Wyrażam poparcie dla Ks. Prałata Romana Kneblewskiego!

Adresat/Adresaci petycji: BISKUP JAN TYRAWA

 

Wyrażam poparcie dla Ks. Prałata Romana Kneblewskiego!

05.000
  2.485
 
2.485 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.

Wyrażam poparcie dla Ks. Prałata Romana Kneblewskiego!

Polska zawsze była katolicka i nie będzie inna. Albo będzie silna Chrystusem albo jej nie będzie wcale, co ze zgrozą obserwujemy w krajach zachodniej Europy. Utraciwszy swoją wiarę, moralność katolicką, tracą swoją, czasami tak bardzo wzniosłą i doskonałą kulturę, tożsamość narodową. Dlatego widzimy, że czas kompromisów sie skończył i jedynym ratunkiem jest całkowity powrót do Kościoła w Jego odwiecznej Prawdzie i Tradycji. Każdy kompromis i ustępstwo wobec ludzi pozbawionych wiary, moralności katolickiej, nie spowoduje uniknięcia prześladowań ale da im kolejne przyczółki. Każdy kompromis pozbawia nas naszej prawdy, która stanowi nas Polakami i Katolikami i daje moc złym ludziom krępować nasze dusze siecią nowych więzów. Zakaz mówienia o czymkolwiek, dany Kapłanowi, jest rezygnacją z głoszenia Ewangelii Chrystusa, która musi być przekładana na język życia prywatnego, społecznego, politycznego... jeśli tak nie jest, Kościół przestaje pełnić swoja rolę Matki i Wychowawczyni dusz, bo każda z tych wymienionych sfer domaga się zakorzenienia w prawie Chrystusa. Dlatego proszę, dołączcie i wyraźcie solidarność z Kapłanem mającym odwagę mówić o miłości do Boga i Ojczyzny. Nie pozostań obojętny, bo nam lewacy niedługo zakażą myśleć o Bogu, nie tylko mówić i pisać!

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: BISKUP JAN TYRAWA

Najczcigodniejszy, Najprzewielebniejszy Księże Biskupie!

Chcemy wyrazić Najdostojniejszemu Księdzu Biskupowi nasze gorące wyrazy wsparcia i modlitwy w chwili ataku mediów wrogich Kościołowi i wierze katolickiej. Dziękujemy i gratulujemy dzielnych i odważnych Kapłanów, dziękujemy za posługę Ks. Prałata Romana Kneblewskiego, którego postawa pełna miłości do Ojczyzny, do naszej historii wyrosłej na Krzyżu Chrystusa, i do Kościoła, będącego naszą Matką, daje nadzieję, że Prawda zwycięży. Że nasz naród miłujący Kościół, Chrystusa i Najświętszą Panienkę nie zginie, póki wiary prawdziwej się nie wyrzeknie, póki się jej wobec wrogów nie wyprze. W chwilach tak trudnych zapewniamy o naszej modlitwie i wielkiej życzliwości, przesyłamy serdeczne wyrazy solidarności z Ks. Prałatem Romanem Kneblewskim i zapewniamy o modlitewnym wsparciu dla Ks. Biskupa, który jest dla swych kapłanów jak Ojciec.

Bardzo prosimy Boga o siły i wytrwałość w doświadczeniach. Jesteśmy jako Kościół osłabieni wieloma kompromisami. Jako wierni boimy się o utratę naszej katolickiej tożsamości. Polska zawsze była katolicka i nie będzie inna. Albo będzie silna Chrystusem albo jej nie będzie wcale, co ze zgrozą obserwujemy w krajach zachodniej Europy. Utraciwszy swoją wiarę, moralność katolicką, tracą swoją, czasami tak bardzo wzniosłą i doskonałą kulturę, tożsamość narodową. Dlatego widzimy, że czas kompromisów się skończył i jedynym ratunkiem jest całkowity powrót do Kościoła w Jego odwiecznej Prawdzie i Tradycji. Każdy kompromis i ustępstwo wobec ludzi pozbawionych wiary, moralności katolickiej, nie spowoduje uniknięcia prześladowań ale da im kolejne przyczółki. Każdy kompromis pozbawia nas naszej prawdy, która stanowi nas Katolikami i Polakami i daje moc złym ludziom krępować nasze dusze siecią nowych więzów. Zakaz mówienia o czymkolwiek, dany Kapłanowi, jest rezygnacją z głoszenia Ewangelii Chrystusa, która musi być przekładana na język życia prywatnego, społecznego, politycznego... jeśli tak nie jest, Kościół przestaje pełnić swoją rolę Matki i Wychowawczyni dusz, bo każda z tych wymienionych sfer domaga się zakorzenienia w prawie Chrystusa. Każdy grzech i niesprawiedliwość tworzy nowe pęta krępujące sumienia ludzi i zamykające w niegodziwe struktury, nawet prawne, walczące z Chrystusem. Ostatecznie to nie walka pomiędzy poszczególnymi ludźmi, partiami politycznymi, mediami ale walka Chrystusa z szatanem. Przy całym szacunku dla naszych przeciwników światopoglądowych, nie możemy pójść z nimi na żaden moralny, ani duchowy kompromis. Nie mamy prawa do nienawiści do kogokolwiek ale mamy obowiązek kochać przede wszystkim Boga, Kościół i Ojczyznę, i żadne ludzkie względy nie mogą pozbawić nas praw wypełniania obowiązków z tym związanych ani możliwości swobodnego mówienia na temat naszych spraw, domagania się prawa Chrystusa. Ci, którzy mówią o tolerancji absolutnie nie tolerują prawdy, dlatego właśnie, że wiedzą, że nie jest ona względna, nie podlega negocjacji, dlatego tak jej nienawidzą. Żaden kompromis nie da nam pokoju, tylko zamieni nas w więźniów. Walka o prawdę, stawanie przeciwko złu jest tylko powinnością, koniecznością, a związane z tym przeciwności po prostu trzeba przyjąć. Inaczej stracimy naszą tożsamość, pozwolimy, by o naszych sprawach decydowali ludzie niewierzący, wrogowie naszej Ojczyzny, do czego dopuścić nie wolno.

Dlatego przesyłamy najgorętsze modlitwy i słowa wielkiego serdecznego poparcia dla Najdostojniejszego Księdza Biskupa i dla Czcigodnego Księdza Prałata Kneblewskiego. Są w naszych oczach bardzo cenni Biskupi, i Kapłani, dla których bardziej się liczy Bóg, i nasze dusze, niż względy świata. Jest to dzisiaj wielka odwaga, gdyż są oni osamotnieni i znienawidzeni przez świat, ale tym bardziej potrzebni jako znaki nadziei i wiary, jako latarnie morskie wskazujące kierunek.

Z wielkim szacunkiem i modlitwą

Niżej podpisani


[Imię i nazwisko]

Wyrażam poparcie dla Ks. Prałata Romana Kneblewskiego!

Podpisz tę petycję teraz!

05.000
  2.485
 
2.485 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.