Koniec z finansowym wsparciem dla ataku na naszą kulturę i wartości - petycja dot. podziału funduszy norweskich

Poparcie dla decyzji wicepremiera i ministra Piotra Glińskiego w sprawie funduszy norweskich

 

Koniec z finansowym wsparciem dla ataku na naszą kulturę i wartości - petycja dot. podziału funduszy norweskich

050.000
  24.720
 
24.720 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Koniec z finansowym wsparciem dla ataku na naszą kulturę i wartości - petycja dot. podziału funduszy norweskich

Za naszymi plecami, z publicznych funduszy przekazywanych nam przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w zamian za pełny dostęp do wspólnego rynku w Unii Europejskiej, na wielką skalę finansowane były inicjatywy uderzające w naszą kulturę, religię i podstawowe wartości w szczególności w życie i rodzinę.

Wspieramy stanowisko ministra kultury Piotra Glińskiego, który postanowił zakończyć ten proceder i zmienić operatora tychże środków. 

Norwegia, Islandia i Liechtenstein choć nie należą do Unii Europejskiej korzystają z pełnego dostępu do rynków i przepływu towarów w Unii Europejskiej. W zamian za taką możliwość zobowiązały się przekazywać pieniądze na rozwój biedniejszych krajów Unii w tym Polski. Wsparcie te udzielane jest w postaci Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jak widać - wbrew skojarzeniu jakie wywołuje nazwa „fundusze norweskie” -  bynajmniej nie jest to dobrowolna darowizna udzielana przez Norwegię na wybrane przez siebie cele, ale środki do których przekazywania jest nam zobowiązana i które w oczywisty sposób  powinny być wykorzystywane zgodnie z naszym interesem.

Niestety tak się nie dzieje. Od 2009 r. polskim podmiotem, któremu przekazano decyzyjność w zakresie dysponowania środków jest lewicowa Fundacja Batorego, założona przez Georga Sorosa. W konsekwencji miliony złotych przeznaczane były na cele całkowicie sprzeczne z polską racją stanu i z przynależnych nam pieniędzy opłacaliśmy atak na własną kulturę, religię i wartości.

Śledztwo „Gościa Niedzielnego” ujawniło, że tylko na projekty wspierające ruchy LGBT wydano łącznie 11 milionów złotych. Kolejne miliony złotych wydano na promocję aborcji, in vitro, permisywnej edukacji seksualnej oraz na zwalczanie lekcji religii w szkołach. Przykłady środków przeznaczonych na deprawację to m.in.:

- 800 tysięcy złotych dla Kampanii przeciw Homofobii

- 740 tysięcy złotych dla Lambda Warszawa, czyli najstarszej organizacji LGBT w Polsce

- 300 tysięcy złotych dla Fundacji Feminoteka na promocję gender

- 260 tysięcy złotych dla Stowarzyszenie Kongres Kobiet na promocję gender

- 225 tysięcy złotych dla Stowarzyszenia Miłość nie wyklucza na projekt „Równość Małżeńska dla Wszystkich”, którego celem było działanie na rzecz prawne uznania związków jednopłciowych za małżeństwa

- 370 tysięcy złotych dla aborcyjnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny na dwa projekty promujące aborcję, antykoncepcję i permisywną edukację seksualną

- 240 tysięcy dla stowarzyszenia „Nasz Bocian” na promocję in vitro

- 300 tysięcy złotych dla Fundacji Polisfera na projekty mające udowodnić, że w polskich szkołach dyskryminuje się niewierzących i należy przestać uczyć religii

- 95 tysięcy złotych dla Fundacji Wolność od Religii.

W roku 2017 nastąpi wybór operatora „funduszy norweskich” na kolejne pięć lat. Do rozdystrybuowania będzie 800 milionów euro. Ogromnie cieszy, że Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński zdecydował o zmianie operatora z Fundacji Batorego na powołane w tym celu Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

W związku z szeroko zakrojonym atakiem na tą decyzję, warto wesprzeć Ministra w jego postanowieniu.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Poparcie dla decyzji wicepremiera i ministra Piotra Glińskiego w sprawie funduszy norweskich

Szanowny Panie Premierze, 

Wyrażam poparcie dla Pana decyzji o zmianie podmiotu dystrybuującego środki pochodzące z Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Sytuację w której z przynależnych nam środków, miliony złotych przeznaczane były na inicjatywy uderzające w naszą kulturę, religię i podstawowe wartości, uznaję za skandaliczną.

[Imię i nazwisko]

Koniec z finansowym wsparciem dla ataku na naszą kulturę i wartości - petycja dot. podziału funduszy norweskich

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  24.720
 
24.720 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.