Nowy dobry krok w walce o Asię Bibi

Wolność dla Asii Bibi

 

Nowy dobry krok w walce o Asię Bibi

Nowy dobry krok w walce o Asię Bibi

0200.000
  155.252
 
155.252 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Dramatyczna sytuacji Asii Bibi (pakistańskiej chrześcijanki, które została niesłusznie oskarżona o bluźnierstwo, uwięziona w 2010 r., następnie skazana na śmierć. W zeszłym roku Sąd Najwyższy w Islamabadzie zdecydował, że sprawę trzeba zbadać na nowo, jednak ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia, Asia Bibi pozostaje w więzieniu) nie zmienia się. Jej rodzina: mąż Ashiq Masih oraz najmłodsza córka, Eisham, podczas II Kongresu "Wszyscy jesteśmy Nazarejczykami", jaki CitizenGO zorganizowało kilka miesięcy temu w siedzibie Nowym Yorku, przypomnieli o losie bliskiej im żony i mamy delegatom państw członkowskich ONZ. Niestety, nacisk muzułmańskich duchownych jest tak silny, że Sąd Najwyższy zwleka z ponownym rozpoznaniem sprawy.

Europoseł Antonio Tajani wyszedł z inicjatywą wystosowania pisemnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego w sprawie Asii Bibi, które - jeśli zostanie podpisane przez 50%+1 posłów do PE, trafi do wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Federici Mogherini oczekując od niej działania w sprawie Asii Bibi oraz wolności religijnej w Pakistanie.

Termin na podpisanie dokumentu mija 25 sierpnia 2016 r. 

Publikujemy niżej jego treść. Oświadczenie można zobaczyć też TUTAJ.

0055/2016 Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie propagowania wolności religii w Pakistanie oraz potępienia nieuzasadnionego pozbawienia wolności Asii Bibi

1. Wspieranie demokracji i poszanowanie praw człowieka stanowią fundamentalne zasady zapisane w traktatach europejskich, a Unia Europejska wielokrotnie podkreślała swoje zobowiązanie na rzecz wolności religii, apelując do państw członkowskich o zagwarantowanie tej swobody w Unii Europejskiej i poza jej granicami;

2. przepisy zakazujące bluźnierstwa są wyraźnym przykładem nietolerancji religijnej;

3. narastają obawy związane z nasilaniem się prześladowań wspólnot religijnych w Pakistanie, zwłaszcza mniejszości chrześcijańskich, a wszelką dyskryminację i przemoc w tym względnie należy zdecydowanie potępiać;

4. należy także potępić niedawne protesty ugrupowań islamistycznych wzywających rząd Pakistanu do egzekucji Asii Bibi, chrześcijanki niesłusznie więzionej za bluźnierstwo od 2010 r.;

5. wzywa się Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do podjęcia wszelkich niezbędnych działań politycznych i dyplomatycznych, aby doprowadzić do uwolnienia Asii Bibi;

6. wzywa się także Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do rozważenia zawarcia wiążącej klauzuli dotyczącej poszanowania wolności religii w umowach z państwami trzecimi, a także do aktywnego sprzeciwiania się surowym przepisom zakazującym bluźnierstwa;

7. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Komisji oraz Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Prosimy o podpisanie petycji oraz zachęcenie znajomych do jej podpisania przez wysłanie wiadomości e-mail oraz opublikowanie linku do petycji na portalach społecznościowych.

0200.000
  155.252
 
155.252 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Wolność dla Asii Bibi

Petycja do Posłów do Parlamentu Europejskiego:

Szanowni Posłowie,

zwracam się do Was - jako przedstawicieli obywateli Państw Członkowskich Unii Europejskiej - z prośbą o podpisanie deklaracji w obronie Asii Bibi.

Oświadczenie w sprawie propagowania wolności religii w Pakistanie oraz potępienia nieuzasadnionego pozbawienia wolności Asii Bibi przypomina, że "wspieranie demokracji i poszanowanie praw człowieka stanowią fundamentalne zasady zapisane w traktatach europejskich, a Unia Europejska wielokrotnie podkreślała swoje zobowiązanie na rzecz wolności religii, apelując do państw członkowskich o zagwarantowanie tej swobody w Unii Europejskiej i poza jej granicami".

Z góry dziękuję za przychylenie się do naszej prośby.

[Imię i nazwisko]

Wolność dla Asii Bibi

Petycja do Posłów do Parlamentu Europejskiego:

Szanowni Posłowie,

zwracam się do Was - jako przedstawicieli obywateli Państw Członkowskich Unii Europejskiej - z prośbą o podpisanie deklaracji w obronie Asii Bibi.

Oświadczenie w sprawie propagowania wolności religii w Pakistanie oraz potępienia nieuzasadnionego pozbawienia wolności Asii Bibi przypomina, że "wspieranie demokracji i poszanowanie praw człowieka stanowią fundamentalne zasady zapisane w traktatach europejskich, a Unia Europejska wielokrotnie podkreślała swoje zobowiązanie na rzecz wolności religii, apelując do państw członkowskich o zagwarantowanie tej swobody w Unii Europejskiej i poza jej granicami".

Z góry dziękuję za przychylenie się do naszej prośby.

[Imię i nazwisko]