Żądamy dymisji wiceprezydent Łodzi!

Petycja do Pani Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej

 

Żądamy dymisji wiceprezydent Łodzi!

020.000
  16.000
 
16.000 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

Żądamy dymisji wiceprezydent Łodzi!

W lutym tego roku decyzją Rady Pedagogicznej XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi wydany został regulamin posługiwania się symboliką w tzw. awatarach na szkolnej platformie Teams służącej nauczaniu zdalnemu.

Wprowadził on zakaz umieszczania przez uczniów "znaku graficznego bądź jego fragmentów, które nawiązują m.in. do partii i organizacji politycznych, wszelkiego rodzaju stowarzyszeń… nawołujących do postępowania niezgodnego z prawem, niszczących dziedzictwo kulturowe, nawołujących lub tolerujących stosowanie przemocy".

Celem tego dokumentu było „zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i szacunku uczniów oraz umożliwienie zachowania porządku i dyscypliny w szkole, podkreślając apolityczność szkoły”.

Jedna z uczennic uznała to za ograniczenie jej wolności i postanowiła sprowokować władze szkoły umieszczając trwale w swoim awatarze symbol tzw. Strajku Kobiet, czyli czerwonej błyskawicy.

Strajk Kobiet to organizacja, która wielokrotnie i w sposób szczególnie agresywny i wulgarny nawoływała wprost do łamania konstytucji RP oraz do stosowania przemocy na ulicach polskich miast wobec osób i instytucji nie podzielających jej postulatu aborcji na żądanie.

Przenoszenie na teren placówek oświatowych walki ideologicznej i metod działania organizacji nawołujących do przemocy nie powinno mieć miejsca i dyrektor szkoły, który o to dba wypełnia swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem i w duchu troski o dobro powierzonej mu młodzieży.

Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka należąca do partii Lewica znana jest ze swojego jednoznacznego popracia dla organizacji Strajk Kobiet, jej postulatów i metod działania.
Obrazuje to m.in. jej zdjęcie powyżej trzymającej w rękach symbol tej organizacji, zamieszczone na profilu na Facebooku 28 października 2020 roku.

Nawet prywatnie, Pani wiceprezydent powinna się wstydzić wspierania organizacji, które wprost namawiają do przemocy, szerzą nienawiść i zachęcają do łamania polskiego prawa.

Tym bardziej dyskwalifikuje ją do sprawowania jakichkolwiek funkcji publicznych nie tylko obnoszenie się z takimi poglądami, ale podejmowania decyzji, które mają na celu obronę symboli środowisk nawołujących do przemocy, nienawiści i naruszania konstytucyjnego porządku prawnego RP.

Domagamy się, by Pani prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska, stanęła po stronie praworządności i zdecydowanego potępienia prób obrony symboli, za którymi stoi przemoc i hasła anarchizacji życia społecznego.

Zgoda na to, by urzędnik miejski stawał się narzędziem walki ideologicznej dla skrajnego ugrupowania łamiącego prawo, to bardzo niebezpieczne zjawisko.

Bardzo prosimy o podpis pod petycją do Prezydent Łodzi, by służyła ona dobru całej wspólnoty, wszystkim mieszkańcom miasta, stała na straży prawa, a nie rozbudzała ambicje wąskiej grupy lewicowych aktywistek, których celem jest szerzenie walki ideologicznej oraz eskalowanie polaryzacji światopoglądowej nawet na terenie placówek oświatowych.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Szanowna Pani Prezydent,

żądamy natychmiastowej dymisji wiceprezydent Łodzi Pani Małgorzaty Moskwy-Wodnickiej.

Jej decyzja w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i zawieszenia w obowiązkach dyrektora XXXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi Pana Dariusza Jakóbka jest skandaliczna.

Pani wiceprezydent zachowała się jak typowy funkcjonariusz polityczny stojący na straży jedynego słusznego światopoglądu, za którego wyraz uważa symbol organizacji nazywającej siebie Strajk Kobiet, czego dała już wcześniej świadectwo obnosząc się z nim ostentacyjnie w mediach społecznościowych.

Tymczasem Strajk Kobiet to organizacja wielokrotnie i wprost nawołująca do łamania Konstytucji RP i do przemocy na ulicach polskich miast.

Szkoła w żadnym wypadku nie może być miejscem agitacji politycznej, eskalowania polaryzacji postaw światopoglądowych, czy forum promowania środowisk nawołujących do łamania konstytucji, polskiego prawa i przemocy wobec inaczej myślących.

Urzędnik miejski, który tego nie rozumie, albo, jak wynika z wypowiedzi samej Pani wiceprezydent, wręcz takie zachowania gloryfikuje nie powinien sprawować żadnych stanowisk publicznych.

Służba publiczna wymaga poszanowania i przestrzegania porządku prawnego oraz dbania o dobro wspólne, a nie wspierania którejkolwiek ze stron walki ideologicznej, szczególnie na terenie placówek oświatowych.

Jesteśmy zatem przekonani, że w tej sprawie będzie Pani bezkompromisowo broniła ładu prawnego Rzeczypospolitej, nie tolerując żadnych decyzji swoich urzędników, które de facto mają wspierać tych, którzy nawołują do przemocy i łamania prawa.


Ufamy, że jako urzędnik samorządowy służy Pani dobru całej wspólnoty, wszystkim mieszkańcom Łodzi, i z tej racji nie będzie Pani sprzyjała ambicjom wąskiej grupy skrajnie lewicowych aktywistek, chcących narzucić swoisty dyktat promowanych treści i symboli ideologicznych na terenie szkół.

Mamy nadzieję, że nie pozwoli Pani, by użyto Pani autorytetu do ataku na nauczyciela, który w trosce o dobro szkoły i powierzonej mu młodzieży dba o apolityczność swojej placówki, dla której jest Pani organem prowadzącym.


Ataku, który ma miejsce dlatego, że w świecie skrajnie zideologizowanych środowisk nawet tak szlachetna idea, jak równe traktowanie i ratowanie chorych nieuleczalnie dzieci, stanowi pretekst do nawoływania do przemocy i łamania porządku prawnego.

[Imię i nazwisko]

Żądamy dymisji wiceprezydent Łodzi!

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  16.000
 
16.000 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.