#WeAreN2016: Dołącz do naszego apelu do ONZ w obronie prześladowanych Chrześcijan

Petycja do ONZ

 

#WeAreN2016: Dołącz do naszego apelu do ONZ w obronie prześladowanych Chrześcijan

#WeAreN2016: Dołącz do naszego apelu do ONZ w obronie prześladowanych Chrześcijan

0200.000
  190.411
 
190.411 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Chrześcijanie żyjący na terenach opanowanych przez ISIS/Daesz są mordowani przez ścinanie, krzyżowanie, wcześniej porywani i torturowani.

Zachęcamy wszystkich do dołączenia do wspólnego apelu przygotowanego przez CitizenGO oraz współpracujących z nami organizacji In Defense of Christians oraz MasLibres. Prosimy ONZ o uznanie agresji wobec chrześcijan mianem ludobójstwa oraz o podjęcie natychmiastowych kroków w celu zapewnienia respektowania praw człowieka na Bliskim Wschodzie i na całym świecie.

Chrześcijani stali się ofiarami licznych egzekucji. Dzieci chrześcijańskie są siłą odbierane rodzicom. Dziewczynki i kobiety doświadczają najgorszych form molestowania seksualnego, do gwałtów włącznie. Są zmuszane do zawierania małżeństw oraz padają ofiarami handlu ludźmi. Kościoły i inne miejsca związane z chrześcijaństwem są dewastowane. Chrześcijańskie miasteczka, wioski i całe regiony są niszczone. Uchodźcom brakuje domów i podstawowej pomocy humanitarnej.

Tylko w ostatnich dwóch latach ok. 5 tys. Jazydów zostało zamordowanych przez tzw. "ISIS/Daesz", a wielu innych było torturowanych i zmuszanych do przejścia na islam. W sierpniu 2014 r. ponad 150 tys. chrześcijan uciekło przed Daesz z Mosulu, Karakosz i innych miejscowości w okolicach Niniwy. To tylko kilka przykładów z wielu aktów ludobójstwa dokonywanego przez Daesz, o których piszemy w naszym apelu do ONZ.

Tak regularne i zaplanowane prowadzenie ataków, przerażająca skala zbrodni, a w ich wyniku opuszczanie Syrii i Iraku przez chrześcijan to dowody na to, że poziom prześladowań chrześcijan, Jazydów i innych religijnych mniejszości ba Bliskim Wschodzie osiągnął poziom ludobójstwa i tak powinien zostać zakwalifikowany przez organizacje międzynarodowe.

WZYWAMY ONZ DO DZIAŁANIA

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy 28 stycznia br. w przyjętej niemal jednomyślnie (117 głosów za, 1 przeciwko) rezolucji "Foreign Fighters in Syria and Iraq" określiło działania tzw. Państwa Islamskiego na Bliskim Wschodzie mianem ludobójstwa. Taka kwalifikacja działań islamskich terrorystów pozwala na większe przeciwdziałanie tym zbrodniom. Parlament Europejski głosował w tej sprawie 4 lutego br. (2016) za pomocą projektu rezolucji, której tytuł brzmi "Regularne mordowanie mniejszości religijnych przez 'Państwo Islamskie' ". Zwracamy się do ONZ, aby również uznał prześladowania na chrześcijanach w Iraku i Syrii mianem ludobójstwa oraz aby uwzględnił inne postulaty, które przygotowaliśmy w specjalnym wezwaniu do działania. 

Zachęcamy Państwa do dołączenia do naszego apelu. Apel wraz z podpisami zostanie przedstawiony w siedzibie ONZ w Nowym Jorku 29 kwietnia br. podczas Kongresu "WeAreN" (Wszyscy jesteśmy Nazarejczykami). Szczegółowe informacje na temat Kongresu znajdą Państwo tutaj: http://wearen.org

0200.000
  190.411
 
190.411 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Do ONZ o wolność religijną i uznanie mordów na chrześcijanach mianem ludobójstwa

Wzywamy Organizację Narodów Zjednoczonych wraz z każdym Państwem Członkowskim do spełnienia lub wsparcia poniższych postulatów:

1. Wzywamy Radę Bezpieczeństwa ONZ do uznania mianem ludobójstwa działań tzw. „ISIS/Daesz” wymierzonych w chrześcijan oraz inne mniejszości religijne.
2. Wzywamy ONZ do prowadzenia działań w celu obrony wspomnianych mniejszości przed prześladowaniami (w ramach zasady odpowiedzialności za ochronę), jak również o działania w celu ukarania przestępców (zgodnie z zasadami Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa).

 • Wzywamy Członków Rady Bezpieczeństwa ONZ do wspierania skierowania przez Radę Bezpieczeństwa ONZ sprawy ludobójstwa do Międzynarodowego Trybunału Karnego w celu zbadania przemocy, jaka ma miejsce Iraku i Syrii na terenach tzw. „ISIS/Daesz” przeciwko chrześcijanom, Jazydom oraz innym mniejszościom religijnym i etnicznym.
 • Wzywamy społeczność międzynarodową do zapewnienia prawa powrotu uchodźcom do miejsc ich zamieszkania przez zagwarantowanie im maksymalnej pomocy, ochrony, włącznie z ochroną militarną zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego.
 • Wzywamy ONZ do stworzenia bezpiecznych stref, chronionych przez siły Organizacji, do zapewnienia czasowej ochrony milionom uchodźcom w związku z konfliktem w Iraku i Syrii.
 • Wzywamy ONZ do zagwarantowania mniejszościom religijnym głosu w negocjacjach pokojowych, jakie mają miejsce w ich regionie; wzywamy również do zagwarantowania wspomnianym grupom aktywnej roli w kreowaniu polityki w przyszłości oraz odbudowy bezpieczeństwa ich ojczyzny, w tym do zagwarantowania możliwości posiadania swoich reprezentantów we wszystkich tych procesach.
 • Wzywamy ONZ do stworzenia międzynarodowego funduszy zajmującego się finansową pomocą dla rodzin, jakie padły ofiarami ludobójstwa.
 • Domagamy się również od ONZ wsparcia dla działań, których celem jest połączenie przesiedlonych rodzin, zwłaszcza powrót dzieci do ich rodziców.

3. Prosimy ONZ o stworzenia planu działania, który pomoże odnaleźć uprowadzone dzieci oraz uwolnić porwane dziewczynki I kobiety. Szczegółowe elementy takiego planu opisujemy niżej.

 • Zapobieganie przemocy seksualnej powinno stać się priorytetem działań pomocowych.
 • Zapewnienie długotrwałej pomocy i kompleksowej opieki (włączając w nią pomoc w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego) kobietom, mężczyznom, dzieciom oraz ich rodzicom, włączając dzieci, które zostały poczęte w wyniku gwałtów.
 • Zapewnienie, że wszystkie procesy bezpieczeństwa oraz działania mediacyjne wezmę pod uwagę potrzebę zmniejszenia skali przemocy seksualnej oraz podkreślą potrzebę wyłączenia ich z zakresu możliwej amnestii.
 • Kontynuowanie stanowczej walki z bezkarnością w zakresie przemocy seksualnej. Dołożenie wszelkich możliwych starań w celu wdrożenia zapisów Międzynarodowego Protokołu w sprawie przemocy seksualnej w sytuacji konfliktów (2014), którego celem jest promowanie odpowiedzialności za przestępstwa z zakresu przemocy seksualnej z uwzględnieniem prawa międzynarodowego, globalne działania na rzecz powstrzymywania takich czynów oraz pomocy ofiarom.

4. Zwracamy się z apelem do Zgromadzenia Ogólnego ONZ o ustanowienie Międzynarodowego Dnia Wolności Religijnej, który stałby się na całym świecie symbolem tego uniwersalnego prawa. Proponujemy, aby dzień ten połączyć z rocznicą ustanowienia przez Zgromadzenie Ogólne Deklaracji w sprawie eliminacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach z 25 listopada 1981 r.

[Imię i nazwisko]

Do ONZ o wolność religijną i uznanie mordów na chrześcijanach mianem ludobójstwa

Wzywamy Organizację Narodów Zjednoczonych wraz z każdym Państwem Członkowskim do spełnienia lub wsparcia poniższych postulatów:

1. Wzywamy Radę Bezpieczeństwa ONZ do uznania mianem ludobójstwa działań tzw. „ISIS/Daesz” wymierzonych w chrześcijan oraz inne mniejszości religijne.
2. Wzywamy ONZ do prowadzenia działań w celu obrony wspomnianych mniejszości przed prześladowaniami (w ramach zasady odpowiedzialności za ochronę), jak również o działania w celu ukarania przestępców (zgodnie z zasadami Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa).

 • Wzywamy Członków Rady Bezpieczeństwa ONZ do wspierania skierowania przez Radę Bezpieczeństwa ONZ sprawy ludobójstwa do Międzynarodowego Trybunału Karnego w celu zbadania przemocy, jaka ma miejsce Iraku i Syrii na terenach tzw. „ISIS/Daesz” przeciwko chrześcijanom, Jazydom oraz innym mniejszościom religijnym i etnicznym.
 • Wzywamy społeczność międzynarodową do zapewnienia prawa powrotu uchodźcom do miejsc ich zamieszkania przez zagwarantowanie im maksymalnej pomocy, ochrony, włącznie z ochroną militarną zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego.
 • Wzywamy ONZ do stworzenia bezpiecznych stref, chronionych przez siły Organizacji, do zapewnienia czasowej ochrony milionom uchodźcom w związku z konfliktem w Iraku i Syrii.
 • Wzywamy ONZ do zagwarantowania mniejszościom religijnym głosu w negocjacjach pokojowych, jakie mają miejsce w ich regionie; wzywamy również do zagwarantowania wspomnianym grupom aktywnej roli w kreowaniu polityki w przyszłości oraz odbudowy bezpieczeństwa ich ojczyzny, w tym do zagwarantowania możliwości posiadania swoich reprezentantów we wszystkich tych procesach.
 • Wzywamy ONZ do stworzenia międzynarodowego funduszy zajmującego się finansową pomocą dla rodzin, jakie padły ofiarami ludobójstwa.
 • Domagamy się również od ONZ wsparcia dla działań, których celem jest połączenie przesiedlonych rodzin, zwłaszcza powrót dzieci do ich rodziców.

3. Prosimy ONZ o stworzenia planu działania, który pomoże odnaleźć uprowadzone dzieci oraz uwolnić porwane dziewczynki I kobiety. Szczegółowe elementy takiego planu opisujemy niżej.

 • Zapobieganie przemocy seksualnej powinno stać się priorytetem działań pomocowych.
 • Zapewnienie długotrwałej pomocy i kompleksowej opieki (włączając w nią pomoc w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego) kobietom, mężczyznom, dzieciom oraz ich rodzicom, włączając dzieci, które zostały poczęte w wyniku gwałtów.
 • Zapewnienie, że wszystkie procesy bezpieczeństwa oraz działania mediacyjne wezmę pod uwagę potrzebę zmniejszenia skali przemocy seksualnej oraz podkreślą potrzebę wyłączenia ich z zakresu możliwej amnestii.
 • Kontynuowanie stanowczej walki z bezkarnością w zakresie przemocy seksualnej. Dołożenie wszelkich możliwych starań w celu wdrożenia zapisów Międzynarodowego Protokołu w sprawie przemocy seksualnej w sytuacji konfliktów (2014), którego celem jest promowanie odpowiedzialności za przestępstwa z zakresu przemocy seksualnej z uwzględnieniem prawa międzynarodowego, globalne działania na rzecz powstrzymywania takich czynów oraz pomocy ofiarom.

4. Zwracamy się z apelem do Zgromadzenia Ogólnego ONZ o ustanowienie Międzynarodowego Dnia Wolności Religijnej, który stałby się na całym świecie symbolem tego uniwersalnego prawa. Proponujemy, aby dzień ten połączyć z rocznicą ustanowienia przez Zgromadzenie Ogólne Deklaracji w sprawie eliminacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach z 25 listopada 1981 r.

[Imię i nazwisko]