Wzywamy polski rząd do natychmiastowego opublikowania orzeczenia Trybunału!

Wesprzyjmy polskich polityków w obronie życia!

 

Wzywamy polski rząd do natychmiastowego opublikowania orzeczenia Trybunału!

wygrane

Wzywamy polski rząd do natychmiastowego opublikowania orzeczenia Trybunału!

0200.000
  127.308
 
127.308 have signed.

W dniu 22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny, orzekł, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją. Skutkiem orzeczenia Trybunału będzie niezgodność z prawem aborcji dziecka niepełnosprawnego lub chorego.

Jednakże nie stanie się tak, póki, zgodnie z polską Konstytucją, rząd nie opublikuje orzeczenia Trybunału.

Polska została poddana w ostatnich dniach masowym atakom: grupy feministyczne, lewicowe i liberalne zorganizowały wulgarne protesty, a cała liberalna prasa świata rozpoczęła kampanię oszczerstw przeciwko życiu.


Mamy nadal przed oczami protestujących za nieograniczoną aborcją jak niszczą kościoły i pomniki, zakłócają msze święte.

Dziś ich głównym celem jest obalenie polskiego rządu.


Na Polskę wywierana jest też ogromna presja międzynarodowa ze strony Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych, aby de facto unieważniła decyzję Trybunału.

Dlatego uważamy za konieczne wyrażenie mocnego poparcia dla polskich polityków pro-life, w ostatecznym zagwarantowaniu prawa do życia dla wszystkich.

Światowe lobby aborcyjne próbuje zmusić polski rząd do wycofania się i nie ogłaszania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, by nie mogło ono wejść w życie.

Presja wywierana przez lewicę i liberałów oraz feministki i lobby proaborcyjne na ogłoszenie i wprowadzenie w życie orzeczenia Trybunału dowodzi, że prawa człowieka, demokracja i rządy prawa są dla nich ważne tylko wtedy, gdy wspierają ich cele lewicowe, liberalne, feministyczne i proaborcyjne.

W przeciwnym razie używają wszelkich dostępnych środków, w tym przemocy, gróźb, prześladowań i kłamstw, aby łamiąc reguły praworządności i demokracji odsunąć demokratycznie wybrane władze od możliwości realizowania wartości, dzięki którym otrzymały one w procesie demokratycznych wyborów mandat do sprawowania władzy.

Rząd polski nie może zawieść najbardziej bezbronnych wśród nas!
Musi opublikować orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z polską Konstytucją natychmiast!

Ze względu na nadzwyczajną sytuację, zmieniającą się z minuty na minutę, ta petycja ma charakter międzynarodowy.

W najbliższych dniach planujemy dostarczyć listę sygnatariuszy z poszczególnych krajów do polskich ambasad w różnych krajach.


Będziemy więc wdzięczni za Państwa szerokie wsparcie.

W wielu krajach dziś staje po stronie Polski rzesza ludzi w obronie niewinnych, bezbronnych istnień i ich rodzin. 

Co mogą zrobić organizacje?

CitizenGO wzywa wszystkie organizacje na całym świecie, które cenią sobie ludzką godność i ochronę życia, do wyrażenia swojego wsparcia na poziomie organizacyjnym, oprócz podpisania i podzielenia się tą petycją prosimy o wysłanie maila lub listu, w imieniu swojej organizacji, do Ambasady RP w swoim kraju.

0200.000
  127.308
 
127.308 have signed.

Uzupełnij swój podpis

Ta petycja jest...

Wygrana!
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Opublikować wyrok Trybunału

Wzywamy rząd polski, aby nie ulegał naciskom proaborcyjnym, nie zawiódł tych najbardziej bezbronnych wśród nas i niezwłocznie, zgodnie z polską Konstytucją, opublikował wyrok Trybunału Konstytucyjnego!

Uważamy, że życie wszystkich ludzi jest cenne i warte ochrony, bez względu na to, ile mają lat, czy żyją w łonie matki, czy są zdrowi, chorują, czy są niepełnosprawni.

W tych ostatnich przypadkach państwo i cała wspólnota muszą zapewnić jeszcze większą opiekę i ochronę osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom.

Jesteśmy dumni z Polski, która odważnie i niestety samotnie w Europie opowiada się za ochroną życia, wbrew liberalnym i destrukcyjnym ideologiom epoki i powszechnym atakom na życie człowieka rozumiane niepodzielnie.

Sprzeciwiamy się antykościelnym i antychrześcijańskim zachowaniom agresywnych demonstrantów, bezczeszczeniu kościołów, niszczeniu pomników, zakłócaniu Mszy Świętej, przemocy wobec księży i wiernych oraz aktom nienawiści wobec religii i jej symboli.

Ponownie wzywamy polski rząd, aby stał na straży życia nie zwlekając dłużej z publikacją wyroku Trybunału!

[Imię i nazwisko]

Opublikować wyrok Trybunału

Wzywamy rząd polski, aby nie ulegał naciskom proaborcyjnym, nie zawiódł tych najbardziej bezbronnych wśród nas i niezwłocznie, zgodnie z polską Konstytucją, opublikował wyrok Trybunału Konstytucyjnego!

Uważamy, że życie wszystkich ludzi jest cenne i warte ochrony, bez względu na to, ile mają lat, czy żyją w łonie matki, czy są zdrowi, chorują, czy są niepełnosprawni.

W tych ostatnich przypadkach państwo i cała wspólnota muszą zapewnić jeszcze większą opiekę i ochronę osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom.

Jesteśmy dumni z Polski, która odważnie i niestety samotnie w Europie opowiada się za ochroną życia, wbrew liberalnym i destrukcyjnym ideologiom epoki i powszechnym atakom na życie człowieka rozumiane niepodzielnie.

Sprzeciwiamy się antykościelnym i antychrześcijańskim zachowaniom agresywnych demonstrantów, bezczeszczeniu kościołów, niszczeniu pomników, zakłócaniu Mszy Świętej, przemocy wobec księży i wiernych oraz aktom nienawiści wobec religii i jej symboli.

Ponownie wzywamy polski rząd, aby stał na straży życia nie zwlekając dłużej z publikacją wyroku Trybunału!

[Imię i nazwisko]