Parlament Europejski chce uznać aborcję za tzw. prawo człowieka

Odrzućcie Raport Matića

 

Parlament Europejski chce uznać aborcję za tzw. prawo człowieka

Parlament Europejski chce uznać aborcję za tzw. prawo człowieka

0500.000
  419.708
 
419.708 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

23 czerwca Parlament Europejski zagłosuje nad tak zwanym "Raportem Matića", w którym, między innymi, aborcja jest zdefiniowana jako tzw. ”prawo człowieka".

Raport nosi oficjalny tytuł "Sytuacja w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE w kontekście zdrowia kobiet".

Najpoważniejszym aspektem raportu jest to, że uznaje on aborcję za "prawo człowieka" i opowiada się za aborcją bez żadnych ograniczeń.

Raport "wzywa do usunięcia barier" w dostępie do aborcji, takich jak "okres oczekiwania”, "odmowa opieki medycznej w związku z osobistymi przekonaniami lekarza", wymóg "doradztwa" lub jakiegokolwiek "zezwolenia strony trzeciej".

Co więcej, aborcja - podobnie jak opieka zdrowotna - jest kwestią wyłącznej jurysdykcji państw członkowskich i Unia Europejska nie ma nad nią żadnej jurysdykcji.

Jeśli raport chorwackiego europarlamentarzysty Matića zostanie przyjęty, będzie to nie tylko rażąca ingerencja w suwerenność państw członkowskich, ale także narzucenie procedur aborcji na żądanie bez żadnych ograniczeń.

Raport ma między innymi na celu to, by np. niedawny polski zakaz aborcji eugenicznej został cofnięty dzięki temu, że aborcja zostanie uznana za kolejne tzw. prawo człowieka.

Ale aborcja nie jest jedyną kwestią sporną w tym kontrowersyjnym dokumencie. Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych punktów:

  • Raport Matića wzywa do zniesienia prawa do sprzeciwu sumienia personelu medycznego, by np. uniemożliwić lekarzom opowiadającym się za życiem sprzeciwianie się zabijaniu dziecka w wyniku aborcji.
  • Zgodnie z raportem, odmowa aborcji przez lekarza byłaby "traktowana jako odmowa opieki medycznej". Jeśli więc lekarz powiedziałby NIE aborcji, oznaczałoby to koniec jego kariery w zawodzie.
  • Żądanie aborcji i antykoncepcji dla dziewcząt "bez względu na wiek" i bez zgody rodziców.
  • Indoktrynacja agendą polityczną lobby LGTB i ideologią gender od poziomu szkoły podstawowej, bez konieczności informowania i uzyskiwania zgody rodziców.
  • Szeroki dostęp do operacji tzw. zmiany płci, w tym dla nieletnich, finansowanych w ramach publicznych systemów opieki zdrowotnej.
  • Ingerencja w wyłączną jurysdykcję państw członkowskich w zakresie definiowania i zarządzania krajowymi systemami opieki zdrowotnej lub w zakresie wyboru krajowej polityki zdrowotnej.

Raport europosła Matića jest prawdopodobnie najbardziej agresywnym ideologicznie projektem, jaki kiedykolwiek został przedstawiony w Parlamencie Europejskim.

Kilka grup już opowiedziało się przeciwko niemu, ale inne entuzjastycznie go popierają. Jedynym sposobem na powstrzymanie tego radykalnego i ideologicznego dokumentu jest głosowanie przeciwko niemu przez Europejską Partię Ludową (rzekomo centroprawicową).

Wybraliśmy wszystkich niezdecydowanych posłów Partii Ludowej do Parlamentu Europejskiego i wysyłamy im jasną wiadomość, aby głosowali przeciw. Podpisując się pod tą kampanią wyślesz e-mail do tych niezdecydowanych posłów.

Więcej informacji:

Treść Raportu Matića na stronie Europarlamentu: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0169_PL.html 

Analiza raportu przeprowadzona przez Political Network for Values: https://politicalnetworkforvalues.org/en/2021/05/the-political-network-for-values-denounces-the-radical-matic-report-and-calls-the-members-of-the-committee-to-recover-the-core-values-of-the-european-union/

0500.000
  419.708
 
419.708 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Szanowni Państwo, członkowie Europejskiej Partii Ludowej

Piszę do Państwa z niepokojem po zapoznaniu się ze szczegółami sprawozdania europosła Matića, które będzie przedmiotem debaty na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2021 roku.

W sprawozdaniu ingeruje się w wyłączną jurysdykcję państw członkowskich w zakresie definiowania i zarządzania krajowymi systemami opieki zdrowotnej lub wyboru krajowej polityki zdrowotnej, jak określono w art. 168 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Nie uwzględnia się w nim prawa do sprzeciwu sumienia, co jest sprzeczne między innymi z rezolucją 1763 (2010) - Prawo do sprzeciwu sumienia w zgodnej z prawem opiece medycznej, przyjętą przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Próbuje się również wprowadzić uznanie "prawa do aborcji", choć takie prawo nie istnieje, ani nie można go wywieść z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, czy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Przeciwnie, od czasu Konferencji w Kairze w 1994 r. państwa zobowiązały się do "ograniczenia uciekania się do aborcji" oraz do "podjęcia odpowiednich kroków, aby pomóc kobietom uniknąć aborcji".

Najważniejsze jest jednak to, że każda aborcja jest końcem niewinnego ludzkiego życia.

Dlatego bardzo proszę o głosowanie na NIE w sprawie raportu Matića, który nie ma podstaw prawnych i poważnie szkodzi prawom zapisanym w Karcie Praw Podstawowych UE.

[Imię i nazwisko]

Szanowni Państwo, członkowie Europejskiej Partii Ludowej

Piszę do Państwa z niepokojem po zapoznaniu się ze szczegółami sprawozdania europosła Matića, które będzie przedmiotem debaty na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2021 roku.

W sprawozdaniu ingeruje się w wyłączną jurysdykcję państw członkowskich w zakresie definiowania i zarządzania krajowymi systemami opieki zdrowotnej lub wyboru krajowej polityki zdrowotnej, jak określono w art. 168 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Nie uwzględnia się w nim prawa do sprzeciwu sumienia, co jest sprzeczne między innymi z rezolucją 1763 (2010) - Prawo do sprzeciwu sumienia w zgodnej z prawem opiece medycznej, przyjętą przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Próbuje się również wprowadzić uznanie "prawa do aborcji", choć takie prawo nie istnieje, ani nie można go wywieść z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, czy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Przeciwnie, od czasu Konferencji w Kairze w 1994 r. państwa zobowiązały się do "ograniczenia uciekania się do aborcji" oraz do "podjęcia odpowiednich kroków, aby pomóc kobietom uniknąć aborcji".

Najważniejsze jest jednak to, że każda aborcja jest końcem niewinnego ludzkiego życia.

Dlatego bardzo proszę o głosowanie na NIE w sprawie raportu Matića, który nie ma podstaw prawnych i poważnie szkodzi prawom zapisanym w Karcie Praw Podstawowych UE.

[Imię i nazwisko]