UE znów za aborcją?? - podpisz petycję

Petycja w sprawie respektowania zasady przyznania

 

UE znów za aborcją?? - podpisz petycję

050.000
  39.956
 
39.956 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

UE znów za aborcją?? - podpisz petycję

Jak alarmuje pan Marszałek Marek Jurek, podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) w Parlamencie Europejskim, Federica Mogherini - wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa - zapowiedziała starania o wypracowanie wspólnego stanowiska UE w kwestii praw seksualnych i reprodukcyjnych. Dotychczasowa działalność polityczna pani Morgherini, jej środowisko skrajnej lewicy, a także kontekst wypowiedzi pozwalają z dużym prawdopodobieństwem sądzić, że zapowiadane starania będę oznaczać próbę wymuszenia powszechności aborcji na Państwach Członkowskich, nadużycie władzy przez organy Unii Europejskich (poprzez podjęcie działań nie mających podstaw w traktatowych kompetencjach Unii), ingerencję w kompetencje państw narodowych, chronione przez zasadę przyznania (conferral), zakładającą, że „Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów” (Art. 5 Ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej). Tymczasem Rzeczpospolita nie tylko nigdy nie przyznawała Unii prawa do podważania prawa do życia, ale przeciwnie, „zmierzając ku integracji z innymi krajami europejskimi w ramach Unii Europejskiej, w obliczu zbliżającego się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” w Uchwale Sejmu z 11 kwietnia 2003 roku wyraźnie oświadczyła, „że polskie prawodawstwo w zakresie moralnego ładu życia społecznego, godności rodziny, małżeństwa i wychowania oraz ochrony życia nie podlega żadnym ograniczeniom w drodze regulacji międzynarodowych”.

Mieliśmy już do czynienia z próbami łamania zasady przyznania, czego najbardziej wyrazistym przykładem było forsowanie przez aborcjonistów raportu deputowanej portugalskich socjalistów Edite Estreli. Ten groźny z perspektywy ochrony rodziny i życia raport siłami głosów europosłów wspieranych przez dziesiątki tysięcy aktywnych osób udało się odrzucić (pewnie wielu z Państwa pamięta, że wspólnie prosiliśmy wówczas europosłów o głosowanie przeciwko raportowi. Pod petycjami dotyczącymi tych głosowań podpisało się wówczas prawie 100 tys. Polaków). Raport ten domagał się m.in. rozpowszechnienia dostępu do aborcji na życzenie w całej UE, wymuszał permisywną edukację seksualną oraz domagał się rejestru lekarzy, którzy odmówili uczestniczenia w aborcji ze względu na klauzulę sumienia. Wówczas wygraliśmy!

W niniejszej petycji zwracamy się do polskiej delegacji z prośbą o to, aby podczas piątkowego (12.12. br.) posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych nie tylko broniła życia, rodziny i wychowania odnosząc się do polskiego prawa i zasady przyznania, ale też jednoznacznie stwierdziła, że jesteśmy przekonani, iż przepisy polskiego prawa o ochronie życia dobrze służą Europie i właściwemu rozumieniu praw człowieka.

Sprawa stała się niepokojąca w wyniku wypowiedzi p. Federici Mogherini podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Europejskim. Na pytanie duńskiej posłanki Mette Gjerskov, które brzmiało:

"Wspomniała Pani krótko Agendę [Rozwojową UE] po Roku 2015. Czy rzeczywiście tym razem kobiety będą na wysokim miejscu na liście priorytetów, na przykład zdrowie czy prawa reprodukcyjne i seksualne? Czy przedstawi Pani jakieś inicjatywy, by Unia Europejska miała silny mandat i mogła zjednoczyć się wokół tych spraw, a nie była podzielona w takich sprawach jak prawa seksualne i reprodukcyjne?"

Pani Mogherini odpowiedziała:

"W kwestii praw zdrowotnych, reprodukcyjnych i seksualnych – to dobry dzień, żeby je postawić. Oczywiście jesteśmy zaangażowani i chcemy pracować nad wspólnym stanowiskiem Unii Europejskiej. Za tydzień, 12 grudnia, będziemy mieli Radę Spraw Zagranicznych i tam będziemy chcieli wypracować consensus całej Unii Europejskiej na ten temat. Tuż przed przybyciem tutaj spotkałam się z przedstawicielami ONZ, którzy tym tematem się zajmują. Myślę, że jest to jeden z obszarów, gdzie zdecydowany, silny wkład Unii Europejskiej może coś zmienić. Powinniśmy z tej sposobności skorzystać."

Powyższe wypowiedzi zostały spisane z tłumaczenia na język polski w PE. Pytania i odpowiedzi można wysłuchać tutaj: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20141201-1500-COMMITTEE-AFET (pytanie od 16:45:54 minuty a odpowiedź od 17:00:20 minuty).

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

O stanowisko zgodne z polskim prawem w kwestii "praw seksualnych i reprodukcyjnych"

Panie Ministrze, Szanowni Delegaci,

z zadowoleniem przyjęłam/ąłem informacje o tym, że w planowanej na piątek 12 grudnia br. dyskusji podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych „nasz kraj będzie podtrzymywał stanowisko zgodne z polskim prawem wewnętrznym”. 

Apeluję do Pana Ministra oraz całej Delegacji o:

  1. Domaganie się respektowania zasady przyznania, zgodnie z którą „Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów”, co – szczególnie w przypadku naszej Ojczyzny – wyklucza działania podważające prawo do życia czy prawa rodziny.
  2. Przypomnienie stanowiska zawartego w Uchwale Sejmu RP z 11 kwietnia 2003 roku, podjętej „w obliczu zbliżającego się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”, w której polskie przedstawicielstwo narodowe zastrzegło, że "polskie prawodawstwo w zakresie moralnego ładu życia społecznego, godności rodziny, małżeństwa i wychowania oraz ochrony życia nie podlega żadnym ograniczeniom w drodze regulacji międzynarodowych”. Ze swej strony przypominamy, że za Uchwałą tą głosował wówczas Pan Minister, pani premier Ewa Kopacz i pan przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.
  3. Zdecydowany  sprzeciw wobec angażowania Unii Europejskiej w politykę „praw reprodukcyjnych i seksualnych", a zwłaszcza ukrywanych pod wymienionymi hasłami aborcji i permisywnej edukacji seksualnej.
[Imię i nazwisko]

UE znów za aborcją?? - podpisz petycję

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  39.956
 
39.956 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.