Prawo do życia dla dzieci z wadami genetycznymi.

Adresat petycji: Prezes Jarosław Kaczyński

 

Prawo do życia dla dzieci z wadami genetycznymi.

wygrane
020.000
  10.024
 
10.024 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

Prawo do życia dla dzieci z wadami genetycznymi.

Minęło ponad 15 miesięcy od szeroko omawianego wywiadu Prezesa Jarosława Kaczyńskiego dla Gościa Niedzielnego, w którym przedstawił on swoje stanowisko wobec aborcji eugenicznej, deklarował powstrzymanie w Polsce rewolucji obyczajowej i podejmowanie starań na rzecz zmiany postaw Polaków wobec osób z wadami genetycznymi.

 

Przez ten czas wiele się w Polsce wydarzyło, ale szczególne starania, by "zmienić stosunek ludzi do osób z zespołem Downa", trudno dostrzec.

Z badań społecznych, które jako CitizenGO Polska zleciliśmy na Panelu Badawczym Ariadna wynika, że w tej dziedzinie mamy, jako społeczeństwo, niezwykle dużo do zrobienia.

 

Oto bowiem:
• 41% dorosłych Polaków twierdzi, że: „Rodzenie dzieci ze zdiagnozowanymi wadami genetycznymi to głupota.”,
• 38% wyraża opinię, że: „Aborcja płodów z wadami genetycznymi powinna być obowiązkowa.”,
• 30% zgadza się, że: „Ludzie chorzy na choroby uwarunkowane genetycznie powinni być poddawani obowiązkowej sterylizacji (ubezpłodnieniu).",
• 26% sądzi, że: "Rodziny, które podjęły decyzję o urodzeniu dziecka ze zdiagnozowanymi wadami genetycznymi, mimo że mogły skorzystać z aborcji, nie powinny otrzymywać pomocy od państwa.”,
• 26% uważa, że: „Państwo powinno bardziej dbać o ludzi zdrowych niż niepełnosprawnych”.

 

Zmiana eugenicznej mentalności wielu Polaków, będzie bardzo trudnym zadaniem, i będzie wymagała nadzwyczajnych sił i środków.

 

Działania samych organizacji pozarządowych takie jak np. kampania społeczna CitizenGO Polska „Ecce Homo. Oto człowiek. Każdy.” www.otoczlowiek.org siłą rzeczy nie mogą być tu wystarczające.


Dziś takie nadzwyczajne siły i środki ma w swoim ręku koalicja rządząca, na czele której stoi Prezes Jarosław Kaczyński, ale wydaje się, że w tym obszarze nie zostały one jeszcze użyte.

Sam zaś Jarosław Kaczyński jest politykiem, który szczególnie akcentuje znaczenie etosu w polityce.


Stąd zwracamy się z apelem i prośbą o podjęcie wszystkich dostępnych, a deklarowanych ponad 15 miesięcy temu, działań, by obietnice w tak ważnej sprawie nie okazały się puste.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Prawo do życia dla dzieci z wadami genetycznymi.

Szanowny Panie Prezesie,

ponad rok temu udzielił Pan wywiadu, w którym na pytanie o termin wprowadzenia zakazu aborcji eugenicznej w Polsce nie dał Pan konkretnej odpowiedzi, ale jednocześnie zadeklarował Pan:

„Na pewno będziemy się starali zmienić stosunek ludzi do osób z zespołem Downa, a z powodu tej choroby przeprowadza się ponad 95 procent aborcji w Polsce.”

Czy wie Pan, że 38% dorosłych Polaków wyraziło w czerwcu tego roku, w badaniach dla CitizenGO Polska, opinię, że: „Aborcja płodów z wadami genetycznymi powinna być obowiązkowa.”, a 26% zgodziło się z twierdzeniem, że: "Rodziny, które podjęły decyzję o urodzeniu dziecka ze zdiagnozowanymi wadami genetycznymi, mimo że mogły skorzystać z aborcji, nie powinny otrzymywać pomocy od państwa.”?

Ukazuje to skalę nadzwyczajnego wysiłku, który będzie konieczny, by „stosunek ludzi do osób z zespołem Downa” się zmienił, kiedy przeszło co trzeci z nas chciałby, żeby żadne dziecko w Polsce obciążone wadą genetyczną nie miało jakiekolwiek szansy żeby się urodzić, a co czwarty, by rodzice takiego dziecka, jeśli już się urodzi, byli pozbawieni wszelkiej pomocy.

Ma Pan, od ponad dwóch lat, w swoich rękach potężne instrumenty polityczne, legislacyjne, komunikacyjne, by taki nadzwyczajny wysiłek podjąć i takiej koniecznej zmiany w Polsce dokonać.

Być może czegoś w Pańskim dorobku nie dostrzegam, ale nie potrafię sobie przypomnieć w jaki sposób realizował Pan złożoną w kwietniu 2017 roku obietnicę i jak starał się Pan „zmienić stosunek ludzi do osób z Zespołem Downa”.
Same działania socjalne, takie jak program „Za życiem”, podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego, renty socjalnej, specjalne warunki dla dzieci niepełnosprawnych w programie „Rodzina 500+”, są oczywiście krokami w dobrą stronę, ale o bardzo ograniczonych możliwościach zmiany postaw Polaków, na której tak Panu zależało.

Wierząc, że Pańska deklaracja nie pozostanie pusta, bardzo proszę o odpowiedź jakie działania i kiedy zechce Pan podjąć, by wszystkie osoby z wadami genetycznymi miały w Polsce nie tylko szansę się urodzić, ale także żyć w społeczeństwie, które je powszechnie akceptuje i wspiera.

[Imię i nazwisko]

Prawo do życia dla dzieci z wadami genetycznymi.

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  10.024
 
10.024 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.