PKW: O niezwłoczną publikację skanów protokołów Komisji Obwodowych

Petycja do Państwowej Komisji Wyborczej

 

PKW: O niezwłoczną publikację skanów protokołów Komisji Obwodowych

050.000
  34.003
 
34.003 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

PKW: O niezwłoczną publikację skanów protokołów Komisji Obwodowych

Jeśli obywatele w jakimś kraju mają jakiekolwiek wątpliwości co do uczciwości wyborów, to znaczy, że  w takim kraju nie ma pełnej demokracji.

W ostatnich wyborach samorządowych było (wg PKW) ponad 5 mln nieważnych głosów. Wyniki podane przez PKW różniły się od exit polls tak, że eksperci nie umieją tego wytłumaczyć. Na Śląsku okręgowa komisja wyborcza wysłała do PKW 2 zbiorcze protokoły z wynikami różniącymi się o 130 tys. głosów. PKW do dziś nie opublikowała całościowych wyników wyborów listopadowych itd. Itd.    

Nie chcemy mieć wątpliwości, czy wybrani przedstawiciele – radni, burmistrzowie, prezydent, parlamentarzyści – rzeczywiście są wybrani przez nas w wolnych wyborach. Dlatego domagamy się publikacji w Internecie na stronie www PKW skanów protokołów obwodowych komisji wyborczych niezwłocznie po zakończeniu liczenia głosów w tych komisjach. Tylko w ten sposób można przywrócić kontrolę obywateli nad procesem wyborczym, do którego zaufanie zostało poderwane podczas ostatnich wyborów samorządowych.

Osoby, które chciałyby poznać więcej szczegółów dotyczących Ruchu Kontroli Wyborów, proszę o zaznaczenie okna "Chcę otrzymywać informacje o innych działaniach organizacji Klub Ronina (zaznaczenie nieobowiązkowe)". 

 

Józef Orzeł

Klub Ronina

Ruch Kontroli Wyborów

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Petycja do Państwowej Komisji Wyborczej

Apelujemy do PKW, aby skany lub zdjęcia protokołów głosowania ze wszystkich Komisji Obwodowych PKW umieszczała na swojej stronie www.pkw.gov.pl NIEZWŁOCZNIE po zakończeniu liczenia głosów w Komisjach Obwodowych (poczynając od wyborów prezydenckich 10.05.2015)

[Imię i nazwisko]

PKW: O niezwłoczną publikację skanów protokołów Komisji Obwodowych

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  34.003
 
34.003 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.