Powstrzymajmy ONZ przed przyjęciem aborcji i seksualizacji dzieci jako rozwiązania problemu zmian klimatycznych

PETYCJA DO UN CSW 66

 

Powstrzymajmy ONZ przed przyjęciem aborcji i seksualizacji dzieci jako rozwiązania problemu zmian klimatycznych

Powstrzymajmy ONZ przed przyjęciem aborcji i seksualizacji dzieci jako rozwiązania problemu zmian klimatycznych

0500.000
  200.233
 
200.233 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Nadszedł ten czas w roku, kiedy jako CitizenGO przygotowujemy się do dorocznego spotkania Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Statusu Kobiet (CSW), które odbywa się w siedzibie głównej w Nowym Jorku.

Podczas tego wydarzenia delegaci rządów z całego świata są wysyłani, by reprezentować państwa członkowskie w negocjacjach, których celem jest wypracowanie w ciągu dwóch tygodni ostatecznego projektu tzw. „Uzgodnionych wniosków".

Tegoroczna Komisja odbędzie się w dniach od 14 do 25 marca, a jej temat przewodni to: Zmiany klimatyczne, ograniczanie skutków katastrof ekologicznych: Równość płci w centrum rozwiązań.

Komisja ds. Statusu Kobiet ONZ (CSW) sugeruje, że aborcja, ideologia gender i seksualizacja dzieci są rozwiązaniem problemu zmian klimatycznych.

W tzw. zerowej wersji projektu dokumentu negocjacyjnego, z którym mieliśmy okazję się zapoznać, Komisja, w odniesieniu do wniosków, które nie zostały formalnie przyjęte jako wiążące zobowiązania, w takich dokumentach jak Deklaracja Pekińska, Międzynarodowa Konferencja na temat Ludności i Rozwoju (ICPD) oraz dokumenty z innych szczytów organizacji międzynarodowych, sugeruje, że aborcja, seksualizacja dzieci, ideologia gender i antykoncepcja dziewcząt są rozwiązaniem problemu zmian klimatycznych.

W paragrafie 15 Projektu Zerowego komisja zaleca, by grupy feministyczne i organizacje "młodzieżowe" kierowały dyskusję w stronę osiągnięcia "równych praw".
Choć ten „Projekt Zerowy” może wydać się kobietom na poziomie lokalnym bardzo niewinny i rzeczowy, nasi eksperci z ONZ są bardzo zaniepokojeni użytym w nim językiem, ponieważ jest on bardzo szkodliwy, jeśli znajdzie się w ostatecznej wersji projektu.

Co więcej, wydaje się, że potężne grupy naciskają na Komisję, aby uniemożliwiła udział w tym wydarzeniu grupom pro-life. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ Państwa i nasz głos nie będzie słyszalny, jeśli grupa taka jak np. CitizenGO nie będzie mogła w tym uczestniczyć i śledzić negocjacji.
Co więcej, grupy pro-life zostały pozbawione możliwości organizowania jakichkolwiek wirtualnych wydarzeń towarzyszących, które mogłyby promować narrację odmienną od tej, która promuje kulturę śmierci w ONZ.

Dlatego domagamy się, aby delegaci, dyplomaci i przedstawiciele MSZ reprezentujący negocjujące państwa w ONZ usunęli ze skutkiem natychmiastowym paragrafy 3, 5 i 15 z projektów zerowych, ponieważ nie oferują one rzeczywistego rozwiązania problemu zmian klimatycznych.
Aborcja, seksualizacja dzieci, antykoncepcja młodych dziewcząt i ideologia gender nigdy nie mogą być rozwiązaniami problemu zmian klimatycznych i Organizacja Narodów Zjednoczonych powinna to w końcu zrozumieć.

Podpisz tę petycję, prosząc negocjatorów z Komisji ds. Statusu Kobiet o usunięcie paragrafów 3, 5 i 15 z tzw. projektu zerowego.


Więcej informacji:

UN CSW 66
https://www.unwomen.org/en/csw/csw66-2022

Szkic tzw. Uzgodnionych Konkluzji:
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-02/CSW66%20Agreed%20Conclusions_zero%20draft_1%20February%202022.pdf

Obrońcy życia niemile widziani w ONZ
https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=42841

 

0500.000
  200.233
 
200.233 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Szanowni dyplomaci, charge d'affairs, Ministrowie Spraw Zagranicznych oraz delegaci Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

Z niedowierzaniem obserwujemy, jak na całym świecie aborcję, seksualizację dzieci, antykoncepcję dla młodych dziewcząt i ideologię LGBTQ traktuje się jako rozwiązania problemu zmian klimatycznych.

Jesteśmy również zaniepokojeni faktem, że grupy pro-life zostały wykluczone z dyskusji, ponieważ najwyraźniej mają inne poglądy niż Państwo, co jest jawną dyskryminacją i cenzurowaniem głosów oponentów.

Żądamy natychmiastowego usunięcia paragrafów 3, 5 i 15 z początkowego projektu tzw. Uzgodnionych Konkluzji, ponieważ nie przedstawiają one rzeczywistych rozwiązań problemu zmian klimatycznych.

Mamy nadzieję, że komisja tak wysokiego szczebla nie sprowadzi zmian klimatycznych do dyskusji o zabijaniu dzieci i zmianie płci, podczas gdy to eksperci ds. klimatu mogliby przedstawić rzeczywiste rozwiązania.

Prosimy o natychmiastowe działanie.

[Imię i nazwisko]

Szanowni dyplomaci, charge d'affairs, Ministrowie Spraw Zagranicznych oraz delegaci Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

Z niedowierzaniem obserwujemy, jak na całym świecie aborcję, seksualizację dzieci, antykoncepcję dla młodych dziewcząt i ideologię LGBTQ traktuje się jako rozwiązania problemu zmian klimatycznych.

Jesteśmy również zaniepokojeni faktem, że grupy pro-life zostały wykluczone z dyskusji, ponieważ najwyraźniej mają inne poglądy niż Państwo, co jest jawną dyskryminacją i cenzurowaniem głosów oponentów.

Żądamy natychmiastowego usunięcia paragrafów 3, 5 i 15 z początkowego projektu tzw. Uzgodnionych Konkluzji, ponieważ nie przedstawiają one rzeczywistych rozwiązań problemu zmian klimatycznych.

Mamy nadzieję, że komisja tak wysokiego szczebla nie sprowadzi zmian klimatycznych do dyskusji o zabijaniu dzieci i zmianie płci, podczas gdy to eksperci ds. klimatu mogliby przedstawić rzeczywiste rozwiązania.

Prosimy o natychmiastowe działanie.

[Imię i nazwisko]