Odbudujmy Europę!

Poproś kandydatów na następną kadencję PE do zobowiązania się do obrony życia, rodziny i wolności

 

Odbudujmy Europę!

Odbudujmy Europę!

0100.000
  89.664
 
89.664 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Od 22 do 25 maja 2014 r. będą odbywały się w Europie wybory do Parlamentu Europejskiego.

Fundacja Novae Terrae zaproponowała wraz z 30 europejskimi organizacjami pozarządowymi (wśród których są: CitizenGO, Fundacja Jeden z Nas, Fundacja Mamy i Taty, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris) Zobowiązanie dla kandydatów do Parlamentu Europejskiego, w którym potwierdzą, że - jeśli zostaną wybrani - będą promować i bronić następujące wartości:

1. Godność człowieka i prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, włącznie z ochroną tych wartości poprzez inicjatywę Jeden z Nas.

 2. Rodzina oparta na prawnym związku kobiety i mężczyzny, w szczególności wspieranie młodych małżeństw i rodzin wielodzietnych.

3. Poszanownie wolności reiligijnej (w tym zwalczanie dyskryminacji religijnej), poszanowanie wolności myśli i sumienia, także w dziedzinie medycyny

4. Zasada pomocniczości, walka z biedą i wykluczeniem społecznym, sprawiedliwość społeczna i promocja ważnej roli młodych ludzi.

5. Wolność edukacji i promocja praw rodziców

CitizenGO zachęca wszystkich obywateli Europy, którzy podzielają powyższe wartości (życie, rodzina, wolność edukacji i sprawiedliwość społeczna) do podpisania niniejszej petycji: podpisy wzmocnią znaczenie Zobowiązania przygotowanego przez organizacje pozarządowe i pomogą w zachęcaniu kandydatów do podpisywania go i - jeśli zostaną wybrani - do pracy zgodnej z deklaracjami, które złożyli.

W ostatnich miesiącach, przy okazji prezentacji w PE rezolucji autorstwa europosłów o nazwiskach Estrela, Lunacek. Zuber, Bauer, niektórzy członkowie grup Parlemantu Europejskiego pokazali swoją wrogość wobec naszych wartości i podstawowych praw. W trzech głosowaniach nad dokumentam autorstwa wymienionych posłów, także dzięki CitizenGO, na posiedzeniu plenarnym PE odrzucono rezolucje promujące aborcję, obowiązkową "edukację" seksualną, "małżeństwa" homoseksualne, adopcję dzieci przez pary homoseksualne i narzucanie ideologii gender. Jednak obrona Europy przed ideologiami wymaga większego zaangażowania z naszej strony. Musimy być gotowi na ważne zmiany w prawie wspólnotpwym. Z tego powodu tak ważne jest, aby istniała grupa członków Parlamentu Europejskiego z różnych krajów i parti pracująca z nami, czyli aktywnym społeczeństwem obywatelskim, w celu aktywnego promowania pozytywnych pomysłów.

Twój podpis i wsparcie może zmienić przyszłość Europy!

Lista wspierających Zobowiązanie jest aktualizowana każdego dnia na stronie Fundacji Novae Terrae. W ten sposób wyborcy mają możliwość dowiedzieć się, kto angażuje się w obronę życia, rodziny oraz wolności religijnej i prawa do edukacji. Fundacja Novae Terrae oraz organizacje pozarządowe wspierające Zobowiązanie będą oczywiście monitorowały działanie przyszłych członków Parlamentu Europejskiego, którzy podpisali deklarację. Będa również kontrolowały ich zaangażowanie i spójność działania.

0100.000
  89.664
 
89.664 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Zobowiązanie do walki o prawdziwe wartości w Europie

Szanowni Kandydaci do Parlamentu Europejskiego,

zachęcam Was do podpisania "Zobowiązania dla Europy", przygotowanego przez Fundację Novae Terrae wraz z 30 innymi europejskimi organizacjami pozarządowymi. Zobowiązanie to jest wyrazem podjęcia odpowiedzialności za ochronę i promocję życia, rodziny, wolności do edukacji i wolności religijnej.

[Imię i nazwisko]

Zobowiązanie do walki o prawdziwe wartości w Europie

Szanowni Kandydaci do Parlamentu Europejskiego,

zachęcam Was do podpisania "Zobowiązania dla Europy", przygotowanego przez Fundację Novae Terrae wraz z 30 innymi europejskimi organizacjami pozarządowymi. Zobowiązanie to jest wyrazem podjęcia odpowiedzialności za ochronę i promocję życia, rodziny, wolności do edukacji i wolności religijnej.

[Imię i nazwisko]