NIE dla indoktrynacji LGBT w McDonald's

NIE dla indoktrynacji LGBT w McDonald's skierowanej do dzieci

 

NIE dla indoktrynacji LGBT w McDonald's

NIE dla indoktrynacji LGBT w McDonald's

020.000
  18.558
 
18.558 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Ostatnio wokół sieci McDonald's w Polsce wybuchły kontrowersje związane z dystrybucją książeczki dla dzieci pt. "Mogę zostać zdolnym muzykiem" w zestawach Happy Meal. Książeczka przedstawia życie i karierę Eltona Johna, słynnego brytyjskiego muzyka i wspomina o jego homoseksualnym małżeństwie i synach... 

Cytat z tej książeczki brzmi: Elton John "wziął także ślub - wraz ze swym mężem Davidem i dwoma synami stworzył rodzinę, o jakiej zawsze marzył."

Nie występujemy przeciwko Eltonowi Johnowi ani żadnej innej osobie, ale występujemy przeciwko indoktrynacji dzieci.

CitizenGO, jako organizacja o charakterze pro-family, stanowczo sprzeciwia się propagandzie LGBT zawartej w książeczce.

Uważamy, że przedstawianie małym dzieciom, które nie mają jeszcze świadomości takich tematów, informacji na temat homoseksualizmu czy małżeństw osób tej samej płci i adoptowaniu przez nich dzieci, może wprowadzać zamęt w umysłach młodych dzieci.

Chcemy również zwrócić uwagę na fakt, że okładka książeczki nie informuje o jej zawartości, pozostawiając rodziców nieświadomymi tego, co przedstawią swoim dzieciom, dopóki nie zaczną czytać. Brak przejrzystości budzi nasze niezadowolenie i rozczarowanie.

Żądamy, by McDonald's natychmiast zaprzestał dystrybucji książeczki "Mogę zostać zdolnym muzykiem" w zestawach Happy Meal oraz by zapewnił polskich rodziców, że tego rodzaju sytuacje nie będą miały miejsca w przyszłości.

Apelujemy o utrzymanie restauracji McDonald's w Polsce wolnych od wszelkiej formy propagandy LGBT.

CitizenGO stoi na straży wartości rodziny i broni tradycyjnego modelu rodziny. Wzywamy wszystkich, którzy cenią wartości tradycyjne i rodzinne, do zjednoczenia się i wyrażenia swojego sprzeciwu wobec tego rodzaju publikacji i materiałów edukacyjnych, które mogą negatywnie wpływać na wychowywanie dzieci w duchu wartości, które uważamy za ważne.

Jesteśmy przekonani, że McDonald's, jako globalna korporacja, powinna być odpowiedzialna za treści, które promuje w swoich restauracjach i dbać o to, aby były one zgodne z oczekiwaniami klientów oraz wartościami, które są ważne dla większości Polaków.

CitizenGO będzie kontynuować swoje działania na rzecz ochrony wartości rodziny i tradycyjnych przekonań, wspierając osoby, które dążą do zapewnienia odpowiedniego środowiska wychowawczego dla swoich dzieci, zgodnego z wartościami i przekonaniami, które są istotne dla naszej społeczności.

Podpisz petycję do Dyrektora Generalnego McDonald's nawołującą do natychmiastowego wycofania kontrowersyjnej książeczki z zestawów Happy Meal oraz do wprowadzenia jasnych zasad dotyczących prezentowanych w McDonald’s treści edukacyjnych i promocyjnych, które będą zgodne z wartościami tradycyjnego modelu rodziny.

Wiersz pt. 'Zestaw LGBT w McDonald's' - autor Sylwia Mleczko, Dyrektor CitizenGO Polska

McDonald's to miejsce, gdzie małe dzieci lubią chodzić, 

Happy Meal ma uśmiech im przynosić. 

Lecz oto polscy rodzice bardzo się zdziwili, 

Bo idąc tam na propagandę LGBT dzieci narazili. 

Do ulubionych zestawów książeczkę o Eltonie Johnie dołączają 

I o jego homoseksualnym małżeństwie w niej opowiadają. 

Indoktrynacja naszych dzieci już nie dzieje się w ukryciu, 

Chcą im jawnie mieszać w głowach i w życiu. 

Lecz mówimy NIE tym niecnym planom, 

Bo to się nie podoba nam, ojcom i mamom. 

To my rodzice chcemy przekazywać dzieciom wartości, 

Które je ukształtują i pomogą, gdy będą dorośli. 

Teraz nasze maluchy niech mają czas beztroski, 

A my się będziemy modlić dla nich o plan boski. 

ZOBACZ ZDJĘCIE TEJ KSIĄŻECZKI na facebooku CitizenGO Polska https://www.facebook.com/CitizenGOPolska/posts/pfbid036tmXdSQ4xsMxCVzmzi...

020.000
  18.558
 
18.558 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Obawy dotyczące książeczki "Mogę zostać zdolnym muzykiem" w zestawach Happy Meal

Szanowny Panie Dyrektorze,

Ku mojemu zaskoczeniu i rozczarowaniu, w zestawie HappyMeal znalazła się książeczka zatytułowana "Mogę zostać zdolnym muzykiem", przedstawiająca Eltona Johna i wspominająca o jego homoseksualnym małżeństwie i synach. Uważam, że treść ta jest nieodpowiednia i niewłaściwa dla małych dzieci, które nie mają jeszcze świadomości takich tematów.

Wielu rodziców w Polsce podziela moje obawy, ponieważ uważamy, że jest to subtelna forma indoktrynacji LGBT skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, które nie spotkały się jeszcze z dyskusjami na temat homoseksualizmu czy małżeństw osób tej samej płci i adoptowaniu przez nich dzieci. Oczekujemy, że McDonald's będzie bezpiecznym miejscem dla naszych dzieci, wolnym od narażenia na potencjalnie mylące i wrażliwe tematy.

Okładka książki nie daje żadnej informacji o zawartości wewnątrz, pozostawiając rodziców nieświadomymi tego, co przedstawią swoim dzieciom, dopóki nie zaczną czytać. Brak przejrzystości jest zarówno niepokojący, jak i rozczarowujący.

Apeluję o natychmiastowe zaprzestanie dystrybucji tych książeczek pt. "Mogę zostać zdolnym muzykiem" w zestawach HappyMeal. Ponadto, proszę, aby tego rodzaju sytuacje nie miały miejsca w przyszłości i aby restauracje McDonald's w Polsce pozostały wolne od wszelkiej formy propagandy LGBT.

Mam nadzieję, że McDonald's dąży do stworzenia przyjaznego i rodzinnego środowiska i że potraktują Państwo moje obawy i prośby poważnie.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko]

Obawy dotyczące książeczki "Mogę zostać zdolnym muzykiem" w zestawach Happy Meal

Szanowny Panie Dyrektorze,

Ku mojemu zaskoczeniu i rozczarowaniu, w zestawie HappyMeal znalazła się książeczka zatytułowana "Mogę zostać zdolnym muzykiem", przedstawiająca Eltona Johna i wspominająca o jego homoseksualnym małżeństwie i synach. Uważam, że treść ta jest nieodpowiednia i niewłaściwa dla małych dzieci, które nie mają jeszcze świadomości takich tematów.

Wielu rodziców w Polsce podziela moje obawy, ponieważ uważamy, że jest to subtelna forma indoktrynacji LGBT skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, które nie spotkały się jeszcze z dyskusjami na temat homoseksualizmu czy małżeństw osób tej samej płci i adoptowaniu przez nich dzieci. Oczekujemy, że McDonald's będzie bezpiecznym miejscem dla naszych dzieci, wolnym od narażenia na potencjalnie mylące i wrażliwe tematy.

Okładka książki nie daje żadnej informacji o zawartości wewnątrz, pozostawiając rodziców nieświadomymi tego, co przedstawią swoim dzieciom, dopóki nie zaczną czytać. Brak przejrzystości jest zarówno niepokojący, jak i rozczarowujący.

Apeluję o natychmiastowe zaprzestanie dystrybucji tych książeczek pt. "Mogę zostać zdolnym muzykiem" w zestawach HappyMeal. Ponadto, proszę, aby tego rodzaju sytuacje nie miały miejsca w przyszłości i aby restauracje McDonald's w Polsce pozostały wolne od wszelkiej formy propagandy LGBT.

Mam nadzieję, że McDonald's dąży do stworzenia przyjaznego i rodzinnego środowiska i że potraktują Państwo moje obawy i prośby poważnie.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko]