Apple i Amazon - przestańcie finansować przemysł aborcyjny

Niewinne dzieci potrzebują ochrony ze strony wielkich korporacji

 

Apple i Amazon - przestańcie finansować przemysł aborcyjny

Apple i Amazon - przestańcie finansować przemysł aborcyjny

0200.000
  101.680
 
101.680 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Globalni prezesi, tacy jak Andy Jassy z Amazona i Tim Cook z Apple, myślą, że może im to ujść na sucho - wspierają program radykalnej lewicy i niosący śmierć przemysł aborcyjny.

Przekazują pieniądze, lobbują w parlamentach, a teraz chcą płacić za podróże swoich pracowniczek w celu dokonania aborcji - wszystko po to, by przypodobać się radykalnej lewicy.

Każdy zaś kto mówi, że aborcja jest zabiciem niewinnego człowieka jest wyśmiewany, nękany lub uciszany.

Amazon dołączył do listy międzynarodowych korporacji, takich jak Apple, Citigroup, Uber i Lyft, ogłaszając, że zapłaci do 4000 dolarów za podróże swoich pracowniczek w Stanach Zjednoczonych w celu dokonania aborcji.

Płatności za aborcję są prawdopodobnie dokonywane w innych krajach, ale bez podawania tego do wiadomości publicznej. Przemysł aborcyjny prosperuje tylko dzięki sojuszowi z radykalnymi lewicowymi organizacjami i przedsiębiorstwami na całym świecie.

I te sojusze pomogły zakończyć życie milionów nienarodzonych dzieci, które żyłyby dzisiaj, gdyby nie radykalna i zbrodnicza agenda aborcyjna.

Na całym świecie ponad 73 miliony dzieci każdego roku nie dostaje szansy by się urodzić i żyć. A polityka opłacania kosztów podróży aborcyjnych tylko zwiększa liczbę straconych niewinnych istnień.

Jeśli my, zwolennicy obrony życia nie zajmiemy teraz zdecydowanego stanowiska przeciwko polityce wspierającej morderczy przemysł aborcyjny, można zacząć obawiać się, do czego inne organizacje międzynarodowe posuną się w przyszłości.

Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy, z całego świata, opowiadający się za życiem stanęli teraz razem w jego obronie.

Powiedzmy prezesom międzynarodowych firm, aby zakończyli tę odrażającą politykę opłacania kosztów podróży dla swoich pracowniczek w celu dokonania aborcji.

--

Więcej informacji:

Amazon to reimburse U.S. employees who travel for abortions, other treatments (Reuters)

https://www.reuters.com/business/retail-consumer/amazon-reimburse-us-employees-who-travel-treatments-including-abortions-2022-05-02

Amazon announces benefit to pay for US employees who travel for abortions, other treatments (USA Today)

https://www.usatoday.com/story/money/2022/05/03/amazon-abortion-travel-benefit-pay-employees/9626023002/

Amazon is latest company to reimburse employees for abortion-related travel costs (Fortune)

https://fortune.com/2022/05/03/amazon-reimburse-employees-abortion-travel-costs/

Amazon Joins List of Companies that Reimburse Travel for Abortions (SHRM)

https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/benefits/pages/amazon-to-reimburse-employees-who-travel-for-abortions-and-other-treatments.aspx

Apple responds to Roe v. Wade rollback, company benefits cover out-of-state travel for reproductive care (CNBC)

https://www.cnbc.com/2022/06/24/apple-responds-to-roe-v-wade-rollback.html

0200.000
  101.680
 
101.680 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Stop finansowaniu przemysłu aborcyjnego

Dotarła do mnie informacja, że Państwa korporacja wspiera lobby aborcyjne i jego morderczą agendę na całym świecie.

Skandaliczna polityka płacenia za podróże w celu dokonania aborcji sprawia, że Państwa pieniądze płyną do przemysłu aborcyjnego i pomagają w zabijaniu kolejnych milionów nienarodzonych dzieci.

Żadna korporacja nie powinna promować polityki, która krzywdzi lub zmierza do zakończenia, czyjegokolwiek, niewinnego życia. A polityka finansowania podróży pracowniczek w celu dokonania aborcji, promująca prymat śmierci nad życiem, właśnie to czyni.

Ale zwolennicy pro-life z całego świata mówią dość ciągłemu subsydiowaniu przemysłu aborcyjnego.

Obrona niewinnego życia jest ideą, która musi być uznana i wspierana na całym świecie i przez cały międzynarodowy przemysł.

Żądam natychmiastowego zaprzestania subsydiowania przemysłu aborcyjnego i zakończenia polityki finansowania podróży w celu dokonania aborcji.

[Imię i nazwisko]

Stop finansowaniu przemysłu aborcyjnego

Dotarła do mnie informacja, że Państwa korporacja wspiera lobby aborcyjne i jego morderczą agendę na całym świecie.

Skandaliczna polityka płacenia za podróże w celu dokonania aborcji sprawia, że Państwa pieniądze płyną do przemysłu aborcyjnego i pomagają w zabijaniu kolejnych milionów nienarodzonych dzieci.

Żadna korporacja nie powinna promować polityki, która krzywdzi lub zmierza do zakończenia, czyjegokolwiek, niewinnego życia. A polityka finansowania podróży pracowniczek w celu dokonania aborcji, promująca prymat śmierci nad życiem, właśnie to czyni.

Ale zwolennicy pro-life z całego świata mówią dość ciągłemu subsydiowaniu przemysłu aborcyjnego.

Obrona niewinnego życia jest ideą, która musi być uznana i wspierana na całym świecie i przez cały międzynarodowy przemysł.

Żądam natychmiastowego zaprzestania subsydiowania przemysłu aborcyjnego i zakończenia polityki finansowania podróży w celu dokonania aborcji.

[Imię i nazwisko]