Mówimy STOP łamaniu prawa – ratujmy porzucone łódzkie niemowlęta!

Adresat/Adresaci petycji: Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi

 

Mówimy STOP łamaniu prawa – ratujmy porzucone łódzkie niemowlęta!

wygrane
050.000
  42.068
 
42.068 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Mówimy STOP łamaniu prawa – ratujmy porzucone łódzkie niemowlęta!

Czy pozwolisz na to, by niemowlęta z traumą porzucenia przez biologicznych rodziców trafiały do przepełnionego domu dziecka? Czy potrafisz obojętnie patrzeć, jak skazuje się je na życie w miejscu, gdzie jeden opiekun zajmuje się dziesięciorgiem niemowląt jednocześnie? My nie potrafimy! Ośrodek TULI LULI nadal chce opiekować się porzuconymi niemowlętami, otaczać je czułością, reagować na ich potrzeby, zapewniać komfortowe warunki rozwoju i profesjonalnie przygotowywać do dobrej adopcji, co znacząco utrudniają działania łódzkiego MOPS-u.

Dołącz do nas – podpisz petycję!

W październiku 2016 r. Fundacja Gajusz otworzyła niezwykłe miejsce – pierwszy w regionie łódzkim Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny – TULI LULI. Trafiają tu niemowlęta, którymi nie mogą bądź nie chcą zajmować się ich biologiczni rodzice. Maluszki pozostają z nami do momentu znalezienia rodziny adopcyjnej. Czują się tu jak w domu. Żadne dziecko ani przez chwilę nie jest samotne, bo ma swojego opiekuna i wolontariuszy, chętnych do tulenia, przewijania i zabaw. W razie potrzeby otrzymuje realną pomoc fizjoterapeuty, neuropsychologa czy logopedy.

Niestety, po kilku miesiącach pojawił się kryzys – łódzkie niemowlęta przestały być kierowane do TULI LULI – zamiast tego trafiają do placówki opiekuńczo-wychowawczej, która powinna być przeznaczona dla dzieci starszych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi nie zabezpieczył bowiem środków na realizację tych zadań z zakresu pieczy zastępczej – i oto najmłodsi, porzuceni przez rodziców łodzianie, ponoszą tego tragiczne konsekwencje!

Jako jedną z przyczyn takiego działania podaje się wysokie miesięczne koszty utrzymania niemowlęcia w TULI LULI. Tymczasem nie powinno się rozpatrywać w tym przypadku kosztów miesięcznych, a rzeczywiste – bowiem podopieczni TULI LULI dzięki ogromnemu zaangażowaniu personelu i codziennej pracy z rodzicami biologicznymi trafiają do rodzin preadopcyjnych w wyjątkowo ekspresowym tempie – średnio po 3 miesiącach. To powoduje, że ogólny koszt utrzymania jednego dziecka w naszym ośrodku jest mniejszy niż w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W wyniku kontrowersyjnego działania MOPS w Łodzi, koszt ten wzrósł w ostatnich miesiącach o ponad 35%. Wylicza go Marszałek Województwa Łódzkiego, który powołał TULI LULI, dając władzom Miasta Łodzi szansę na rozwiązanie problemu opieki nad porzuconymi niemowlętami.

Wspólnie zadbajmy o los bezradnych dzieci, które mają za sobą ciężkie chwile. Przyszłość TULI LULI – magicznego miejsca, stworzonego specjalnie dla najmłodszych – jest w Twoich rękach.

Wspólnie apelujmy o przestrzeganie prawa. Sprawmy, by zasada kierowania się dobrem dziecka nie była dla urzędników jedynie pustym hasłem.

Podpisując petycję, informujesz władze Miasta Łodzi, że nie zgadzasz się na łamanie prawa i popierasz działania Fundacji Gajusz, która zapewnia maluchom bezpieczny dom.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat petycji: Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi

Szanowna Pani Prezydent,

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności,

dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,

w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami – uchwala się, co następuje:…”

 

Słowami preambuły do ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwracamy się do Pani Prezydent o pilną interwencję, dotyczącą systemu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w zakresie zapewnienia opieki noworodkom, pozostawianym w łódzkich szpitalach. 

Informujemy, że w tym roku niemal wszystkie małe dzieci kierowane były do placówki opiekuńczo-wychowawczej zamiast do rodzin zastępczych czy Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego TULI LULI, co stanowi naruszenie art. 95 ust. 1 ww. ustawy.

Jako jedną z przyczyn takiego działania podaje się wysokie miesięczne koszty utrzymania niemowlęcia w TULI LULI. Tymczasem nie powinno się rozpatrywać w tym przypadku kosztów miesięcznych, a rzeczywiste – bowiem podopieczni TULI LULI trafiają do rodzin preadopcyjnych w wyjątkowo ekspresowym tempie – średnio po 3 miesiącach. Krótki czas pobytu maluchów w TULI LULI powoduje, że ogólny koszt utrzymania jednego dziecka w naszym Ośrodku jest mniejszy niż w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Koszt pobytu jednego dziecka uzależniony jest od ogólnej liczby kierowanych do nas niemowląt. Przy wykorzystaniu wszystkich 20 miejsc, co byłoby możliwe, gdyby MOPS zgadzał się na pobyt dzieci w TULI LULI od początku roku, koszt ten utrzymywałby się na niezmienionym poziomie. Ustalany jest on przez Marszałka Województwa Łódzkiego na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Szanowna Pani Prezydent, los najmniejszych, pokrzywdzonych już w chwili urodzenia łodzian, jest w Pani rękach. Prosimy, by zgodnie z art. 111 ust. 1 w zw z art. 191 ust. 13 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zleciła Pani MOPS w Łodzi realizację działań zgodnie z prawem. 

 
[Imię i nazwisko]

Mówimy STOP łamaniu prawa – ratujmy porzucone łódzkie niemowlęta!

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  42.068
 
42.068 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.