WYKLUCZMY ABORCJĘ Z CELÓW ONZ

Petycja do Państw Członkowskich ONZ

 

WYKLUCZMY ABORCJĘ Z CELÓW ONZ

WYKLUCZMY ABORCJĘ Z CELÓW ONZ

0200.000
  122.064
 
122.064 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Zabijanie niewinnych dzieci w łonie matki nie powinno być częścią globalnej polityki rozwoju.

W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych zdecyduje o tym, jak zostaną wydane biliony dolarów na likwidację biedy, polepszenie zdrowia i edukacji, pomoc w rozwoju gospodarczym biednym krajom. Trwają właśnie negocjacje na temat tego, co powinno znaleźć się w planie polityki rozwoju po 2015 r. Plan ten będzie wyznaczał globalną i lokalną politykę najbliższych dekad. 

Grupy pro-aborcyjne otrzymują aktualnie biliony dolarów od rządów, prywatnych fundacji oraz agencji ONZ pod pretekstem zapewnienia "zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego" - co jest popularnym określeniem dla aborcji. Chcą uzyskać jeszcze więcej pieniędzy włączając takie działania do polityki rozwoju ONZ po 2015 r.

Grupy te nie powinny być finansowane z naszych podatków. Prezentują bowiem fałszywe informacje na temat aborcji poprzez szkolenia, warsztaty i poradnictwo. Twierdzą, że wykonywanie aborcji rozwiąże problem umieralości matek z racji porodu. To nieprawda!

Legalna aborcja nie zmniejsza liczby zgonów matek. W rzeczywistości, aborcja w żaden sposób nie zmniejsza liczby przypadków śmierci matek po porodzie, spowodowanych krwawieniem, infekcjami, wysokim ciśnieniem krwi albo innymi komplikacjami ciąży i porodu.

Skuteczna polityka mająca na celu zmniejszego śmiertelności i zachorowalności okołoporodowej matek, a także komplikacji związanych z aborcjami, jest znana: woda i zaplecze sanitarne, edukacja kobiet, lepsza przed- i poporodowa opieka, wykwalifikowane położne, lepsza infrastruktura opieki zdrowotnej, dostęp do leków, dobrego transportu i miejsc do rodzenia. 

Kraje takiej jak Chile i Irlandia, któe zakazują aborcji, są liderami, gdy chodzi o zapobieganie zachorowalności okołoporodowej kobiet i śmiertelości matek, ponieważ zastosowały powyższą politykę.

0200.000
  122.064
 
122.064 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Petycja do Państw Członkowskich ONZ

Szanowni Państwo,

Wzywamy ONZ do przyjęcia pozytywnej i kompleksowej wizji zdrowia, w której otacza się troską zarówno matki, jak i ich dzieci oraz do wycofania haseł "zdrowia i usług seksualnych i reprodukcyjnych" oraz "praw reprodukcyjnych" z planu rozwojowego ONZ po 2015 r.

Polityka rozwoju ONZ nie powinna zawierać zawężonej, kontrowersyjnej polityki zdrowotnej, obejmującej aborcję.

[Imię i nazwisko]

Petycja do Państw Członkowskich ONZ

Szanowni Państwo,

Wzywamy ONZ do przyjęcia pozytywnej i kompleksowej wizji zdrowia, w której otacza się troską zarówno matki, jak i ich dzieci oraz do wycofania haseł "zdrowia i usług seksualnych i reprodukcyjnych" oraz "praw reprodukcyjnych" z planu rozwojowego ONZ po 2015 r.

Polityka rozwoju ONZ nie powinna zawierać zawężonej, kontrowersyjnej polityki zdrowotnej, obejmującej aborcję.

[Imię i nazwisko]