Sprzeciwiamy się małżeństwom z 9-letnimi dziewczynkami w Iraku

Adresat petycji: Ján Kubiš, przedstawiciel ONZ w Iraku

 

Sprzeciwiamy się małżeństwom z 9-letnimi dziewczynkami w Iraku

wygrane

Sprzeciwiamy się małżeństwom z 9-letnimi dziewczynkami w Iraku

0200.000
  116.653
 
116.653 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Aktualizacja: WYGRALIŚMY! Iracki parlament wycofał się z proponowanych zmian. Dziękujemy za udział w petycji!

Więcej: http://www.aina.org/news/20171217165415.htm

Skandaliczna wiadomość płynie z Iraku. Tamejsza partia szyicka chce pozwolić na zawieranie małżeństw z dziewczynkami od 9 roku życia.

Taka poprawka zmiany art. 188 prawa cywilnego obowiązującego od 1959 r. została zaproponowana przez szyickich parlamentarzystów. Obok innych poprawek, jedną z nich jest właśnie obniżenie wieku, w którym dziewczynka może zawrzeć małżeństwo, z 18 do 9 lat...

Co więcej, w listopadzie br. iracki parlament wstępnie tę poprawkę przyjął, jednak sam proces legislacyjny ciągle trwa. Warto dodać, że propozycja ta wywołała liczne protesty Chrześcijan i Jazydów oraz innych grup. W odpowiedzi na te protety, Ján Kubiš, przedstawiciel ONZ w Iraku, 9 listopada br. wezwał do podjęcia konsultacji, których celem ma być wzmocnienie praw kobiet i ochrona dzieci.

Kolejne mocne stanowisko w tej sprawie wydał sejmik Regionu Kurdyjskiego w Iraku, który również 9 listopada br. wezwał do wycofania tej poprawki. Podobnie wypowiedział się Departament Stanu USA.

  • "Propozycja zmiany prawa, która mówi o możliwości zawierania małżeństw przez 9-letnie dziewczynki, wprost narusza uznane na arenie międzynarodowej prawa kobiet i dzieci." - powiedział Fairooza Taha, zastępca komitetu praw człowieka Regionalnego Kurdyjskiego Sejmiku.

  • Heather Nauert, rzecznik prasowy Departamentu Stanu USA, skrytykowała propozycję irackiego parlamentu mówiąc o sprzeciwie wobec tej propozycji i przypominając, że potępiano podobno praktyki wśród członków ISIS.

Adresatem petycji jest Ján Kubiš, czyli przedstawiciel ONZ w Iraku. Prosimy w niej o to, aby ze swojej pozycji wymógł na irackich władzach zatrzymanie tej poprawki. Przypominamy, że propozycja ta jest wprost niezgodna z Konwencją Praw Dziecka, którą Irak ratyfikował w 1994 r.

Dziękujemy za podpisanie tej pilnej petycji!


Fotografia (© Nadia Bashar) pochodzi z protestu Jazydów przeciwko opisywanej propozycji zmian legislacyjnych.

WIĘCEJ INFORMACJI w jęz. angielskim:
http://amp.albawaba.com/loop/assassination-childhood-outcry-iraq-over-proposals-legalize-child-marriage-1043184
http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/091120173
http://www.basnews.com/index.php/en/news/kurdistan/391783
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PR%20Family%20SL%209.11.2017%20EN.pdf
https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2017/11/275450.htm
http://www.kurdistan24.net/en/news/69b0ed2e-1eff-4600-9876-a690034bf8a0

0200.000
  116.653
 
116.653 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Nie dla "małżeństw" z 9-letnimi dziewczynkami

Adresat petycji: specjalny przedstawiciel pomocniczej misji ONZ w Iraku, Ján Kubiš

Jako podpisani pod niniejszą petycją nalegamy na zatrzymanie propozycji legislacyjnej, której celem jest zmiana irackiego prawa cywilnego z 1959 r. i umożliwienie zawierania małżeństw z 9-letnimi dziewczynkami.

Prosimy o wykorzystanie wszystkich środków politycznych i prawnych w celu zatrzymania propozycji stojącej wprost w sprzeczności z dobrem dzieci, wyrażonym m.in. w Konwencji Praw Dziecka ratyfikowanej przez Irak w 1994 r.

Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie w celu powstrzymania wspomnianych zmian.

[Imię i nazwisko]

Nie dla "małżeństw" z 9-letnimi dziewczynkami

Adresat petycji: specjalny przedstawiciel pomocniczej misji ONZ w Iraku, Ján Kubiš

Jako podpisani pod niniejszą petycją nalegamy na zatrzymanie propozycji legislacyjnej, której celem jest zmiana irackiego prawa cywilnego z 1959 r. i umożliwienie zawierania małżeństw z 9-letnimi dziewczynkami.

Prosimy o wykorzystanie wszystkich środków politycznych i prawnych w celu zatrzymania propozycji stojącej wprost w sprzeczności z dobrem dzieci, wyrażonym m.in. w Konwencji Praw Dziecka ratyfikowanej przez Irak w 1994 r.

Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie w celu powstrzymania wspomnianych zmian.

[Imię i nazwisko]