ONZ: Przestańcie deprawować nasze dzieci, a zacznijcie bronić praw kobiet!

Delegaci na 67 sesji Komisji ds. Statusu Kobiet Organizacji Narodów Zjednoczonych (CSW 67)

 

ONZ: Przestańcie deprawować nasze dzieci, a zacznijcie bronić praw kobiet!

ONZ: Przestańcie deprawować nasze dzieci, a zacznijcie bronić praw kobiet!

0500.000
  201.931
 
201.931 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Od 6 do 17 marca w ONZ będzie odbywała się 67. doroczna sesja Komisji ds. Statusu Kobiet (CSW), w związku z czym wezwanie do walki przeciwko proponowanej radykalnej agendzie jest bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej.

ONZ jest całkowicie nam przeciwne... ponieważ głosimy prawdę! Wiedzą, że to, co mówimy, jest słuszne, że nie istnieje prawo do kończenia niewinnego życia, że chłopcy nie mogą być dziewczynkami, a dziewczynki nie mogą być chłopcami, że mężczyźni i kobiety są określeni przez swoją biologię, a nie zmyśloną ideologię... Wszystko to tak bardzo obraża radykalne lewicowe instytucje.

Co więc robią? Próbują nas zablokować, uciszyć, ocenzurować, a nawet nazywają nas "terrorystami"!

Oni spiskują, aby upewnić się, że jedyną słyszaną narracją jest ta, która popiera nieograniczone aborcje i promuje radykalną propagandę LGBT.

Stajemy w obliczu przełomowej bitwy. Dlatego potrzebujemy Państwa pomocy w nadchodzącej walce.

W tym miesiącu, gdy ONZ zwołuje Komisję ds. Statusu Kobiet (CSW), wezwanie do walki przeciwko ich radykalizmowi i atakom na tradycyjną rodzinę oraz życie jest bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej.

W projekcie dokumentu negocjacyjnego, który dokładnie analizowaliśmy w CitizenGO, Komisja sugeruje, że należy promować aborcję, seksualizację dzieci i ideologię płciową.

ONZ dąży do promowania tzw. "Kompleksowej Edukacji Seksualnej" (CSE), która skupia się na indoktrynacji dzieci treściami o obraźliwym i niemoralnym charakterze, w tym propagandą  LGBT  oraz kłamstwami dotyczącymi tego, co definiuje mężczyznę i kobietę.

CSE, czyli Kompleksowa Edukacja Seksualna, propaguje wiele kontrowersyjnych praktyk, takich jak swobodę seksualną, uczenie czterolatków o masturbacji, ideologię płciową oraz wczesną inicjację seksualną, które są szkodliwe dla dzieci i młodzieży.

Proponuje się, aby już od 4 roku życia uczyć dzieci, że płeć jest konstruktem społecznym, a od 9 roku życia, aby "doceniać swoją własną tożsamość płciową i okazywać szacunek dla tożsamości płciowej innych".

W ramach CSE wprowadza się również cele promujące różne rodzaje "niestandardowe rodziny" oraz skupia się mocno na tzw. "prawach LGBT". UNESCO z dumą prezentuje swoje podejście jako "oparte na badanich i dowodach".

Ruch na rzecz rodziny jest tłamszony, nadszedł czas, abyśmy stanęli w jego obronie!

Podpisz tę petycję, w której apelujemy do polskich dyplomatów, przedstawicieli rządu i innych decydentów, aby usunęli z dokumentu fragmenty, które uznają aborcję za prawo oraz propagują seksualizację dzieci ukrytą pod nazwą "Kompleksowa Edukacja Seksualna" (CSE).

Cel CitizenGO podczas marcowej Konferencji CSW jest jasny. Pracujemy nieustannie wraz z innymi grupami pro-life i pro-rodzinnymi (pro-family), aby wpłynąć na ostateczną rezolucję Komisji.

Aktualne podejście ONZ do edukacji seksualnej stanowi oczywiste zagrożenie dla dzieci! Wiemy, jak ważna jest walka z każdym paragrafem w dokumencie roboczym, który stwarza takie odrażające zagrożenie dla naszych dzieci.

To absolutnie nie może mieć miejsca!

Rozumiemy, że cokolwiek zostanie przyjęte podczas marcowej Komisji ONZ, może łatwo stać się podstawą dla globalistycznych działaczy do rozszerzania ideologii gender, seksualizacji dzieci i agendy aborcyjnej na świecie. Wiemy, jak ważne jest, aby już w dokumencie roboczym walczyć z każdym akapitem .

Więcej informacji w j. angielskim:

Strona Komisji ds. Statusu Kobiet Organizacji 2023:

https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023

Przewodniczący ONZ wzywa do wprowadzenia edukacji seksualnej w szkołach (The Nation)

https://thenationonlineng.net/un-chair-calls-for-introduction-of-sex-education-in-schools/

Kompleksowa Edukacja Seksualna 

https://www.comprehensivesexualityeducation.org/cse-news-page/

 
0500.000
  201.931
 
201.931 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Sz. P. Ambasador Krzysztof Szczerski, Stały Przedstawiciel RP przy ONZ w Nowym Jorku oraz Dyplomaci i Delegaci Rządu Polski, negocjatorzy na Konferencji Narodów Zjednoczonych CSW 67.

W związku z rozpoczęciem negocjacji CSW 67 w dniu 6 marca 2023 r. w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, pragnę wyrazić moje ogromne niezadowolenie z powodu radykalnego programu zawartego w dokumencie projektu wniosków.

Co roku, zawsze gdy odbywa się Komisja ds. Statusu Kobiet, oczekuję, że będą omawiane rzeczywiste problemy dotykające kobiet na całym świecie. Niestety, zawsze jest to rozczarowujące, gdyż ma miejsce coś przeciwnego.

Tegoroczne wnioski projektowe są dalekie od tego, co naprawdę dotyczy kobiet, proponują one bowiem seksualizację dzieci poprzez skrajną "Kompleksową Edukację Seksualną", ideologię płci, a nawet aborcję.

Poprzez tę petycję wzywam do podjęcia właściwej decyzji i wypowiedzenia się w imieniu rzeczywistych kobiet w naszym kraju i odrzucenia ideologii płciowej oraz planów seksualizacji edukacji dzieci i zabijania dzieci poprzez aborcję.

Uprzejmie proszę, aby wszystkie wzmianki na temat zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych, aborcji, różnorodności seksualnej, ideologii gender oraz "kompleksowej edukacji seksualnej" zostały usunięte z pierwszej wersji - zgodnie z zapisami w paragrafach 12, 13 (LGBT), 26 (CSE), 31 (SRHR) oraz 39.1 (SOGI).

W moim przekonaniu na liście wniosków należy nadać pierwszeństwo takim kwestiom, jak zdrowie, czysta woda, właściwe wykształcenie, infrastruktura i zatrudnienie dla kobiet.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko]

Sz. P. Ambasador Krzysztof Szczerski, Stały Przedstawiciel RP przy ONZ w Nowym Jorku oraz Dyplomaci i Delegaci Rządu Polski, negocjatorzy na Konferencji Narodów Zjednoczonych CSW 67.

W związku z rozpoczęciem negocjacji CSW 67 w dniu 6 marca 2023 r. w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, pragnę wyrazić moje ogromne niezadowolenie z powodu radykalnego programu zawartego w dokumencie projektu wniosków.

Co roku, zawsze gdy odbywa się Komisja ds. Statusu Kobiet, oczekuję, że będą omawiane rzeczywiste problemy dotykające kobiet na całym świecie. Niestety, zawsze jest to rozczarowujące, gdyż ma miejsce coś przeciwnego.

Tegoroczne wnioski projektowe są dalekie od tego, co naprawdę dotyczy kobiet, proponują one bowiem seksualizację dzieci poprzez skrajną "Kompleksową Edukację Seksualną", ideologię płci, a nawet aborcję.

Poprzez tę petycję wzywam do podjęcia właściwej decyzji i wypowiedzenia się w imieniu rzeczywistych kobiet w naszym kraju i odrzucenia ideologii płciowej oraz planów seksualizacji edukacji dzieci i zabijania dzieci poprzez aborcję.

Uprzejmie proszę, aby wszystkie wzmianki na temat zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych, aborcji, różnorodności seksualnej, ideologii gender oraz "kompleksowej edukacji seksualnej" zostały usunięte z pierwszej wersji - zgodnie z zapisami w paragrafach 12, 13 (LGBT), 26 (CSE), 31 (SRHR) oraz 39.1 (SOGI).

W moim przekonaniu na liście wniosków należy nadać pierwszeństwo takim kwestiom, jak zdrowie, czysta woda, właściwe wykształcenie, infrastruktura i zatrudnienie dla kobiet.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko]