Czyny a nie słowa: Poproś Prezydenta RP Andrzeja Dudę o inicjatywę ustawodawczą w obronie życia dzieci

Petycja do prezydenta RP

 

Czyny a nie słowa: Poproś Prezydenta RP Andrzeja Dudę o inicjatywę ustawodawczą w obronie życia dzieci

050.000
  24.925
 
24.925 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Czyny a nie słowa: Poproś Prezydenta RP Andrzeja Dudę o inicjatywę ustawodawczą w obronie życia dzieci

Nie ulega żadnej wątpliwości, że należy wprowadzić rozwiązania prawne, które będą chroniły życie nienarodzonych, u których stwierdzono jakieś niepełnosprawności, np. dzieci dotkniętych zespołem Downa. Ich sytuacja obecnie jest dramatyczna. To jest coś, z czym ja absolutnie nie mogę się pogodzić. Te dzieci powinny się narodzić i móc normalnie, szczęśliwie dalej żyć i funkcjonować w naszym społeczeństwie. Tę szansę im się zabiera. Uważam, że uczciwe państwo nie powinno na to pozwolić”.
Prezydent Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda w kolejnych wywiadach dla Telewizji Republika oraz „Gościa Niedzielnego” jednoznacznie opowiedział się za prawną ochroną życia dzieci podejrzewanych o niepełnosprawność. Bardzo doceniając taką deklarację, nie można zapomnieć że w polityce nie liczą się nawet najpiękniejsze słowa, a konkretne czyny. Prezydent posiada konkretne narzędzie, dzięki któremu można by spróbować powstrzymać uśmiercanie chorych dzieci – w każdej chwili może wystąpić do Parlamentu z inicjatywą ustawodawczą (o czym mówi art. 118 Konstytucji). Partii rządzącej trudno byłoby zignorować inicjatywę Prezydenta wywodzącego się z własnego środowiska. Co istotne, Prezydent może skonstruować ją w taki sposób, żeby nie zawierała zapisów, które według deklaracji polityków PiS miały być powodem odrzucenia inicjatywy obywatelskiej.

- - -


Każdego dnia w Polsce statystycznie troje dzieci ginie w wyniku aborcji. Zdecydowana większość z nich z powodu podejrzenia niepełnosprawności (996 na 1040 legalnych aborcji w 2015 roku dotyczyła takich przypadków) . W znacznej mierze dzieje się to w czwartym, piątym lub szóstym miesiącu ciąży (wielu chorób zwyczajnie nie da się wykryć wcześniej). Czas zakończyć ten proceder.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Petycja do Pana Prezydenta

Panie Prezydencie,

dziękuję za słowa z wywiadów, w których jednoznacznie opowiedział się Pan Prezydent za prawną ochroną życia nienarodzonych dzieci, u których stwierdzono podejrzenie niepełnosprawności.

W pełni zgadzając się z Panem Prezydentem, że „uczciwe państwo nie powinno pozwolić” na zabieranie tym dzieciom szansy na narodzenie, proszę o skierowanie do Parlamentu inicjatywy ustawodawczej, która uniemożliwiłaby dalsze legalne zabijanie chorych dzieci.

[Imię i nazwisko]

Czyny a nie słowa: Poproś Prezydenta RP Andrzeja Dudę o inicjatywę ustawodawczą w obronie życia dzieci

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  24.925
 
24.925 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.