Popieramy lekarzy, którzy podpisali "DEKLARACJĘ WIARY"!

PETYCJA W OBRONIE DEKLARACJI WIARY ŚRODOWISK MEDYCZNYCH

 

Popieramy lekarzy, którzy podpisali "DEKLARACJĘ WIARY"!

Popieramy lekarzy, którzy podpisali "DEKLARACJĘ WIARY"!

050.000
  34.870
 
34.870 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Mamy do czynienia z absurdalną nagonką na lekarzy, którzy podpisali Deklarację Wiary. Przypomnijmy, że Deklaracja jest pomysłem pani prof. Wandy Półtawskiej, bliskiej przyjaciółki Jana Pawła II. Kilkaset osób podpisało się pod listem z prośbą o odebranie tym lekarzom prawa wykonywania zawodu! Odwróćmy te proporcje! Pokażmy, że zależy nam na tym, aby lekarze nie bali się odważnie stawać po stronie godności człowieka i aby wykonywali swoje powołanie zgodnie z prawym sumieniem.

Wiadomość z poparciem trafi do Ministerstwa Zdrowia oraz Kancelarii Naczelnego Sądu Lekarskiego.

----

Pełny tekst deklaracji:

DEKLARACJA WIARY

Lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej

Nam – lekarzom – powierzono strzec życie ludzkie od jego początku...

1. WIERZĘ w jednego Boga, Pana Wszechświata, który stworzył mężczyznę i niewiastę na obraz swój.

2. UZNAJĘ, iż ciało ludzkie i życie, będąc darem Boga, jest święte i nietykalne:

- ciało podlega prawom natury, ale naturę stworzył Stwórca,
- moment poczęcia człowieka i zejścia z tego świata zależy wyłącznie od decyzji Boga.
Jeżeli decyzję taką podejmuje człowiek, to gwałci nie tylko podstawowe przykazania Dekalogu, popełniając czyny takie jak aborcja, antykoncepcja, sztuczne zapłodnienie, eutanazja, ale poprzez zapłodnienie in vitro odrzuca samego Stwórcę.


3. PRZYJMUJĘ prawdę, iż płeć człowieka dana przez Boga jest zdeterminowana biologicznie i jest sposobem istnienia osoby ludzkiej. Jest nobilitacją, przywilejem, bo człowiek został wyposażony w narządy, dzięki którym ludzie przez rodzicielstwo stają się „współpracownikami Boga Samego w dziele stworzenia” - powołanie do rodzicielstwa jest planem Bożym i tylko wybrani przez Boga i związani z Nim świętym sakramentem małżeństwa mają prawo używać tych organów, które stanowią sacrum w ciele ludzkim.


4. STWIERDZAM, że podstawą godności i wolności lekarza katolika jest wyłącznie jego sumienie oświecone Duchem Świętym i nauką Kościoła i ma on prawo działania zgodnie ze swoim sumieniem i etyką lekarską, która uwzględnia prawo sprzeciwu wobec działań niezgodnych z sumieniem.

5. UZNAJĘ pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim
- aktualną potrzebę przeciwstawiania się narzuconym antyhumanitarnym ideologiom współczesnej cywilizacji,
- potrzebę stałego pogłębiania nie tylko wiedzy zawodowej, ale także wiedzy o antropologii chrześcijańskiej i teologii ciała.

6. UWAŻAM, że - nie narzucając nikomu swoich poglądów, przekonań – lekarze katoliccy mają prawo oczekiwać i wymagać szacunku dla swoich poglądów i wolności w wykonywaniu czynności zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem.

„Wysokim uznaniem darzymy tych lekarzy i członków służby zdrowia, którzy w pełnieniu swojego zawodu ponad wszelką ludzką korzyść przenoszą to, czego wymaga od nich szczególny wzgląd na chrześcijańskie powołanie. Niech niezachwianie trwają w zamiarze popierania zawsze tych rozwiązań, które zgadzają się z wiarą i prawym rozumem oraz niech starają się dla tych rozwiązań zjednać uznanie i szacunek ze strony własnego środowiska. Niech ponadto uważają za swój zawodowy obowiązek zdobywanie w tej trudnej dziedzinie niezbędnej wiedzy, aby małżonkom zasięgającym opinii, mogli służyć należytymi radami i wskazywać właściwą drogę, czego słusznie i sprawiedliwie się od nich wymaga.”

Paweł VI, Humanae vitae, 27.

050.000
  34.870
 
34.870 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Poparcie dla lekarzy, którzy podpisali Deklarację Wiary

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wspieram lekarzy, którzy mają odwagę podpisać Deklarację Wiary - tekst, którego pomysłodawczynią jest pani prof. Wanda Półtawska. Zachęcam jednocześnie wszystkich lekarzy, którzy jeszcze tego nie zrobili, do odwagi podpisania się pod dokumentem, a Ministerstwo Zdrowia i inne Instytucje sprawujące władzę w związku ze służbą zdrowia o poszanowanie i wspieranie Deklaracji.

Sprzeciwiam się jednocześnie absurdalnej nagonce na tych lekarzy, którzy - podpisując Deklarację - stanęli odważnie po stronie ochrony godności człowieka.

[Imię i nazwisko]

Poparcie dla lekarzy, którzy podpisali Deklarację Wiary

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wspieram lekarzy, którzy mają odwagę podpisać Deklarację Wiary - tekst, którego pomysłodawczynią jest pani prof. Wanda Półtawska. Zachęcam jednocześnie wszystkich lekarzy, którzy jeszcze tego nie zrobili, do odwagi podpisania się pod dokumentem, a Ministerstwo Zdrowia i inne Instytucje sprawujące władzę w związku ze służbą zdrowia o poszanowanie i wspieranie Deklaracji.

Sprzeciwiam się jednocześnie absurdalnej nagonce na tych lekarzy, którzy - podpisując Deklarację - stanęli odważnie po stronie ochrony godności człowieka.

[Imię i nazwisko]