ŚDM: Młodzi apelują i modlą się za młodych prześladowanych chrześcijan

Apel w obronie prześladowanych chrześcijan

 

ŚDM: Młodzi apelują i modlą się za młodych prześladowanych chrześcijan

ŚDM: Młodzi apelują i modlą się za młodych prześladowanych chrześcijan

0100.000
  74.642
 
74.642 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Światowe Dni Młodzieży, z okazji których zorganizowaliśmy niniejszą akję, zostały zakończone, ale to nie oznacza, że przestajemy się modlić. Młodzi chrześcijanie żyjący na terenach prześladowań ciągle potrzebują naszego wsparcia. Zachęcamy do dalszej modlitwy i dziękujemy wszystkim, którzy zadeklarowali swoje modlitewne wsparcie w tej kampanii.

----

Światowe Dni Młodzieży zawsze stają się wielkim świętem przyjaźni, entuzjazmu i wspólnoty. Pokazują, jak wiele dobra drzemie w młodych ludziach, którzy dzielą ze swoimi rówieśnikami radość budowania współczesnego świata na chrześcijańskich fundamentach wiary, nadziei i miłości. Tak samo pięknie będzie pod koniec lipca w Krakowie, kiedy tysiące młodych osób z całej kuli ziemskiej wezmą udział w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem. Nie możemy jednak zapomnieć o tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w tym wielkim przeżyciu duchowym. Na całym świecie około 100 milionów osób wciąż cierpi prześladowania z powodu wyznawania wiary chrześcijańskiej. Istotną częścią tej grupy są młodzi ludzie, piętnowani w szkołach i środowiskach lokalnych. Aby nie ustali w wierze, potrzebują naszej modlitwy oraz wyraźnego głosu protestu przeciwko prześladowaniu chrześcijan.

Młodzież cierpi dzisiaj również przez wojny, za którymi idą zawsze: skrajna bieda, sieroctwo, głód i choroby. Nasi rówieśnicy stają przed wyzwaniami ponad ich siły. Zupełnie inne są także ich szanse życiowe: dostęp do edukacji, możliwość znalezienia pracy oraz spokojnego zabezpieczenia bytu sobie i swojej rodzinie.

Jako gospodarze, uczestnicy i wolontariusze Światowych Dni Młodzieży chcemy wołać jednym głosem o równe prawo do wolności religijnej dla młodych ludzi na całym świecie. Pragniemy wszyscy żyć w pewności, że zawsze i wszędzie wartość nadrzędną stanowi właśnie życie a drugi człowiek to bliźni, o którego się troszczymy. Wołamy o ochronę naszych kolegów i koleżanek, którzy są prześladowani za swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Mówimy w imieniu tych, którzy nie mogli przyjechać do Polski z powodu biedy, wojen, przemocy i niesprawiedliwości społecznej: pragniemy szacunku dla każdego człowieka, bo każdy człowiek jest Bożym cudem.

Wierzymy w to, że podczas każdych Światowych Dni Młodzieży będzie nas więcej i będziemy mogli jeszcze silniej podkreślać, że chrześcijaństwo to religia wspólnoty i miłości.

Fot. Jakub Szymczuk

0100.000
  74.642
 
74.642 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Młodzi apelują i modlą się za młodych prześladowanych chrześcijan

Ojcze Święty,

w czasie Światowych Dni Młodzieży w szczególny sposób modlimy się za młodych chrześcijan, którzy nie mogą być z nami w Krakowie ze względu na prześladowania.

Wzywamy cały świat, a zwłaszcza rządzących państwami, do podjęcia działań, które zatrzymają tę przytłaczającą niesprawiedliwość i okrucieństwo, których doświadczają młodzi chrześcijanie w Iraku, Syrii, Nigerii, Pakistanie i wielu innych krajach świata. W szczególny sposób myślimy o nastoletnich córkach Asii Bibi z Pakistanu i domagamy się uwolnienia ich Mamy.

Prosimy Ojca Świętego, aby dołączył do naszego apelu, który kierujemy do możnych tego świata.

Połączona w modlitwie
młodzież Kościoła z całego świata

[Imię i nazwisko]

Młodzi apelują i modlą się za młodych prześladowanych chrześcijan

Ojcze Święty,

w czasie Światowych Dni Młodzieży w szczególny sposób modlimy się za młodych chrześcijan, którzy nie mogą być z nami w Krakowie ze względu na prześladowania.

Wzywamy cały świat, a zwłaszcza rządzących państwami, do podjęcia działań, które zatrzymają tę przytłaczającą niesprawiedliwość i okrucieństwo, których doświadczają młodzi chrześcijanie w Iraku, Syrii, Nigerii, Pakistanie i wielu innych krajach świata. W szczególny sposób myślimy o nastoletnich córkach Asii Bibi z Pakistanu i domagamy się uwolnienia ich Mamy.

Prosimy Ojca Świętego, aby dołączył do naszego apelu, który kierujemy do możnych tego świata.

Połączona w modlitwie
młodzież Kościoła z całego świata

[Imię i nazwisko]