UNESCO - próba ideologizowania dzieci przez gender

we will not allow UNESCO to trample on the right of parents to educate our children according to our principles and values

 

UNESCO - próba ideologizowania dzieci przez gender

UNESCO - próba ideologizowania dzieci przez gender

0200.000
  100.320
 
100.320 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

UNESCO właśnie opublikowało dokument, poprzez który zamierza propagować LGTB we wszystkich szkołach  na świecie pod hasłem walki z przemocą.

Raport ubolewa nad obecnością w szkołach homofobii i transfobii skierowanych przeciwko gejom, lesbijkom, biseksualistom, transseksualistom i interseksualistom, które powodują gorsze wyniki, mniejszy procent zatrudnienia, krzywdy psychiczne i negatywny wpływ na samopoczucie.

Według raportu jasne jest, że „narzucanie norm dotyczących ubioru i fryzury oznacza bezpośrednią formę homofobii i transfobii”.

Kilka danych z raportu:

  • 85% studentów/uczniów LGTBI w Stanach Zjednoczonych spotyka się z przemocą, prześladowaniami lub bullyingiem.
  • 45% studentów transpłciowych w Argentynie przerwało studia
  • Studenci LGTBI uzyskali gorsze wyniki na studiach w Australii, Chinach, Danii, Salwadorze, Włoszech i Polsce.

A wszystko zgodnie z  przyszykowanymi już kiedyś danymi. Pięć razy wspomina się dane uzyskane z ankiety przeprowadzonej przez Fundamental Rights Agency - agencję Unii Europejskiej. Są to badania, które powstały metodą „kopiuj-wklej” na podstawie ankiety stworzonej przez lobby gejowskie ILGA. Nawet fotografie ilustrujące ankietę pochodzą od gejowskiego lobby europejskich studentów.

Błędnie definiują „płeć” („gender”) w następujący sposób:

Konstrukcja społeczna nabyta poprzez proces socjalizacji atrybutów i możliwości przypisanych mężczyznom i kobietom

Co proponują?

  • Edukację „otwartą i wyrozumiałą” dla różnych tożsamości seksualnych i wyrażanie płci „od najmłodszego wieku”;
  • treści nauczania powinny być wolne od uprzedzeń i obiektywne, „bez nieścisłości ani stygmatyzacji”, o charakterze wychowawczym [charakter transversal- hiszpańskie nauczanie przedmiotów typu WDŻR, WOS, ekologia itp.];
  • w ramach projektu proponuje współpracę z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego (czyli lobby gejowskim);
  • państwa powinny uwzględniać te idee i prowadzić rejestry przemocy z przyczyn orientacji seksualnej i tożsamości płciowej;
  • UNESCO stworzy „ważną kampanię światowego uwrażliwienia” i oceni efekty tego programu.

Podsumowując, UNESCO zamierza propagować LGTB wśród dzieci na całym świecie pod przykrywką walki z przemocą.

Raport wskazuje, że Konwencja Praw Dziecka „przyznaje również prawa dzieciom LGTBI”, podczas gdy w żadnym miejscu nie pojawia się tam podobne stwierdzenie.

Zamierza unormować homoseksualizm, lesbianizm, biseksualizm i interseksualizm powodując u nastolatków i młodych ludzi zamęt dotyczący ich tożsamości seksualnej.

Na 60 stronach raportu nie wspomina się o prawie rodziców do wychowania swoich dzieci. Nie sugeruje się również minimalnego wieku inicjacji relacji seksualnych.

Raport powstał dzięki dotacji rządu Holandii w wysokości 396 802 $.

Podpisz petycję i pokaż UNESCO swoją opinię na ten temat.

Więcej informacji:

UNESCO "Out in the open" Document

ANALYSIS from the NGO C-Fam

UNESCO already announced its intentions in 2011

Tłumaczenie opisu i petycji: Monika Wojtkowiak

0200.000
  100.320
 
100.320 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Nie narzucajcie LGBT naszym dzieciom

Petycja skierowana do osób odpowiedzialnych w UNESCO za edukację

Szanowni Delegaci,

pragnę wyrazić moje rozczarowanie faktem, że tak ceniona instytucja jak UNESCO, stała się politycznym graczem po stronie ruchów LGBT. Apeluję o jak najszybsze wycofanie zaangażowania UNESCO z wszelkich form wspierania ideologii gender.

Państwa raport „Out in the Open” stwierdza, jakoby Konwencja Praw Dziecka wspominała o prawach dzieci LGTBI. To nieprawda, gdyż nie ma tam takiego stwierdzenia.

Natomiast w prawie międzynarodowym można znaleźć słowa o prawie rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi zasadami i wyznaniem.

Nie zgadzamy się na to, by nasze dzieci były indoktrynowane w duchu środowisk LGTB oraz ideologii gender.

Twierdzenie, że płeć to „konstrukcja społeczna nabyta poprzez proces socjalizacji” to przesąd, który zaprzecza rzeczywistości oraz nauce.

Oczekujemy podjęcia działań, które jednoznacznie odetną UNESCO od politycznej gry lobbystów LGBT.

[Imię i nazwisko]

Nie narzucajcie LGBT naszym dzieciom

Petycja skierowana do osób odpowiedzialnych w UNESCO za edukację

Szanowni Delegaci,

pragnę wyrazić moje rozczarowanie faktem, że tak ceniona instytucja jak UNESCO, stała się politycznym graczem po stronie ruchów LGBT. Apeluję o jak najszybsze wycofanie zaangażowania UNESCO z wszelkich form wspierania ideologii gender.

Państwa raport „Out in the Open” stwierdza, jakoby Konwencja Praw Dziecka wspominała o prawach dzieci LGTBI. To nieprawda, gdyż nie ma tam takiego stwierdzenia.

Natomiast w prawie międzynarodowym można znaleźć słowa o prawie rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi zasadami i wyznaniem.

Nie zgadzamy się na to, by nasze dzieci były indoktrynowane w duchu środowisk LGTB oraz ideologii gender.

Twierdzenie, że płeć to „konstrukcja społeczna nabyta poprzez proces socjalizacji” to przesąd, który zaprzecza rzeczywistości oraz nauce.

Oczekujemy podjęcia działań, które jednoznacznie odetną UNESCO od politycznej gry lobbystów LGBT.

[Imię i nazwisko]