NIE dla wsparcia aborcji i seksualizacji dzieci przez Polskę w ONZ

Petycja dot. Komisji ds. Statusu Kobiet w ONZ

 

NIE dla wsparcia aborcji i seksualizacji dzieci przez Polskę w ONZ

0200.000
  139.030
 
139.030 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200.000 podpisów.

NIE dla wsparcia aborcji i seksualizacji dzieci przez Polskę w ONZ

W ostatnim czasie słyszeliśmy wiele słów o odzyskiwaniu przez Polskę podmiotowości na arenie międzynarodowej. Liczymy, że Polska rzeczywiście zdobędzie się na podmiotowość, tam gdzie to jest istotne: w wymiarze cywilizacyjnym. Prosimy polski Rząd o wycofanie się z poparcia dla aborcji i seksualizacji dzieci forsowanych przez Unię Europejską podczas sesji Komisji ONZ ds. Statutu Kobiet i obronę prawa do życia i praw rodziny przed radykalizmem współczesnej ideologii feministycznej.

13 marca w Nowym Jorku rozpoczęła się 61 sesja Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ. Przedstawiciele 193 Państw członkowskich, instytucji ONZ oraz akredytowanych przy ONZ organizacji pozarządowych (w tym CitizenGO) dyskutują o tym jak rozdystrybuować miliardy dolarów przeznaczonych na pomoc kobietom i dziewczętom w ramach tzw. pomocy rozwojowej.

Wydaje się czymś oczywistym, że fundusze pomocowe powinny być skierowane przede wszystkim na walkę z ubóstwem i głodem, dostarczanie czystej wody oraz ułatwianie dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji. Takie są najbardziej aktualne potrzeby kobiet i dziewcząt w krajach trzeciego świata. 

Niestety, koalicja państw członkowskich przewodzona przez Unię Europejską, pragnie wykorzystać to ważne wydarzenie do przepchnięcia zupełnie innych, radykalnych ideologicznie postulatów. Przekonuje ona, że priorytetem dla ONZ powinno być promowanie swobodnego dostępu do aborcji, swobodnego dostępu do antykoncepcji, permisywnej edukacji seksualnej dla dzieci w wieku od 4 lat oraz uznanie dowolnego wyboru własnej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej jako prawa człowieka. Unia Europejska zgłosiła konkretne poprawki dotyczące tych zagadnień do dokumentu podsumowującego sesję.

Działania Unii odbywają się - niestety - przy milczącej zgodzie ze strony polskich dyplomatów. Polska nie tylko nie stara się aktywnie budować koalicji krajów, które podjęłyby walkę w celu ochrony prawo do życia i praw rodziny, ale milcząc dokłada swoją cegiełkę do forsowania radykalnych postulatów, które stoją w jaskrawej sprzeczności z polskim prawem i rzeczywistymi potrzebami kobiet na świecie. Dlatego domagamy się od polskiego Rządu wycofania się z poparcia dla ideologicznego działania Unii Europejskiej. 

 


https://c-fam.org/friday_fax/un-tries-fast-track-lgbt-acceptance-abortion-access/

http://www.indepthnews.net/index.php/global-governance/un-insider/989-un-focuses-on-gender-equality-and-women-empowerment

https://www.dpmc.gov.au/resource-centre/office-women/csw61-draft-agreed-...

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

NIE dla wsparcia aborcji i seksualizacji dzieci przez Polskę w ONZ

Stanowczo domagam się wycofania poparcia Polski dla radykalnych poprawek do dokumentu podsumowującego 61. sesję Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ, forsowanych przez Unię Europejską. Poprawki odnoszące się do aborcji, permisywnej edukacji seksualnej, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, stoją w rażącej sprzeczności z przepisami prawa polskiego, w tym Konstytucji RP oraz z rzeczywistymi potrzebami i interesami kobiet na świecie. 

[Imię i nazwisko]

NIE dla wsparcia aborcji i seksualizacji dzieci przez Polskę w ONZ

Podpisz tę petycję teraz!

0200.000
  139.030
 
139.030 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200.000 podpisów.