Zatrzymaj Rezolucję Unii Europejskiej, która promuje aborcję

Petycja do Eurodeputowanych z EPL

 

Zatrzymaj Rezolucję Unii Europejskiej, która promuje aborcję

Zatrzymaj Rezolucję Unii Europejskiej, która promuje aborcję

050.000
  34.640
 
34.640 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Dziękujemy za Państwa podpisy pod petycją! Wygraliśmy głosowanie 22. października br. Eurodeputowani nie zaaprobowali projektu rezolucji. Projekt z pewnością powróci za jakiś czas. Wtedy znów poprosimy Państwa o aktywność i przekonywanie posłów do głosowania za życiem.

Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego promuje aborcję i atakuje wolność sumienia

Rezolucja ta uznaje aborcję za podstawowe „prawo”, sprzeciwia się prawu do wolności sumienia i wzywa Unię Europejską do finansowania aborcji w ramach swojej polityki. Tekst rezolucji wzywa do rozpowszechniania aborcji oraz pomniejszania prawa do wolności sumienia (i sprzeciwu ze względu na sumienie). Dokument ten milczy w temacie wsparcia dla kobiet w ciąży.

Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie był przedmiotem debaty PE i został poddany pod głosowanie 22. października br. Projekt tej rezolucji, której Autorką jest deputowana portugalskich socjalistów Edite Estrela, został przyjęty przez Komisję Praw Kobiet Równouprawnienia w dniu 18. września br.

Projekt rezolucji jest odpowiedzią na Europejską Inicjatywę Ustawodawczą “Jeden z Nas, która została wsparta już przez ok. 1.3 miniona obywateli Państw Członkowskich i która wzywa UE do zatrzymania finansowania aborcji oraz takich praktyk przemysłowych i naukowych, które prowadzą do niszczenia ludzkich embrionów.

Projekt Rezolucji wykracza poza kompetencje, jakie Państwa Członkowskie przyznały UE i według których każde Państwo Członkowskie prowadzi własną politykę w tym zakresie.

Europejska Partia Ludowa, która jest w tej chwili najliczniejszą partią w PE, ma kluczowy głos w głosowaniach nad projektem rezolucji.

Poprośmy jej Członków o głos przeciwko tej Rezolucji.

------

Poniżej prezentujemy informację o niektórych ideologicznych fragmentach projektu Rezolucji:

 

- Projekt potępia korzystanie z możliwości sprzeciwu dokonania aborcji ze względu na wolność sumienia lekarza (§G) i jednocześnie wzywa Państwa Członkowskie to uregulowania i monitorowania korzystania z prawa do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem (§11). W uzasadnieniu dokumentu czytamy, iż „na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii, Polsce, Irlandii i we Włoszech odnotowano przypadki, w których prawie 70% wszystkich ginekologów i 40% wszystkich anestezjologów skorzystało z prawa do odmowy przeprowadzenia aborcji ze względu na sprzeczność takiego działania z własnym sumieniem.” Dokument zawiera następnie fałszywą informację, iż „ograniczenia tego typu stanowią oczywiste naruszenie praw człowieka i międzynarodowych standardów medycznych” (s. 14/17).

 

- Dokument potępia prawo Polski i Malty i zarzuca nadmiernie restrykcyjną interpretację obowiązujących przepisów dotyczących wolności sumienia (§G).

 

- Dokument wzywa do wprowadzenia powszechnej aborcji, która miałaby być gwarantowana przez prawo międzynarodowe (§7, 10).

 

- Dąży do zabrania praw rodzicom wobec ich nastoletnich dzieci (§14).

 

- Wzywa Państwo Członkowskie do zapewnienia obowiązkowej „edukacji” seksualnej wszystkim dzieciom podkreślając, że „edukacja” ta „musi obejmować zwalczanie stereotypów i uprzedzeń, wyjaśniać zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć i orientację seksualną” (§16), co w praktyce oznacza zakaz uczenia dzieci, iż podstawą każdego społeczeństwa jest naturalna rodzina, dla której fundament stanowi małżeństwo kobiety i mężczyzny.

 

- Dokument wzywa UE do finansowania aborcji w biednych krajach poprzez Europejski Fundusz Rozwoju (§22).

050.000
  34.640
 
34.640 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Petycja do Posłów Parlamentu Europejskiego z EPL

 

Szanowni Posłowie do Parlamentu Europejskiego,

 

22. października odbędzie się głosowanie nad projektem "Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie" autorstwa deputowanej portugalskich socjalistów p. Edite Estrela. Dokument ten dąży do upowszechnienia aborcji i jest wymierzony w fundamentalne prawa rodziców oraz w prawo do sprzeciwu wobec działań sprzecznych z sumieniem.

 

Dokument obejmuje obszary, w których UE nie posiada kompetencji, toteż powinien on zostać wykreślony z porządku obrad. 
W razie pozostawienia dokumentu w porządku obrad, proszę Państwa o odrzucenie go.

----------

Dear MEP:

I have been notified that on 22nd October, there will be a debate and vote on the draft resolution called “Sexual and Reproductive Health and Rights”. This document promotes abortion and attacks the rights of parents and conscientious objectors. The discussion in itself does not fall within the powers and/or duties of the European Union and should be withdrawn from the agenda. In any case that the document is not withdrawn and the vote takes place, I object to the text and expect you to reject it. 

[Imię i nazwisko]

Petycja do Posłów Parlamentu Europejskiego z EPL

 

Szanowni Posłowie do Parlamentu Europejskiego,

 

22. października odbędzie się głosowanie nad projektem "Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie" autorstwa deputowanej portugalskich socjalistów p. Edite Estrela. Dokument ten dąży do upowszechnienia aborcji i jest wymierzony w fundamentalne prawa rodziców oraz w prawo do sprzeciwu wobec działań sprzecznych z sumieniem.

 

Dokument obejmuje obszary, w których UE nie posiada kompetencji, toteż powinien on zostać wykreślony z porządku obrad. 
W razie pozostawienia dokumentu w porządku obrad, proszę Państwa o odrzucenie go.

----------

Dear MEP:

I have been notified that on 22nd October, there will be a debate and vote on the draft resolution called “Sexual and Reproductive Health and Rights”. This document promotes abortion and attacks the rights of parents and conscientious objectors. The discussion in itself does not fall within the powers and/or duties of the European Union and should be withdrawn from the agenda. In any case that the document is not withdrawn and the vote takes place, I object to the text and expect you to reject it. 

[Imię i nazwisko]