Odbudujmy Europę!

Poproś kandydatów na następną kadencję PE do zobowiązania się do obrony życia, rodziny i wolności

 

Odbudujmy Europę!

0100.000
  89.664
 
89.664 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100.000 podpisów.

Odbudujmy Europę!

Od 22 do 25 maja 2014 r. będą odbywały się w Europie wybory do Parlamentu Europejskiego.

Fundacja Novae Terrae zaproponowała wraz z 30 europejskimi organizacjami pozarządowymi (wśród których są: CitizenGO, Fundacja Jeden z Nas, Fundacja Mamy i Taty, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris) Zobowiązanie dla kandydatów do Parlamentu Europejskiego, w którym potwierdzą, że - jeśli zostaną wybrani - będą promować i bronić następujące wartości:

1. Godność człowieka i prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, włącznie z ochroną tych wartości poprzez inicjatywę Jeden z Nas.

 2. Rodzina oparta na prawnym związku kobiety i mężczyzny, w szczególności wspieranie młodych małżeństw i rodzin wielodzietnych.

3. Poszanownie wolności reiligijnej (w tym zwalczanie dyskryminacji religijnej), poszanowanie wolności myśli i sumienia, także w dziedzinie medycyny

4. Zasada pomocniczości, walka z biedą i wykluczeniem społecznym, sprawiedliwość społeczna i promocja ważnej roli młodych ludzi.

5. Wolność edukacji i promocja praw rodziców

CitizenGO zachęca wszystkich obywateli Europy, którzy podzielają powyższe wartości (życie, rodzina, wolność edukacji i sprawiedliwość społeczna) do podpisania niniejszej petycji: podpisy wzmocnią znaczenie Zobowiązania przygotowanego przez organizacje pozarządowe i pomogą w zachęcaniu kandydatów do podpisywania go i - jeśli zostaną wybrani - do pracy zgodnej z deklaracjami, które złożyli.

W ostatnich miesiącach, przy okazji prezentacji w PE rezolucji autorstwa europosłów o nazwiskach Estrela, Lunacek. Zuber, Bauer, niektórzy członkowie grup Parlemantu Europejskiego pokazali swoją wrogość wobec naszych wartości i podstawowych praw. W trzech głosowaniach nad dokumentam autorstwa wymienionych posłów, także dzięki CitizenGO, na posiedzeniu plenarnym PE odrzucono rezolucje promujące aborcję, obowiązkową "edukację" seksualną, "małżeństwa" homoseksualne, adopcję dzieci przez pary homoseksualne i narzucanie ideologii gender. Jednak obrona Europy przed ideologiami wymaga większego zaangażowania z naszej strony. Musimy być gotowi na ważne zmiany w prawie wspólnotpwym. Z tego powodu tak ważne jest, aby istniała grupa członków Parlamentu Europejskiego z różnych krajów i parti pracująca z nami, czyli aktywnym społeczeństwem obywatelskim, w celu aktywnego promowania pozytywnych pomysłów.

Twój podpis i wsparcie może zmienić przyszłość Europy!

Lista wspierających Zobowiązanie jest aktualizowana każdego dnia na stronie Fundacji Novae Terrae. W ten sposób wyborcy mają możliwość dowiedzieć się, kto angażuje się w obronę życia, rodziny oraz wolności religijnej i prawa do edukacji. Fundacja Novae Terrae oraz organizacje pozarządowe wspierające Zobowiązanie będą oczywiście monitorowały działanie przyszłych członków Parlamentu Europejskiego, którzy podpisali deklarację. Będa również kontrolowały ich zaangażowanie i spójność działania.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Zobowiązanie do walki o prawdziwe wartości w Europie

Szanowni Kandydaci do Parlamentu Europejskiego,

zachęcam Was do podpisania "Zobowiązania dla Europy", przygotowanego przez Fundację Novae Terrae wraz z 30 innymi europejskimi organizacjami pozarządowymi. Zobowiązanie to jest wyrazem podjęcia odpowiedzialności za ochronę i promocję życia, rodziny, wolności do edukacji i wolności religijnej.

[Imię i nazwisko]

Odbudujmy Europę!

Podpisz tę petycję teraz!

0100.000
  89.664
 
89.664 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100.000 podpisów.