O wolność słowa w internecie

STOP cenzurze w mediach społecznościowych!

 

O wolność słowa w internecie

O wolność słowa w internecie

020.000
  10.028
 
10.028 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Według badań 99% użytkowników internetu w Polsce z przedziału wiekowego 16 – 64 lata w ciągu ostatniego miesiąca korzystało z mediów społecznościowych lub komunikatorów. 85% aktywnie angażowało się w okresie ostatnich 30 dni w social media. Blisko co trzecia osoba (32%) wykorzystuje kanały społecznościowe na potrzeby pracy. Na jednego użytkownika Internetu w Polsce przypada 8,1 profili.

Tymczasem cenzura w mediach społecznościowych staje się zjawiskiem coraz częstszym.

W ostatnich miesiącach miały miejsce zawieszenia polskich kont na YouTube, cenzurowania postów na Facebooku i Twitterze.

Dotyka ona często treści prezentujących wartości konserwatywne, sprzeciwiające się agendzie lewicowej, genderowej lub LGBT.

Bardzo prosimy o podpis pod petycją do Ministra Sprawiedliwości o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o ochronie wolności słowa w mediach społecznościowych.

Uzasadnieniem cenzury ze strony serwisów społecznościowych jest tzw. naruszenie standardów społeczności, co może oznaczać dowolne rzeczy choćby domniemanie tzw. mowy nienawiści wobec jakiejś mniejszości seksualnej.

Dochodzi także do cenzury treści z innych powodów. Ostatnio miała miejsce blokada filmu obnażającego rosyjską propagandę wojenną w związku z wojną na Ukrainie.

Jednocześnie wiele obraźliwych, poniżających, lub zwyczajnie nawołujących do przemocy wpisów wobec chrześcijan nie jest kwalifikowanych jako naruszenie standardów społeczności przez administratorów mediów społecznościowych i nie jest blokowanych.

Nie podlega dyskusji, że prawda jest fundamentalnym prawem człowieka a ochrona wolności słowa jest sprawą zasadniczą.

Projekt ustawy, który wspominamy wyżej został zgłoszony do Rządowego Centrum Legislacji już we wrześniu 2021 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wychodzi on na przeciw zjawisku masowego blokowania treści w przestrzeni internetowej wprowadzając narzędzia, które zapewnią ochronę wyrażonej w art. 54 Konstytucji RP zasady wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Jednocześnie zapewnia rozwiązania prawne dające użytkownikom portali społecznościowych rzeczywistą ochronę prawną w przypadku pojawienia się informacji, z jednej strony rażąco szkodliwych i niebezpiecznych, a z drugiej strony zaradzenia zjawisku występowania sytuacji arbitralnego blokowania treści ze strony administratorów mediów społecznościowych.

Niestety od ponad roku trwają prace nad tym kluczowym i bardzo potrzebnym aktem prawnym, ale jak dotąd nie widać jasnej perspektywy jego uchwalenia i wejścia w życie.

Chcemy naszą petycją wywrzeć presję na Ministra Sprawiedliwości i rząd, by przyspieszyć pracę nad projektem.

Bardzo prosimy o podpis i w ten sposób dołączenie do naszej inicjatywy. STOP ograniczaniu wolności słowa w mediach społecznościowych!

020.000
  10.028
 
10.028 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

O przyspieszenie prac nad ustawą

Szanowny Panie Ministrze,

z wielką nadzieją i uznaniem przyjęliśmy zapowiedź ustawy o ochronie wolności słowa w mediach społecznościowych.

Niestety budzi nasze zaniepokojenie, że po blisko roku od podjęcia prac nad nim nie widać, by posuwały się one naprzód adekwatnie do wagi i pilności uregulowania tej sprawy.

Wobec coraz częstszych faktów stosowania arbitralnej cenzury przez administratorów mediów społecznościowych, zwracamy się do Pana z prośbą o jak najszybsze zakończenie prac legislacyjnych, by projektowane przepisy mogły jak najszybciej wejść w życie.

[Imię i nazwisko]

O przyspieszenie prac nad ustawą

Szanowny Panie Ministrze,

z wielką nadzieją i uznaniem przyjęliśmy zapowiedź ustawy o ochronie wolności słowa w mediach społecznościowych.

Niestety budzi nasze zaniepokojenie, że po blisko roku od podjęcia prac nad nim nie widać, by posuwały się one naprzód adekwatnie do wagi i pilności uregulowania tej sprawy.

Wobec coraz częstszych faktów stosowania arbitralnej cenzury przez administratorów mediów społecznościowych, zwracamy się do Pana z prośbą o jak najszybsze zakończenie prac legislacyjnych, by projektowane przepisy mogły jak najszybciej wejść w życie.

[Imię i nazwisko]