Zmieńcie prawo, które zabija - jeszcze jedna szansa. Petycja do Posłów i Senatorów

Druga szansa dla rządzących tej kadencji

 

Zmieńcie prawo, które zabija - jeszcze jedna szansa. Petycja do Posłów i Senatorów

Zmieńcie prawo, które zabija - jeszcze jedna szansa. Petycja do Posłów i Senatorów

050.000
  37.828
 
37.828 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Projekt "Stop aborcji" został odrzucony przez Sejm w drugim czytaniu, które odbyło się 6 października br. po tym, gdy dzień wcześniej nieoczekiwanie zwołano Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, aby się nim zajęła. Sposób przeprowadzenia debaty nad projektem budzi wiele wątpliwości. Podobnie fakt, że przedstawiciele projektu nie zostali w odpowiednim czasie poinformowani o posiedzeniu Komisji oraz nie udzielono im głosu w czasie jej trwania.

Aż 352 posłów zagłosowało za odrzuceniem projektu. Za skierowaniem go do dalszych prac opowiedziało się 58. Tym posłom należy się szczególne podziękowanie. Projekt poparło tylko 32 posłów PiS. Pozostali posłowie PiS twierdzili, że odrzucają projekt, dlatego że przewidywał on karanie kobiet dokonujących aborcji. Nic nie stało jednak na przeszkodzie do tego, aby ten jeden zapis w projekcie zmienić. Tym bardziej, że o taką zmianę wnieśli sami wnioskodawcy projektu. Szczegółowe informacje o tym, jak głosowali posłowie można znaleźć tutaj: http://latarnik.info/?q=mp&q2=glosowanie&k=8&pos=27&gl=12.

Do sejmowej Komisji ds. Petycji wpłynął także inny projekt, który proponuje również wprowadzenie pełnoprawnej ochrony życia dziecka poczętego, nie przewidując jednak karania matek. Projekt przygotowała Polska Federacja Ruchów Obrony Życia. Szczegóły znajdują się na stronie "Kochamy każde dziecko": http://kochamykazdedziecko.pl/

W specjalnej petycji zwracamy się do Pani Premier oraz Posłów i Senatorów z prośbą o błyskawiczne przyjęcie tego projektu.

W 2015 roku leganie zabitych w Polsce zostało 1040 dzieci, w tym 996 z powodu podejrzenia choroby lub upośledzenia. Każdy dzień zwłoki w uchwaleniu prawa oznacza troje kolejnych dzieci, które zostanie zabitych.

---

Warto dodać, że obecne prawo - wbrew mitowi propagowanemu przed media - wcale nie jest „kompromisem” z 1993 r. Prawo to bowiem zostało zmienione podczas rządów SLD w 1996 r., kiedy to wprowadzono przesłankę aborcji z tzw. "przyczyn społecznych". Poprawka ta została jednak uznana przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodną z Konstytucją. Niestety, pozostałości zmian z 1996 r. znacznie pogorszyły stan prawny ustalony w 1993 r., kiedy to ustawa przyznawała każdemu dziecku prawo do życia od poczęcia i zakazywała aborcji, odstępując jedynie od karalności w trzech przypadkach. Powyższe fakty pokazują, że argument mówiący o tym, że lepiej jest nie zmieniać „kompromisu aborcyjnego” z 1993 r., jest fałszywy, gdyż istotne zmiany zaszły w już w roku 1996.

050.000
  37.828
 
37.828 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Domagamy się zmiany prawa, które zabija dzieci - petycja do Posłów i Senatorów

Szanowni Państwo,

zwracam się z prośbą o szybkie procedowanie projektu zabraniającego aborcji w Polsce pt. „Kochamy każde dziecko”, zgłoszonego przez obywateli za pośrednictwem Komisji ds. Petycji. Projekt ten proponuje wprowadzenie pełnoprawnej ochrony życia człowieka od momentu poczęcia.

Doceniając zapowiedzi Pani Premier dotyczące podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji rodzin wychowujących chore i niepełnosprawne dzieci, chcę zwrócić uwagę na to, że takie działanie nie jest wystarczające do tego, żeby ograniczyć liczbę aborcji. W Niemczech, gdzie państwowa pomoc jest mocno rozbudowana, zabijane jest 90% dzieci, u których diagnozuje się zespół Downa. W 2015 roku w Polsce legalnie zabito 1040 dzieci, z czego 996 z powodu podejrzenia choroby lub niepełnosprawności. Bez zmiany prawa te dzieci będą dalej ginąć.

Niewystarczająca będzie jednak też zmiana prawa polegająca wyłącznie na wykreśleniu możliwości zabijania dzieci z zespołem Downa, której rozważanie sugerowali przedstawiciele Państwa partii. W ramach przesłanki eugenicznej zabijane są też dzieci z innymi, zupełnie niewykluczającymi szczęśliwego życia przypadłościami np. niepełnosprawne fizyczne, czy chorujące na zespół Turnera. Wszelkie rozważania, czy jakość życia dzieci cierpiących na określoną chorobę i ich rodzin, będzie odpowiednio wysoka aby im pozwolić żyć, są nieludzkie. Tylko całkowite wykreślenie z prawa przesłanki eugenicznej pozwoli uniknąć tak rażącej dyskryminacji. Warto zauważyć także, że ponieważ diagnostyka prenatalna obarczona jest sporym marginesem błędu, pozwalanie na aborcję z powodu podejrzenia choroby lub upośledzenia dziecka, powoduje, że giną także dzieci zdrowe.

Projekt „Kochamy każde dziecko”, przewidując pełną ochronę życia, nie wprowadza karania matek, co było głównym zarzutem podnoszonym przez Państwo przeciwko projektowi „Stop Aborcji”. Nie odnosząc się do kwestii karnych ze względu na potrzebę ich głębszego wyjaśnienia i konsultacji, liczymy na wywiązanie się z licznych deklaracji, w których opowiadali się Państwo za ochroną życia.

Wyrazem Państwa poparcia dla ochrony życia będzie szybkie przyjęcie wspomnianego projektu pt. "Kochamy każde dziecko".

[Imię i nazwisko]

Domagamy się zmiany prawa, które zabija dzieci - petycja do Posłów i Senatorów

Szanowni Państwo,

zwracam się z prośbą o szybkie procedowanie projektu zabraniającego aborcji w Polsce pt. „Kochamy każde dziecko”, zgłoszonego przez obywateli za pośrednictwem Komisji ds. Petycji. Projekt ten proponuje wprowadzenie pełnoprawnej ochrony życia człowieka od momentu poczęcia.

Doceniając zapowiedzi Pani Premier dotyczące podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji rodzin wychowujących chore i niepełnosprawne dzieci, chcę zwrócić uwagę na to, że takie działanie nie jest wystarczające do tego, żeby ograniczyć liczbę aborcji. W Niemczech, gdzie państwowa pomoc jest mocno rozbudowana, zabijane jest 90% dzieci, u których diagnozuje się zespół Downa. W 2015 roku w Polsce legalnie zabito 1040 dzieci, z czego 996 z powodu podejrzenia choroby lub niepełnosprawności. Bez zmiany prawa te dzieci będą dalej ginąć.

Niewystarczająca będzie jednak też zmiana prawa polegająca wyłącznie na wykreśleniu możliwości zabijania dzieci z zespołem Downa, której rozważanie sugerowali przedstawiciele Państwa partii. W ramach przesłanki eugenicznej zabijane są też dzieci z innymi, zupełnie niewykluczającymi szczęśliwego życia przypadłościami np. niepełnosprawne fizyczne, czy chorujące na zespół Turnera. Wszelkie rozważania, czy jakość życia dzieci cierpiących na określoną chorobę i ich rodzin, będzie odpowiednio wysoka aby im pozwolić żyć, są nieludzkie. Tylko całkowite wykreślenie z prawa przesłanki eugenicznej pozwoli uniknąć tak rażącej dyskryminacji. Warto zauważyć także, że ponieważ diagnostyka prenatalna obarczona jest sporym marginesem błędu, pozwalanie na aborcję z powodu podejrzenia choroby lub upośledzenia dziecka, powoduje, że giną także dzieci zdrowe.

Projekt „Kochamy każde dziecko”, przewidując pełną ochronę życia, nie wprowadza karania matek, co było głównym zarzutem podnoszonym przez Państwo przeciwko projektowi „Stop Aborcji”. Nie odnosząc się do kwestii karnych ze względu na potrzebę ich głębszego wyjaśnienia i konsultacji, liczymy na wywiązanie się z licznych deklaracji, w których opowiadali się Państwo za ochroną życia.

Wyrazem Państwa poparcia dla ochrony życia będzie szybkie przyjęcie wspomnianego projektu pt. "Kochamy każde dziecko".

[Imię i nazwisko]