Posłanka Kotula przed Komisję Etyki Poselskiej!

Doradzanie w aborcji to łamanie polskiego prawa

 

Posłanka Kotula przed Komisję Etyki Poselskiej!

Posłanka Kotula przed Komisję Etyki Poselskiej!

020.000
  13.526
 
13.526 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Katarzyna Kotula jako posłanka klubu Lewicy udzielała porad na swoim koncie na Twitterze jak skutecznie dokonać aborcji farmakologicznej.

Posłanka Kotula przyznała tam też, że od 1998 roku pomaga kobietom w dokonywaniu w Polsce aborcji.

Łamie w ten sposób polskie prawo, które za pomoc, czy nakłanianie do aborcji przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

Żądamy od Komisji Etyki Poselskiej podjęcia postępowania wobec posłanki za jawne działanie wbrew obowiązującemu w Polsce porządkowi prawnemu.

Jest to naruszenie wprost art. 1 Zasad Etyki Poselskiej, który nakłada na posła obowiązek kierowania się w swojej służbie publicznej obowiązującym porządkiem prawnym.

Doradzanie publicznie, nieograniczonemu kręgowi odbiorców, sposobu naruszenia polskiego prawa jest zachowaniem jaskrawie nielicującym z godnością posła.

Dodatkowo nie jest to postawa solidarnej troski o dobro wspólne, na którą wskazuje art. 1 Zasad Etyki Poselskiej.

Dziecko poczęte na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest chronione na mocy artykułu 38.

Ustawa zasadnicza zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Posłanka Kotula doradzając publicznie dokonanie aborcji dobra nienarodzonego dziecka w ogóle nie uwzględnia.

Katarzyna Kotula przedstawia się też jako gorąca zwolenniczka tzw. wyboru kobiety, czy chce ona urodzić poczęte dziecko.

Gdyby tak było powinna, w przywołanym wyżej swoim wpisie na Twitterze, obok telefonu do organizacji zajmującej się dystrybucją pigułek poronnych zamieścić również telefon do organizacji, która pomaga kobietom w nieplanowanej ciąży urodzić dziecko. Tylko wtedy mielibyśmy do czynienia z rzeczywistym wyborem.

Domyślamy się oczywiście dlaczego tak się nie stało. Powód jest dosyć prosty.

Środowiska feministyczne, z których wywodzi się posłanka Kotula takiej pomocy kobietom nie udzielają.
Nie wspierają domów dla samotnych matek, ośrodków adopcyjnych, czy rodzin zastępczych.
Są zainteresowane tylko jednym rozwiązaniem dla kobiety w nieplanowanej ciąży i rozwiązaniem tym jest aborcja.

Bardzo dobrze oddaje taki stan umysłu przemówienie w Sejmie działaczki organizacji, którą reklamuje na Twitterze posłanka Kotula.

Podczas debaty nad obywatelskim projektem ustawy o legalizacji aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży (nawet dla 13 letnich dziewcząt) opisując dokonaną przez siebie aborcję powiedziała tak:

„Zamówiłam tabletki. Miałam aborcję w piątkowy wieczór. Wiecie, co czułam? Byłam bardzo głodna po wszystkim. Zamówiłam pizzę, a uczucie ulgi było nie do opisania. Czuję je cały czas.”

Jeśli instrukcja brzmi - najpierw zabij swoje nienarodzone dziecko, potem zamów pizzę, by poczuć ulgę w piątkowy wieczór - to trudno nawet nazwać ten rodzaj banalizacji śmierci i tę potrzebę publicznego szokowania takimi wyznaniami.

Bezkarność posłanki, która aktywnie działa na rzecz łamania obowiązującego w Polsce prawa godzi w dobre imię Sejmu.

Żądamy niezwłocznego podjęcia postępowania w tej sprawie przez Komisję Etyki Poselskiej.

Prosimy o popisanie petycji jak najszybciej, by Komisja mogła rozpatrzyć przypadek posłanki Kotuli już na najbliższym posiedzeniu (6 lipca), przed wakacjami sejmowymi.
Karanie posłów, którzy zachowują się w sposób nieodpowiadający godności posła, powinno być natychmiastowe.

020.000
  13.526
 
13.526 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Szanowni członkowie Komisji Etyki Poselskiej,

wnoszę niniejszym do Komisji Etyki Poselskiej prośbę o niezwłoczne podjęcie i rozpatrzenie sprawy posłanki Katarzyny Kotuli, która w dniu 26 czerwca 2022 roku na swoim koncie Twitterowym zamieściła instrukcję dokonania aborcji farmakologicznej i wskazała telefon do organizacji, która zajmuje się na terenie Polski dystrybucją środków, które mają działanie poronne.

Wyczerpuje to znamiona podważania obowiązującego w Polsce porządku prawnego.

Dziecko poczęte na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest chronione na mocy artykułu 38.
 Ustawa zasadnicza zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Zgodnie z przepisem art. 152 § 2 k.k. ten kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy, lub ją do tego nakłania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Posłanka Kotula w kolejnym swoim wpisie na Twitterze przyznała wprost, że od 1998 roku pomaga kobietom w dokonywaniu w Polsce aborcji.

Bezkarność posłanki, która aktywnie działa na rzecz łamania obowiązującego w Polsce prawa godzi w dobre imię Sejmu.

Ufam, że wobec tych faktów, których wymowa i waga są, według mej opinii, jednoznaczne, Komisja podejmie decyzję zgodną z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi oraz bedącą wyrazem solidarnej troski o dobro wspólne.

[Imię i nazwisko]

Szanowni członkowie Komisji Etyki Poselskiej,

wnoszę niniejszym do Komisji Etyki Poselskiej prośbę o niezwłoczne podjęcie i rozpatrzenie sprawy posłanki Katarzyny Kotuli, która w dniu 26 czerwca 2022 roku na swoim koncie Twitterowym zamieściła instrukcję dokonania aborcji farmakologicznej i wskazała telefon do organizacji, która zajmuje się na terenie Polski dystrybucją środków, które mają działanie poronne.

Wyczerpuje to znamiona podważania obowiązującego w Polsce porządku prawnego.

Dziecko poczęte na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest chronione na mocy artykułu 38.
 Ustawa zasadnicza zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Zgodnie z przepisem art. 152 § 2 k.k. ten kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy, lub ją do tego nakłania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Posłanka Kotula w kolejnym swoim wpisie na Twitterze przyznała wprost, że od 1998 roku pomaga kobietom w dokonywaniu w Polsce aborcji.

Bezkarność posłanki, która aktywnie działa na rzecz łamania obowiązującego w Polsce prawa godzi w dobre imię Sejmu.

Ufam, że wobec tych faktów, których wymowa i waga są, według mej opinii, jednoznaczne, Komisja podejmie decyzję zgodną z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi oraz bedącą wyrazem solidarnej troski o dobro wspólne.

[Imię i nazwisko]