Brońmy kobiety i ich nienarodzone dzieci w ONZ!

Petycja do Organizacji Narodów Zjednoczonych

 

Brońmy kobiety i ich nienarodzone dzieci w ONZ!

Brońmy kobiety i ich nienarodzone dzieci w ONZ!

0200.000
  161.975
 
161.975 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Potrzebujemy Państwa pomocy, aby zapobiec promocji aborcji, ideologii gender jako swobody wyboru orientacji seksualnej i tożsamości płciowej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Nie chcemy dopuścić, by w agendzie tej organizacji znalazło się też wprowadzenie programu powszechnej edukacji seksualnej, który ma na celu edukowanie 3-letnich dziewczynek, na czym polega masturbacja oraz jak odkrywać swoją seksualność (1).
Warto zauważyć przy okazji, że wszystko to według znanych nam już w Polsce standardów WHO, które za pomocą Karty LGBT chce obecnie w Warszawie urzeczywistnić także Prezydent Trzaskowski.

Bardzo prosimy zatem podpisać znajdującą się obok petycję, która będzie przedstawiona na 63 Sesji Komisji Statusu Kobiet ONZ.

Słynna skadinąd International Planned Parenthood Foundation (Fundacja Planowania Rodzicielstwa, największa i najbardziej wpływowa organizacja pro-aborcyjna na świecie) oraz inni zwolennicy aborcji w ONZ są niezwykle zachwyceni, jako że ich wieloletnie wysiłki na rzecz promowania aborcji i powszechnej edukacji seksualnej materializują się w skali globalnej.

Państwa członkowskie ONZ wyślą delegatów ze swoich stolic, którzy będą obradować w tej sprawie w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku w dniach 11-22 marca.
Gdy przyjadą, zostaną powitani przez gigantycznie rozbudowany aparat Organizacji Narodów Zjednoczonych - ONZ zatrudnia 80 000 zawodowych biurokratów - którzy poprowadzą obrady i zdecydują, w jaki sposób będą wydawane miliardy dolarów ze składek państw członkowskich na tzw. pomoc rozwojową dla kobiet i dziewcząt na całym świecie.

Wydawałoby się, że to co najbardziej palące, czyli znalezienie rozwiązań eliminujących ubóstwo i głód, poprawę zdrowia i edukacji oraz dostępu do wody pitnej, to jedne z podstawowych potrzeb kobiet i dziewcząt w krajach mniej rozwiniętych. Niestety pozostają one na odległych miejscach wśród priorytetów ONZ.

Zamiast koncentrować się na takich podstawowych potrzebach, pierwszy projekt raportu żąda zgody wszystkich państw członkowskich na wprowadzenie wielu niszczących lub kontrowersyjnych kwestii jak:

    • Darmowy i nieograniczony dostęp do aborcji dla wszystkich kobiet i dziewcząt
    • Aborcja jako podstawowe prawo człowieka
    • Nielimitowany dostęp do prezerwatyw i innych metod antykoncepcyjnych
    • Swoboda wyboru orientacji seksualnej i ekspresji tzw. tożsamości płciowej
    • Powszechna i wszechstronna edukacja seksualna dla przedszkolaków

W ubiegłym roku nasza petycja, podpisana przez ponad 195 000 zaangażowanych obywateli, wywarła realny wpływ.
Teraz potrzebujemy Państwa wsparcia znowu, by powtórzyć, a nawet przekroczyć tamto zaangażowanie, abyśmy wspólnie zatrzymali powracającą po raz kolejny szkodliwą agendę ONZ.

Trzech naszych działaczy pro-life z CitizenGO będzie uczestniczyło w obradach 63 Sesji Komisji Statusu Kobiet ONZ. Potrzebujemy jednak armii pro-life’rów, którzy podpiszą tę petycję, aby mogła ona zostać użyta jako silne wsparcie w negocjacjach, które niewątpliwie będą tam miały miejsce.

Kiedy podpiszą Państwo petycję, przekażemy ją do wiadomości  m.in. Departamentowi Stanu USA oraz Misji USA w ONZ (jako państwu płacącemu najwyższe składki na rzecz ONZ). Wyślemy wiadomość w Państwa imieniu, wzywając do usunięcia wszystkich szkodliwych punktów wymienionych powyżej.

Zażądamy, by zamiast tego promowano prawdziwe rozwiązania dla kobiet i dziewcząt: jak powszechny dostęp do żywności, wody pitnej, podstawowej opieki zdrowotnej i edukacji.

Czy poświęcą Państwo chwilę, aby podpisać petycję, która będzie w ONZ Państwa głosem za życiem?


(1) "Standardy edukacji w Europie" Światowej Organizacji Zdrowia WHO (Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem).

0200.000
  161.975
 
161.975 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Dziewczęta i kobiety potrzebują realnej pomocy, a nie zachęty do aborcji

Przeciwko szkodliwej agendzie w raporcie CSW ONZ

Aborcja, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i ideologia gender, a także powszechna edukacja seksualna to niezwykle kontrowersyjne tematy wśród wielu państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie są one zgodne co do konkluzji w zakresie tej problematyki. Stosowanie ideologicznego języka w dokumentach międzynarodowych jest wyrazem niewrażliwości na różnice kulturowe i zaprzecza suwerenności państw członkowskich ONZ.

Aby pomóc kobietom i dziewczętom na całym świecie, proszę o usunięcie wzmianek na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, a także powszechnej edukacji seksualnej z końcowego raportu, który ma być opracowany w trakcie 63 Sesji Komisji Statusu Kobiet.
Zamiast tego, proszę poświęcić swój czas i zasoby koncentrując się na inicjatywach promujących dostęp do wody pitnej na terenach dotkniętych suszą, zwalczających głód i ubóstwo oraz dbających o zdrowie matek.

[Imię i nazwisko]

Dziewczęta i kobiety potrzebują realnej pomocy, a nie zachęty do aborcji

Przeciwko szkodliwej agendzie w raporcie CSW ONZ

Aborcja, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i ideologia gender, a także powszechna edukacja seksualna to niezwykle kontrowersyjne tematy wśród wielu państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie są one zgodne co do konkluzji w zakresie tej problematyki. Stosowanie ideologicznego języka w dokumentach międzynarodowych jest wyrazem niewrażliwości na różnice kulturowe i zaprzecza suwerenności państw członkowskich ONZ.

Aby pomóc kobietom i dziewczętom na całym świecie, proszę o usunięcie wzmianek na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, a także powszechnej edukacji seksualnej z końcowego raportu, który ma być opracowany w trakcie 63 Sesji Komisji Statusu Kobiet.
Zamiast tego, proszę poświęcić swój czas i zasoby koncentrując się na inicjatywach promujących dostęp do wody pitnej na terenach dotkniętych suszą, zwalczających głód i ubóstwo oraz dbających o zdrowie matek.

[Imię i nazwisko]