Sprzeciw wobec „wspólnego podejścia” do obowiązkowych szczepień we wszystkich krajach UE

Petycja do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen

 

Sprzeciw wobec „wspólnego podejścia” do obowiązkowych szczepień we wszystkich krajach UE

Sprzeciw wobec „wspólnego podejścia” do obowiązkowych szczepień we wszystkich krajach UE

0500.000
  355.996
 
355.996 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Jeśli uważają Państwo, że ograniczenia wolności ze względu na pandemię COVID-19 osiągnęły już szczyt tego czego możemy się spodziewać, to czytając poniższy tekst zdadzą sobie Państwo sprawę, że może być znacznie gorzej...

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała ostatnio, że musimy rozmawiać o obowiązkowych szczepieniach w UE.

I choć początkowo zastrzega, że decyzja leży tu w gestii państw członkowskich, a więc nie zależy od niej, to potem wyraźnie mówi, że wymaga będzie tu "wspólne podejście”.

Jest to, w języku unijnych biurokratów, komunikat który mówi, że Pani Ursula von der Leyen nie chce po prostu pozostawić tego w gestii poszczególnych krajów, aby tworzyły własne polityki... ale chce, aby wszystkie państwa członkowskie UE zgodziły się na ogólnounijny wymóg szczepień.

To niesłychane! Rządy krajowe już przekraczają granice swoich konstytucyjnych uprawnień, wprowadzając obowiązkowe szczepienia na szczeblu krajowym, jak w Austrii, jednak obowiązkowe szczepienia koordynowane na szczeblu UE to krok idący zdecydowanie dalej. Byłby to bezprecedensowy atak UE na prawo do samostanowienie obywateli krajów członkowskich!

UE nie ma nic wspólnego z osobistymi decyzjami obywateli w sprawie leczenia, czy jakichkolwiek innych procedur medycznych.

Dlatego prosimy o podpisanie petycji do pani Ursuli von der Leyen już teraz, aby dać jej jasno do zrozumienia, że taki rozważania są haniebne i nie do przyjęcia.

Jeżeli teraz zareagujemy szybko i zdecydowanie, wciąż mamy szansę powstrzymać ten budzący zaniepokojenie plan.

Musimy powiedzieć Von der Leyen głośno i wyraźnie, że taki pomysł nie zostanie zaakceptowany przez obywateli w całej Europie!

Być może osobiście jest ona bardzo zaniepokojona liczbą niezaszczepionych osób w UE, ale to nie znaczy, że można z tego powodu podważać prawo do samostanowienia obywateli Europy, namawiając rządy państw członkowskich do wprowadzenia obowiązku szczepień.

Sama Von der Leyen mówi nota bene, że nie do niej należy udzielanie rad w tej sprawie... a jedynie wydanie opinii na ten temat! Zastanawiające, jak bardzo można zaprzeczyć samej sobie w kilkuminutowej wypowiedzi i nie uważać tego za kompromitujące?

Wyjaśnijmy zatem sytuację, mówiąc wprost przewodniczącej Komisji Europejskiej, że to nie do niej należy koordynowanie ogólnounijnego wymogu szczepień.

Powodem tego gorączkowego apelu, którego celem wydaje się wzmożenie paniki, jest nowy wariant wirusa "omikron". Według Von der Leyen ta nowa mutacja z Afryki jest powodem do niepokoju, choć twierdzi ona również, że wiele pozostaje jeszcze niejasne.

W tym samym czasie południowoafrykańska lekarka, która odkryła nowy wariant "omikron", zastanawiała się głośno w BBC, dlaczego właściwie świat reaguje w tak paniczny sposób, skoro z jej doświadczenia wynika, że wywołuje on przeważnie łagodne objawy.

Krótko mówiąc: Komisja Europejska nie powinna mieć żadnego interesu w dyktowaniu krajom członkowskim polityki zdrowotnej opartej na przymusowym szczepieniu preparatami prywatnego koncernu farmaceutycznego, które nie są przecież darmowe.

Byłoby czymś niedorzecznym, gdybyśmy wkrótce mieli wprowadzić ogólnounijny nakaz szczepień w związku z wariantem wirusa, który na razie wydaje się mniej niebezpieczny niż poprzednie. Czy wolno nam do tego dopuścić?

Musimy podjąć działania, zanim będzie za późno, abyśmy nie obudzili się nagle w dyktaturze sanitarnej w całej UE, gdzie podstawowe prawa obywatelskie będą systematycznie łamane.

Dlatego bardzo prosimy, podpiszcie Państwo teraz naszą petycję do Ursuli von der Leyen, aby powstrzymać ją, zanim ten niebezpieczny plan zostanie wprowadzony w czyn!

0500.000
  355.996
 
355.996 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Sprzeciw wobec „wspólnego podejścia” do obowiązkowych szczepień we wszystkich krajach UE.

Szanowna Pani Von der Leyen,

Jesteśmy zaniepokojeni Pani wypowiedziami na temat obowiązkowych szczepień COVID w Unii Europejskiej.

Wysyła Pani sprzeczne sygnały, mówiąc, że decyzja w tej sprawie nie należy do Pani, ale że uważa Pani, iż należy przedyskutować "wspólne podejście" do obowiązkowych szczepień w UE.

Chcemy Pani powiedzieć, że my uważamy to za niedopuszczalne.

Unia nie ma nic wspólnego z osobistymi decyzjami obywateli dotyczącymi leczenia lub jakichkowiek innych procedu medycznych.

Obowiązkowe szczepienia regulowane na poziomie unijnym nie powinny być rozważane.

Dlatego prosimy o niepodejmowanie dalszych działań w tej sprawie i o niewdrażanie tego, wykraczającego poza granice prawa unijnego, planu.

[Imię i nazwisko]

Sprzeciw wobec „wspólnego podejścia” do obowiązkowych szczepień we wszystkich krajach UE.

Szanowna Pani Von der Leyen,

Jesteśmy zaniepokojeni Pani wypowiedziami na temat obowiązkowych szczepień COVID w Unii Europejskiej.

Wysyła Pani sprzeczne sygnały, mówiąc, że decyzja w tej sprawie nie należy do Pani, ale że uważa Pani, iż należy przedyskutować "wspólne podejście" do obowiązkowych szczepień w UE.

Chcemy Pani powiedzieć, że my uważamy to za niedopuszczalne.

Unia nie ma nic wspólnego z osobistymi decyzjami obywateli dotyczącymi leczenia lub jakichkowiek innych procedu medycznych.

Obowiązkowe szczepienia regulowane na poziomie unijnym nie powinny być rozważane.

Dlatego prosimy o niepodejmowanie dalszych działań w tej sprawie i o niewdrażanie tego, wykraczającego poza granice prawa unijnego, planu.

[Imię i nazwisko]