Wg ONZ zakaz aborcji jest "okrutny, nieludzki i poniżający" - sprzeciwiamy się stanowisku ONZ

El Comité d Derechos Humanos de la ONU pretende imponer el "derecho" al aborto

 

Wg ONZ zakaz aborcji jest "okrutny, nieludzki i poniżający" - sprzeciwiamy się stanowisku ONZ

Wg ONZ zakaz aborcji jest "okrutny, nieludzki i poniżający" - sprzeciwiamy się stanowisku ONZ

050.000
  45.053
 
45.053 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Komitet Praw Człowieka ONZ w Genewie w najbliższych dniach (nie jest nam na razie znana dokładna data. Termin był już przesuwany) podejmie dezycję dotyczącą interpretacji art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Artykuł 6 p. 1. Paktu stanowi, że "Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinno być chronione przez ustawę. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony życia.".

W projekcie dokumentu, którego sprawozdawcami są Yuval Shany and Nigel Rodley, czytamy, m.in., że 

Petycja trafia do 18 członków Komitetu pracującego nad dokumentem, m.in. do przewodniczącego Komitetu, Argentine Fabian Omar SALVIOLI oraz wiceprzewodniczącego Dheerujlall B Seetulsingh i Anja Seibert-Fohra.

Projekt sprawozdania: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/Draft_GC_115thsession.doc

050.000
  45.053
 
45.053 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat petycji: delegaci do ONZ

Adresat petycji: delegaci do ONZ