Ostrzeżenie: lobby LGBTQ+ depcze prawa dzieci w Europie!

Unia Europejska i lobby LGBT

 

Ostrzeżenie: lobby LGBTQ+ depcze prawa dzieci w Europie!

Ostrzeżenie: lobby LGBTQ+ depcze prawa dzieci w Europie!

0100.000
  81.039
 
81.039 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Mamy złą wiadomość: Komisja Europejska przedstawiła właśnie wniosek dotyczący uznania "rodziców" tej samej płci w całej UE. 

Oznacza to, że rodzicielstwo ustanowione w jednym z państw członkowskich UE powinno być uznawane we wszystkich pozostałych państwach członkowskich, bez żadnej specjalnej procedury. 

Ta propozycja to nic innego jak próba zmuszenia państw członkowskich UE do zaakceptowania szaleństw LGBT, w tym jego bardziej szkodliwej strony: że prawo dzieci do posiadania ojca i matki może być deptane przez kaprys homoseksualnego lobby w całej Unii Europejskiej.

W przyszłości wszystkie państwa członkowskie UE mogą zostać zmuszone do zaakceptowania małżeństw osób tej samej płci, macierzyństwa zastępczego (surogacji, która niczym nie różni się od handlu ludźmi), a także adopcji dzieci przez pary tej samej płci, nawet jeśli żadna z tych praktyk nie znajduje uzasadnienia w ich własnym prawodawstwie.

Im szybciej zareagujemy, tym większą mamy szansę na powstrzymanie tej propozycji! 

Podpiszcie Państwo naszą petycję i wezwijcie Komisję, aby przestała wkraczać w kompetencje rządów krajowych w sprawach, które należą do ich suwerennej decyzji.

Komisja Europejska próbuje nam wmówić, że propozycja jest tworzona w interesie dzieci i że skupia się tylko na ich najlepszym interesie i prawach.

W rzeczywistości wykorzystuje dzieci do narzucenia ideologii LGBTQ+ i agendy transseksualizmu oraz unieważnienia prawdy o biologicznej naturze płci.

Skąd wiemy, że nie mają oni na uwadze interesu dzieci? Wystarczy tylko zobaczyć reakcje zwolenników tej propozycji i ich komentarze.

Gaby Bischoff, niemiecka socjalistyczna eurodeputowana i wiceprzewodnicząca grupy, powiedziała, że projekt pojawia się w czasie ograniczania praw LGBT w miejscach takich jak Węgry i Polska.

Podobne komentarze padły z ust przewodniczącej Zielonych, niemieckiej europosłanki Terry Reintke: "Propozycja jest bardzo ważnym krokiem dla społeczności queer" - powiedziała.

Queer, LGBTI+... Ale co z dziećmi?

Nie możemy pozwolić na przyjęcie tej propozycji. Każde dziecko ma prawo do matki i ojca, nie może o tym decydować UE ani nikt inny.

Komisja Europejska próbuje pominąć rządy krajowe w określaniu polityki rodzinnej, aby narzucić agendę LGBT tym krajom, które nadal bronią tego, czym w istocie jest rodzina: to matka, ojciec i dzieci.

Niestety, ta forma totalitaryzmu nie jest niczym nowym dla UE. Komisja Europejska pracuje nad tym wnioskiem już od około 2 lat.

I podobnie jak 2 lata temu, znaleźli najlepszy moment, aby lekceważąc demokratyczne reguły wprowadzić go w życie.

CitizenGO sprzeciwiło się tej totalitarnej propozycji od razu, kiedy UE chciała narzucić prawne uznanie następujących regulacji na poziomie europejskim i krajowym:

  • Wprowadzenie przestępstwa "homofobii" we wszystkich krajach europejskich.

  • De facto uznanie związków osób tej samej płci w całej UE.

  • Wprowadzenie tzw. edukacji genderowej w szkołach podstawowych.

  • Możliwość prawnej zmiany "płci" bez ograniczeń wiekowych - nawet dla dzieci!

  • Obowiązkowe finansowanie ze środków publicznych stowarzyszeń LGBT.

  • Użycie Europejskiego Funduszu Odbudowy do promowania społeczności LGBT.

Aby narzucić ten dyktat LGBT, zamierzali znieść prawo "weta", które jest uprawnieniem każdego kraju w UE.

Wszelkimi sposobami chcą, by Węgry i Polska się ugięły... Ale możemy liczyć na ostry sprzeciw tych krajów w obronie ich praw.

Mam nadzieję, że w Polsce możemy również liczyć na to, że rząd odrzuci tę rażącą próbę europejskich biurokratów, by odebrać nam kolejny obszar naszej suwerenności jako kraju członkowskiego.

Helena Dalli, europejska komisarz ds. równości i sprawozdawczyni wniosku w 2020 roku, powiedziała, że kraje europejskie, które nie będą respektować strategii, zostaną ukarane:

"Jestem głęboko przekonana, że jest to sposób na podporządkowanie państwa członkowskiego" - powiedziała, wyjaśniając: "Dobrze, nie dostaniesz tej części [środków], którą powinieneś dostać, jeśli nie będziesz szanował praworządności".

Dla totalitarystów w UE ideologia LGBTQ+ to emanacja "państwa prawa". Nawet jeśli jest to wbrew prawom dzieci!

Bez Państwa pomocy nie będziemy w stanie ich powstrzymać.

Podpiszcie Państwo naszą petycję, aby powstrzymać wykorzystywanie dzieci do narzucania ideologii LGBT.

0100.000
  81.039
 
81.039 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i premiera Mateusza Morawieckiego

Jako obywatel Polski i Europy uważam, że propozycja uznania rodziców tej samej płci w całej UE jest nie do przyjęcia.

Wykorzystuje ona dzieci do narzucenia ideologii LGBT wszystkim państwom członkowskim UE. Nawet jeśli tak się twierdzi, to oczywiste jest, że propozycja ta nie ma na uwadze najlepszych interesów i praw dzieci. Wręcz przeciwnie, próbuje poświęcić dzieci i ich fundamentalne dobro dla satysfakcji grupy mniejszościowej.

Jednocześnie propozycja nie respektuje suwerenności państw członkowskich, albowiem tylko 14 z 27 uznaje instytucję prawną "małżeństwa" par tej samej płci. 

Mam świadomość, że ten projekt, jeśli zostanie przyjęty, otwiera drzwi do macierzyństwa zastępczego (surogacji, która niczym nie różni się od handlu ludźmi), a także adopcji dzieci przez pary tej samej płci.

Dlatego apeluję, o nie popieranie tego rodzaju rozwiązań i zdecydowaną obronę naturalnej rodziny, biologicznej natury rozrodczości oraz wolności i suwerenności naszych krajów.

[Imię i nazwisko]

Do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i premiera Mateusza Morawieckiego

Jako obywatel Polski i Europy uważam, że propozycja uznania rodziców tej samej płci w całej UE jest nie do przyjęcia.

Wykorzystuje ona dzieci do narzucenia ideologii LGBT wszystkim państwom członkowskim UE. Nawet jeśli tak się twierdzi, to oczywiste jest, że propozycja ta nie ma na uwadze najlepszych interesów i praw dzieci. Wręcz przeciwnie, próbuje poświęcić dzieci i ich fundamentalne dobro dla satysfakcji grupy mniejszościowej.

Jednocześnie propozycja nie respektuje suwerenności państw członkowskich, albowiem tylko 14 z 27 uznaje instytucję prawną "małżeństwa" par tej samej płci. 

Mam świadomość, że ten projekt, jeśli zostanie przyjęty, otwiera drzwi do macierzyństwa zastępczego (surogacji, która niczym nie różni się od handlu ludźmi), a także adopcji dzieci przez pary tej samej płci.

Dlatego apeluję, o nie popieranie tego rodzaju rozwiązań i zdecydowaną obronę naturalnej rodziny, biologicznej natury rozrodczości oraz wolności i suwerenności naszych krajów.

[Imię i nazwisko]