjnego z ich wniosku do czasu rozpatrzenia wniosku o udział organizacji społecznej w postępowaniu adopcyjnym, albo wznowienia postępowania adopcyjnego. Żądamy wszczęcia postępowań karnych przeciwko sędziom Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa: Grażynie Ogińskiej oraz Małgorzacie Gutkowskiej, nie zapewniającym ochrony dziecku, mogącym brać udział w handlu dzieckiem.

[Imię i nazwisko]