Wsparcie dla dyskryminowanego za "niesłuszne" poglądy prof. M. Gabrysia

Wsparcie dla kandydatury prof. M. Gabrysia na stanowisko konsultanta ds. ginekologii

 

Wsparcie dla dyskryminowanego za "niesłuszne" poglądy prof. M. Gabrysia

050.000
  20.629
 
20.629 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Wsparcie dla dyskryminowanego za "niesłuszne" poglądy prof. M. Gabrysia

Powszechnie uznawany za wybitnego specjalistę prof. Marian Gabryś nie zostanie dolnośląskim wojewódzkim konsultantem ds. ginekologii, ponieważ trzy lata temu podpisał „Deklarację Wiary” oraz jest wierny przysiędze Hipokratesa w jej oryginalnym brzmieniu. Wyraźmy sprzeciw wobec dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę.

To znakomity, niemal wybitny lekarz. W przypadku problemów ze zdrowiem posłałbym do niego własną matkę.” – taką branżową opinię o prof. Marianie Gabrysiu cytowała „Gazeta Wyborcza”. Nie przeszkodziło jej to w rozpoczęciu kampanii, której celem było utrącenie kandydatury prof. Gabrysia na stanowisko wojewódzkiego konsultantem ds. ginekologii. Wszystko przez to, że Profesor trzy lata temu podpisał „Deklarację Wiary”, bronił profesora Bogdana Chazana, nie bał się mówić o szkodliwym wpływie antykoncepcji hormonalnej na zdrowie kobiet oraz zwracał uwagę na to, że in vitro często jest wielkim biznesem. Takie dowody winy przedstawiła „Wyborcza” w tekście  „PiS robi z wroga antykoncepcji i in vitro wojewódzkiego konsultanta ds. ginekologii”.

Po artykule „Wyborczej” w kampanie przeciwko profesorowi Gabrysiowi włączyły się inne media oraz organizacje feministyczne. Wśród wielu kuriozalnych zarzutów, jakie stawiono profesorowi, było nawet to, że niewłaściwie wybiera przyjaciół. „Przyjaciel Chazana będzie wojewódzkim konsultantem ds. ginekologii” grzmiał w tytule lewicowy portal „Natemat”.

Niestety, oszczercza kampania najwyraźniej przyniosła efekty. Kandydaturę prof. Gabrysia, którą wysunął dolnośląski wojewoda i została pozytywnie zaopiniowana przez Dolnośląską Izbę Lekarską, na ostatniej prostej zablokował konsultant krajowy ds. ginekologii prof. Stanisław Radowicki.

„Nie sposób polemizować ze środowiskiem, które nawet nie czytało przysięgi Hipokratesa, nie dysponuje podstawową wiedzą i nie rozumie choćby tego, że deklaracja wiary nie jest sprzeczna z przysięgą Hipokratesa składaną przez lekarzy. To tożsame dokumenty” – tak sprawę komentuje prof. Marian Gabryś. 

Prof. Marian Gabryś jest kolejną ofiarą nagonki na lekarzy-sumienia. Trzeba zdecydowanie się jej przeciwstawić, inaczej wkrótce będziemy skazani na opiekę wyłącznie lekarzy bez sumienia, a liczba aborcji i innych niemoralnych medycznych procedur przeprowadzanych w szpitalach będzie coraz bardziej rosnąć. 

Twoja petycja trafi na adres: 

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

W sprawie kandydatury prof. M. Gabrysia

Adresat petycji: prof. Stanisław Radowicki

Szanowny Panie Profesorze,

Domagam się ponownego, pozytywnego rozpatrzenia kandydatury profesora Mariana Gabrysia na stanowisko dolnośląskiego wojewódzkiego konsultanta ds. ginekologii. Profesor Gabryś, nawet przez swoich oponentów, uznawany jest za wybitnego specjalistę. Odrzucenie jego kandydatury nie ma więc żadnych przesłanek merytorycznych i trudno odebrać je inaczej niż jako decyzję czysto ideologiczną. Takie działanie jest niezgodną z Konstytucją i Kodeksem pracy dyskryminacją ze względu na wyznawaną wiarę.

[Imię i nazwisko]

Wsparcie dla dyskryminowanego za "niesłuszne" poglądy prof. M. Gabrysia

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  20.629
 
20.629 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.