NIE dla sprzedaży aborcyjnych pigułek

Nie dla aborcyjnych pigułek

 

NIE dla sprzedaży aborcyjnych pigułek

0100.000
  57.038
 
57.038 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100.000 podpisów.

NIE dla sprzedaży aborcyjnych pigułek

Na początku zeszłego roku rząd Ewy Kopacz, manipulując opinią publiczną, wprowadził do obiegu bez recepty, mogącą działać w sposób wczesnoporonny pigułkę „Dzień Po” Ella One. Apelujemy do nowego Ministra Zdrowia o wycofanie ze sprzedaży na polskim rynku tego śmiercionośnego środka.

Przepisy polskiego prawa jasno określają, że każdemu człowiekowi przysługuje prawo do życia od poczęcia. „Prawo do życia podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej” mówi art. 1 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Kodeks karny idzie jeszcze dalej i przewiduje sankcje za narażenie poczętego dziecka na utratę zdrowia lub życia.

Aby pozostać w zgodzie z polskim prawem, na rynku nie powinny być dostępne żadne środki zawierające mechanizmy aborcyjne (aborcja dozwolona jest tylko w wyjątkowych sytuacjach przewidywanych w ustawie). Dostępność tabletek „Ellaone” na rynku jest złamaniem prawa.

Substancją czynną preparatu „EllaOne” jest 30 mg octanu uliprystalu. Podstawowym działaniem ulipristalu jest zapobieganie zapłodnieniu poprzez wstrzymanie bądź opóźnienie owulacji. Jeśli jednak dojdzie do zapłodnienia, wówczas uruchamia się drugi mechanizm działania tej substancji – utrudnia ona powstałemu zarodkowi zagnieżdżenie się w macicy i w konsekwencji powoduje jego śmierć. Twierdzenie jakobyśmy przed zagnieżdżeniem nie mieli jeszcze do czynienia z istotą ludzką, do czego próbują przekonywać niektórzy, stoi w sprzeczności z logiką (zarodek przed i po zagnieżdżeniu niczym się nie różni) i wiedzą medyczną.

Rząd Ewy Kopacz musiał mieć świadomość, że upowszechnienie dostępu do pigułek „dzień po” stoi w sprzeczności z polskim prawem. Pewnie dlatego tę operację przeprowadził za pomocą manipulacji – przekonując, że zostaliśmy do tego zmuszeni przez Komisję Europejską. Komisja Europejska tymczasem rzeczywiście podjęła ten temat, zalecając upowszechnienie dostępu do tych pigułek, alej tego nie nakazała.

"Środki antykoncepcyjne i poronne podlegają szczególnym zasadom wynikającym z dyrektywy 2001/83/WE, ponieważ na mocy jej art. 4 ust. 4 państwa członkowskie są upoważnione do stosowania do tych produktów własnych restrykcyjnych przepisów (...) wspomniane odstępstwo może być również stosowane w odniesieniu do produktów objętych centralnym pozwoleniem." przeczytamy w odpowiedzi udzielonej przez unijnego komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa na interpelację europosła Marka Jurka w tej sprawie.

Szczególnie oburzający był fakt, że tabletki zostały udostępnione przez polski rząd bez jakichkolwiek ograniczeń już nastolatkom powyżej 15 roku życia.

Cofnięcie niezwykle szkodliwej decyzji rządu Ewy Kopacz jest pilną koniecznością. Uważamy jednak, że to nie wystarcza. Pigułki „dzień po”, jako powodujące śmierć niewinnych ludzi, powinny zostać całkowicie wycofane z polskiego rynku. Tego wymaga szacunek wobec stanowionego prawa, a nade wszystko wobec ludzkiego życia.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Nie dla aborcyjnych pigułek

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracam się z apelem o wycofanie zgody na sprzedaż na polskim rynku pigułek „dzień po” ellaOne. Umożliwienie dystrybuowania środków o działaniu wczesnoporonnym stoi w jawnej sprzeczności z polskim prawem przewidującym w Ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz w Kodeksie Karnym ochronę ludzkiego życia od poczęcia.

Wbrew deklaracjom poprzedniego rządu, przepisy prawa Unii Europejskiej nie obligują nas do udostępniana na rynku tych środków, co potwierdził unijny Komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Vytenis Andriukaitis.

Jako Minister Zdrowia ma Pan władzę zabronienia sprzedaży tej pigułki, toteż jako podpisani pod niniejszą petycję oczekujemy od Pana niecierpiącej zwłoki i odpowiedzialnej decyzji w tym zakresie.

[Imię i nazwisko]

NIE dla sprzedaży aborcyjnych pigułek

Podpisz tę petycję teraz!

0100.000
  57.038
 
57.038 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100.000 podpisów.