Czy E-recepta to E-aborcja?

Nikt nie ma prawa narażać życia i zdrowia kobiet dystrybuując antykoncepcję hormonalną w sposób niekontrolowany.

 

Czy E-recepta to E-aborcja?

020.000
  19.067
 
19.067 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

Czy E-recepta to E-aborcja?

Od zeszłego roku receptę na tzw. antykoncepcję awaryjną oraz każdy inny rodzaj antykoncepcji hormonalnej można otrzymać przez internet w ramach uruchomionego systemu E-recepta.

Oznacza to, że EllaOne (Uliprystal), tabletkę która jest opisywana w literaturze naukowej jako wpływająca na endometrium, w sposób mogący uniemożliwiać zagnieżdżenie się zarodka w ścianie macicy(1,2), czyli mającą działanie wczesnoporonne można otrzymać nie wychodząc z domu, bez wizyty u lekarza i bez żadnych badań lekarskich.

Co więcej, może to zrobić lekarz dowolnej specjalności (niekoniecznie ginekolog) i w zgodzie z obowiązującym prawem nie ma nawet obowiązku zweryfikowania tożsamości pacjentki, której taką wystawia receptę.

Przez internet wystarczy bowiem podać numer PESEL (może być osoby trzeciej), wypełnić bardzo ogólny formularz i dokonać opłaty za dokonaną w ten sposób „internetową poradę lekarską”. Po dokonanej płatności otrzymujemy mailem lub SMSem kod niezbędny do zakupu leku w aptece. Dodatkowo płatności przelewem internetowym, czy kartą może dokonać, kto inny niż pacjentka, co oznacza, że system e-recepta w żaden sposób nie weryfikuje tożsamości osoby, której receptę wydano.

Jakiś czas temu zwracaliśmy Państwa uwagę na 24-godzinne gabinety ginekologiczne bez klauzuli sumienia finansowane przez samorządy Poznania, Warszawy i innych miast. Wystosowaliśmy w tej sprawie petycję do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, którą podpisało niemal 15 tysięcy osób.

Dziś stało się jasne, że system e-recepta, to nie pojedynczy gabinet w dużym mieście dystrybuujący antykoncepcję awaryjną.
To dostępne z każdego miejsca w kraju, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku narzędzie masowej dystrybucji recept na środki antykoncepcyjne.
Nie tylko bez klauzuli sumienia, ale w praktyce bez jakichkolwiek wymagań dotyczących ustalenia tożsamości pacjentki oraz jej faktycznego stanu zdrowia.

Wymóg badań lekarskich, diagnozujących ewentualne przeciwskazania do stosowania środków hormonalnych przed wypisaniem recepty, został sprowadzony tu do fikcji w postaci prostego formularza na stronie internetowej.

Nie ulega wątpliwości, że taka forma dostępu do antykoncepcji awaryjnej oraz innych środków hormonalnych, tak jak byłyby to suplementy diety, albo środki spożywcze stanowi realne zagrożenie dla zdrowia wielu kobiet, albowiem brak rozpoznania rzeczywistego stanu zdrowia pacjentki to prosta droga do tragedii.

Szczególnym niepokój budzi fakt, że cała opisana powyżej procedura jest legalna, a lekarze działający w ten sposób nie naruszają prawa. Niektórzy uczynili sobie z tego źródło niebagatelnych dochodów idących w setki tysięcy złotych. (3)

Dlatego wzywamy Ministra Zdrowia, by jak najszybciej dokonać niezbędnej nowelizacji przepisów, by opisany proceder nie był możliwy.

Nikt nie ma prawa narażać życia i zdrowia tysięcy kobiet na powikłania związane z przyjmowaniem antykoncepcji hormonalnej w sposób całkowicie dowolny i niekontrolowany.


(1) Glasier A.F., Cameron S.T., Fine P.M. et al.: Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency contraception: randomized non-inferiority trial and meta-analysis. Lancet 2010 375:555-562.

Fine P., Mathe H., Ginde S. et al.: Ulipristal acetate taken 48-120 hours after intercourse for emergency contraception. Obstetrics & Gynecology 2010; 115:257-263.

Benagiano G., Hertzen H.: Towards more effective emergency contraception? Lancet 2010;  375:527-528.

Stratton P., Levens E.D., Hartog B. et al.: Endometrial effects single early luteal dose of the selective progesterone receptor modulator CDB-2914 Fertility and Sterility 2010; 93:2036-2041.

(2) Szkodliwość doustnej antykoncepcji hormonalnej, red. D.J. Jarczewska, Medipage 2015 s. 51

(3) http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25673320,e-recepte-sprzedam-czesc-lekarzy-znalazla-sposob-jak-zarobic.html

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Szanowny Panie Ministrze Zdrowia

Budzą moje głębokie zaniepokojenie niektóre skutki rozwiązań przyjętych w powszechnie obowiązującym od 1 stycznia 2020 roku systemie E-RECEPTA.

Doceniając potencjał telemedycyny i wkładu kierowanego przez Pana resortu w rozwój tej gałęzi świadczenia usług medycznych nie możemy przejść obojętnie wobec praktyk, których (niestety w zgodzie z obowiązującym prawem) dopuszczają się niektórzy lekarze.

Uważam, że jest czymś wyjątkowo niebezpiecznym norma pozwalająca na wystawiania e-recept na środki antykoncepcji hormonalnej w tym antykoncepcję zwaną „awaryjną” po zasięgnięciu jedynie tzw. internetowej porady lekarskiej.
Taka porada sprowadza się w praktyce do wypełnienia rutynowego i bardzo podstawowego formularza internetowego, a przepisy nie wymagają od lekarza świadczącego tego rodzaju usługę, ani faktycznego ustalenia stanu zdrowia, ani nawet zweryfikowania tożsamości podawanej przez pacjentkę za pomocą internetu.

Budzącą zdumienie i bulwersującą swoją niespójnością jest zarazem możliwość otrzymania tą drogą tabletki EllaOne, dla której bezwzględny wymóg dostępności, tylko na podstawie recepty, przywrócony został przez Pański resort w 2017 roku.

Jako że stosowanie antykoncepcji hormonalnej jest często obarczone ryzykiem wielu działań niepożądanych, włącznie z takimi, których skutki mogą być śmiertelne, oczekuję, że podejmie Pan natychmiastowe i skuteczne działania, by tego rodzaju niebezpieczne praktyki nie były możliwe.

Wierząc, że zdrowie i życie Polek jest dla Pana, z racji pełnionego urzędu, najwyższą wartością liczę na Pana niezwłoczną interwencję.

[Imię i nazwisko]

Czy E-recepta to E-aborcja?

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  19.067
 
19.067 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.