NIE ograniczeniu klauzuli sumienia lekarzy

Zmuszanie lekarza zgłaszającego sprzeciw sumienia do wskazania specjalisty niekorzystającego z tej klauzuli jest zakwestionowaniem samego prawa do sprzeciwu.

 

NIE ograniczeniu klauzuli sumienia lekarzy

NIE ograniczeniu klauzuli sumienia lekarzy

0100.000
  75.881
 
75.881 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Światowe Towarzystwo Medyczne (World Medical Association - największa organizacja lekarska na świecie) debatuje obecnie nad nowym Międzynarodowym Kodeksem Etyki Medycznej, który poważnie ogranicza prawo lekarza do sprzeciwu sumienia.

Proponowany zapis brzmiałby następująco:

"Lekarze mają etyczny obowiązek minimalizowania przerw w opiece nad pacjentem. Sprzeciw sumienia powinien być brany pod uwagę tylko wtedy, gdy pacjent nie jest z tego powodu dyskryminowany lub pokrzywdzony, zdrowie pacjenta nie jest zagrożone, a ciągłość opieki bez opóźnień jest zapewniona poprzez skuteczne i terminowe skierowanie do innego wykwalifikowanego lekarza."

Innymi słowy, sprzeciw sumienia byłby ograniczony lub niedopuszczalny:

  • jeśli przyjmie się, że niewykonanie aborcji jest dyskryminacją.
  • jeśli uważa się, że niewykonanie aborcji jest zagrożeniem zdrowia rozumianego jako stan dobrego samopoczucia.

Dodatkowo lekarz korzystający z prawa do sprzeciwu sumienia jest zobowiązany do skierowania pacjenta do innego lekarza, który nie skorzysta z prawa do sprzeciwu, innymi słowy do współpracy przy tym, czemu się sprzeciwia.

Ciężar dowodu zostanie przeniesiony na lekarza i to on będzie musiał uzasadniać swój sprzeciw.

W krajach, które zalegalizowały już eutanazję lub wspomagane samobójstwo, spowoduje to, że lekarz będzie zmuszony do skierowania pacjenta do kogoś, kto bez sprzeciwu zakończy życie pacjenta.

Światowe Towarzystwo Medyczne wskazało, że ten kontrowersyjny paragraf będzie jeszcze przedmiotem debat, ale termin zgłaszania zastrzeżeń mija 28 maja.

Sprawa jest zatem bardzo pilna, a przedstawiciele Towarzystwa powinni usłyszeć nasz głos natychmiast.

Więcej informacji:

Tutaj można zapoznać się z projektem proponowanego Kodeksu Etyki Lekarskiej (w wersji angielskiej):
https://www.wma.net/wp-content/uploads/2021/04/ICoME-Apr2021_public-consultation-210427.docx

Tutaj dotychczasowy podręcznik etyki lekarskiej World Medical Association (wersja polska):
https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/ethics_manual_polish.pdf

0100.000
  75.881
 
75.881 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Sprzeciwiamy się ograniczeniu klauzuli sumienia w zawodach lekarskich

Piszę do Państwa w związku z omawianym obecnie Międzynarodowym Kodeksem Etyki Lekarskiej.

Szczególnie niepokoi mnie ograniczenie prawa do sprzeciwu sumienia poprzez wymóg, aby osoba sprzeciwiająca się polecała lekarza, który ze sprzeciwu nie skorzysta.

Wymóg ten przedkłada wolę pacjenta nad sumienie lekarza, naruszając to ostatnie.

Ponadto, jeśli przez zdrowie rozumiemy dobro fizyczne i psychiczne pacjenta, można by zinterpretować, że sprzeciw sumienia wobec praktyki aborcji zagrażałby dobrostanowi psychicznemu matki, a więc z założenia byłby niemożliwy.

Ciężar dowodu zostanie przy tym przeniesiony na lekarza, aby uzasadnić swoją odmowę, a w krajach, które zalegalizowały eutanazję lub wspomagane samobójstwo, spowoduje to dodatkowo, że lekarze będą zmuszeni do skierowania pacjenta do kogoś, kto zakończy jego życie.

Z tych wszystkich powodów proszę, aby nowy Międzynarodowy Kodeks Etyki Lekarskiej skrupulatnie respektował prawo pracowników służby zdrowia do sprzeciwu sumienia.

[Imię i nazwisko]

Sprzeciwiamy się ograniczeniu klauzuli sumienia w zawodach lekarskich

Piszę do Państwa w związku z omawianym obecnie Międzynarodowym Kodeksem Etyki Lekarskiej.

Szczególnie niepokoi mnie ograniczenie prawa do sprzeciwu sumienia poprzez wymóg, aby osoba sprzeciwiająca się polecała lekarza, który ze sprzeciwu nie skorzysta.

Wymóg ten przedkłada wolę pacjenta nad sumienie lekarza, naruszając to ostatnie.

Ponadto, jeśli przez zdrowie rozumiemy dobro fizyczne i psychiczne pacjenta, można by zinterpretować, że sprzeciw sumienia wobec praktyki aborcji zagrażałby dobrostanowi psychicznemu matki, a więc z założenia byłby niemożliwy.

Ciężar dowodu zostanie przy tym przeniesiony na lekarza, aby uzasadnić swoją odmowę, a w krajach, które zalegalizowały eutanazję lub wspomagane samobójstwo, spowoduje to dodatkowo, że lekarze będą zmuszeni do skierowania pacjenta do kogoś, kto zakończy jego życie.

Z tych wszystkich powodów proszę, aby nowy Międzynarodowy Kodeks Etyki Lekarskiej skrupulatnie respektował prawo pracowników służby zdrowia do sprzeciwu sumienia.

[Imię i nazwisko]