Nie dla Ośrodka dla Uchodźców w Lininie.

Adresat/Adresaci petycji: Miniser Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pan Mariusz Błaszczak

 

Nie dla Ośrodka dla Uchodźców w Lininie.

02.000
  1.614
 
1.614 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 2.000 podpisów.

Nie dla Ośrodka dla Uchodźców w Lininie.

W dniu 7.06.2017r. mieszkańcy Gminy Góra Kalwaria wystosowali do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Mariusza Błaszczaka petycję.

Petycja wzywa do zamknięcia Ośrodka Dla uchodźców w Lininie. Ośrodek zamieszkują agresywni i nieasymilujący się Czeczeni. Mieszkańcy stale napotykają na akty agresji i aspołeczne zachowania zarówno wobec osób dorosłych jak i dzieci. Zdarzają się min. pobicia, zastraszania, jazda pod wpływem alkoholu oraz kradzieże.

Mieszkańcy zwracają uwagę, że służby porządkowe nie dysponują wystarczającymi środkami by zapanować nad stale eskalującym problemem. Czeczeni, którzy wyznają muzułmanizm nie uznają jakichkolwiek praw i zasad funkcjonujących w cywilizowanym kraju jakim jest Polska.

Nadszedł czas by odsłonić karty i powiedzieć sprawdzam. Obecny rząd, ma świetną okazje by pokazać, że zdrowie i prawa Polaków są dla niego sprawą nadrzędną. Nie pozwólmy na to by w Polsce dochodziło do takich samych sytuacji jak na zachodzie Europy. Polska należy do nas!

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Miniser Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pan Mariusz Błaszczak

Popieramy działania mieszkańców Góry Kalwarii związane z prośbą o zamknięcie Ośrodka dla Uchodźców w Lininie.

Osoby zamieszkujące te okolice czynią to w trosce o bezpieczeństwo swoje i najbliższych im osób. Lokalne służby porządkowe nie radzą sobie z zaistniałymi problemami takimi jak kradzieże, rozboje czy naruszenie nietykalności cielesnej mieszkańców.

Ośrodek ten może się stać też swoistą wylęgarnią radykalnych islamistów, którzy mogą dokonywać zamachów terrorystycznych na terenie Polski i Europy. Wiązać się to będzie ze zwiększeniem niebezpieczeństwa wobec nie tylko wspomnianych mieszkańców, ale również reszty społeczeństwa, na którego dobru powinno zależeć nam wszystkim.

 Z poważaniem Zatroskani Polacy 

[Imię i nazwisko]

Nie dla Ośrodka dla Uchodźców w Lininie.

Podpisz tę petycję teraz!

02.000
  1.614
 
1.614 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 2.000 podpisów.