Ministerstwo Edukacji szykanuje szkoły przyjazne rodzinie!

Petycja w obronie praw rodziców

 

Ministerstwo Edukacji szykanuje szkoły przyjazne rodzinie!

Ministerstwo Edukacji szykanuje szkoły przyjazne rodzinie!

050.000
  28.905
 
28.905 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

W środę 25 marca z inicjatywy Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny ruszyła kampania „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. 20 szkół z powiatu wołomińskiego otrzymało certyfikat gwarantujący, że w tych placówkach dzieciom i młodzieży nie zagraża m.in. genderowa indoktrynacja. W takich szkołach dzieci nie będą poddawane propagandzie kwestionującej na przykład tak podstawowe prawdy jak ta, iż małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety.

Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem i wiele kolejnych szkół chce przystąpić do tego programu. Ta prorodzinna inicjatywa nie spodobała się jednak Ministerstwu Edukacji Narodowej. Minister Joanna Kluzik-Rostkowska zleciła mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty Karolowi Semikowi dokładne przebadanie i skontrolowanie zasad, na jakich dyrektorzy szkół podpisują deklaracje „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. To próba odstraszenia dyrektorów szkół od przyłączenia się do programu. Interwencja, którą z inicjatywy MEN podjął Kurator, nie tylko nie znajduje podstaw prawnych (jest nielegalna), ale wprost narusza obowiązujące przepisy.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty działania Mazowieckiego KO oraz MEN, podjęte w związku z przystąpieniem placówek do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”, pozostają zupełnie poza zakresem nadzoru pedagogicznego i tym samym są bezprawne.

Co więcej, ustawa jednoznacznie rozstrzyga, że nadzór nad finansową i administracyjną działalnością szkół sprawuje organ prowadzący szkołę, w tym przypadku – gmina. Tym samym, MEN oraz działający na jego polecenie Mazowiecki KO, swymi nielegalnymi działaniami, naruszyli chronioną na mocy art. 165 ust. 2 Konstytucji, zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego (zob. Stanowisko Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris).

Nie pozwól na to aby konstytucyjnie gwarantowane prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami zostało naruszone przez urzędników państwowych. Zaprotestuj przeciwko zastraszaniu szkół przez Ministerstwo i Kuratorium – podpisz się pod petycją, która zostanie wysłana w Twoim imieniu do Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

----- Źródło grafiki: http://www.centrumzyciairodziny.org/

050.000
  28.905
 
28.905 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

W sprawie prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami

Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Kuratorze,

Kategorycznie domagam się zaprzestania szykanowania szkół, które dołączyły do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, działania Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, podjęte w związku z przystąpieniem szkół powiatu wołomińskiego do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”, pozostają zupełnie poza zakresem nadzoru pedagogicznego i tym samym są bezprawne. Co więcej, ustawa jednoznacznie rozstrzyga, że nadzór nad finansową i administracyjną działalnością szkół sprawuje organ prowadzący szkołę, w tym przypadku – gmina. Tym samym, swymi nielegalnymi działaniami, naruszyliście Państwo chronioną na mocy art. 165 ust. 2 Konstytucji, zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

Nie zgadzam się na to, aby konstytucyjnie gwarantowane prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami zostało naruszone przez urzędników państwowych i stanowczo protestuje przeciwko zastraszaniu szkół przez Ministerstwo i Kuratorium!

[Imię i nazwisko]

W sprawie prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami

Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Kuratorze,

Kategorycznie domagam się zaprzestania szykanowania szkół, które dołączyły do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, działania Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, podjęte w związku z przystąpieniem szkół powiatu wołomińskiego do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”, pozostają zupełnie poza zakresem nadzoru pedagogicznego i tym samym są bezprawne. Co więcej, ustawa jednoznacznie rozstrzyga, że nadzór nad finansową i administracyjną działalnością szkół sprawuje organ prowadzący szkołę, w tym przypadku – gmina. Tym samym, swymi nielegalnymi działaniami, naruszyliście Państwo chronioną na mocy art. 165 ust. 2 Konstytucji, zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

Nie zgadzam się na to, aby konstytucyjnie gwarantowane prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami zostało naruszone przez urzędników państwowych i stanowczo protestuje przeciwko zastraszaniu szkół przez Ministerstwo i Kuratorium!

[Imię i nazwisko]