Sprzeciwiamy się małżeństwom z 9-letnimi dziewczynkami w Iraku

Adresat petycji: Ján Kubiš, przedstawiciel ONZ w Iraku

 

Sprzeciwiamy się małżeństwom z 9-letnimi dziewczynkami w Iraku

wygrane
0200.000
  116.634
 
116.634 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200.000 podpisów.

Sprzeciwiamy się małżeństwom z 9-letnimi dziewczynkami w Iraku

Aktualizacja: WYGRALIŚMY! Iracki parlament wycofał się z proponowanych zmian. Dziękujemy za udział w petycji!

Więcej: http://www.aina.org/news/20171217165415.htm

Skandaliczna wiadomość płynie z Iraku. Tamejsza partia szyicka chce pozwolić na zawieranie małżeństw z dziewczynkami od 9 roku życia.

Taka poprawka zmiany art. 188 prawa cywilnego obowiązującego od 1959 r. została zaproponowana przez szyickich parlamentarzystów. Obok innych poprawek, jedną z nich jest właśnie obniżenie wieku, w którym dziewczynka może zawrzeć małżeństwo, z 18 do 9 lat...

Co więcej, w listopadzie br. iracki parlament wstępnie tę poprawkę przyjął, jednak sam proces legislacyjny ciągle trwa. Warto dodać, że propozycja ta wywołała liczne protesty Chrześcijan i Jazydów oraz innych grup. W odpowiedzi na te protety, Ján Kubiš, przedstawiciel ONZ w Iraku, 9 listopada br. wezwał do podjęcia konsultacji, których celem ma być wzmocnienie praw kobiet i ochrona dzieci.

Kolejne mocne stanowisko w tej sprawie wydał sejmik Regionu Kurdyjskiego w Iraku, który również 9 listopada br. wezwał do wycofania tej poprawki. Podobnie wypowiedział się Departament Stanu USA.

  • "Propozycja zmiany prawa, która mówi o możliwości zawierania małżeństw przez 9-letnie dziewczynki, wprost narusza uznane na arenie międzynarodowej prawa kobiet i dzieci." - powiedział Fairooza Taha, zastępca komitetu praw człowieka Regionalnego Kurdyjskiego Sejmiku.

  • Heather Nauert, rzecznik prasowy Departamentu Stanu USA, skrytykowała propozycję irackiego parlamentu mówiąc o sprzeciwie wobec tej propozycji i przypominając, że potępiano podobno praktyki wśród członków ISIS.

Adresatem petycji jest Ján Kubiš, czyli przedstawiciel ONZ w Iraku. Prosimy w niej o to, aby ze swojej pozycji wymógł na irackich władzach zatrzymanie tej poprawki. Przypominamy, że propozycja ta jest wprost niezgodna z Konwencją Praw Dziecka, którą Irak ratyfikował w 1994 r.

Dziękujemy za podpisanie tej pilnej petycji!


Fotografia (© Nadia Bashar) pochodzi z protestu Jazydów przeciwko opisywanej propozycji zmian legislacyjnych.

WIĘCEJ INFORMACJI w jęz. angielskim:
http://amp.albawaba.com/loop/assassination-childhood-outcry-iraq-over-proposals-legalize-child-marriage-1043184
http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/091120173
http://www.basnews.com/index.php/en/news/kurdistan/391783
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PR%20Family%20SL%209.11.2017%20EN.pdf
https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2017/11/275450.htm
http://www.kurdistan24.net/en/news/69b0ed2e-1eff-4600-9876-a690034bf8a0

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Nie dla "małżeństw" z 9-letnimi dziewczynkami

Adresat petycji: specjalny przedstawiciel pomocniczej misji ONZ w Iraku, Ján Kubiš

Jako podpisani pod niniejszą petycją nalegamy na zatrzymanie propozycji legislacyjnej, której celem jest zmiana irackiego prawa cywilnego z 1959 r. i umożliwienie zawierania małżeństw z 9-letnimi dziewczynkami.

Prosimy o wykorzystanie wszystkich środków politycznych i prawnych w celu zatrzymania propozycji stojącej wprost w sprzeczności z dobrem dzieci, wyrażonym m.in. w Konwencji Praw Dziecka ratyfikowanej przez Irak w 1994 r.

Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie w celu powstrzymania wspomnianych zmian.

[Imię i nazwisko]

Sprzeciwiamy się małżeństwom z 9-letnimi dziewczynkami w Iraku

Podpisz tę petycję teraz!

0200.000
  116.634
 
116.634 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200.000 podpisów.