Czeski misjonarz Petr Jašek niesłusznie uwięziony w Sudanie - podpisz petycję w jego obronie

Petycja do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka

 

Czeski misjonarz Petr Jašek niesłusznie uwięziony w Sudanie - podpisz petycję w jego obronie

wygrane
0500.000
  404.011
 
404.011 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 500.000 podpisów.

Czeski misjonarz Petr Jašek niesłusznie uwięziony w Sudanie - podpisz petycję w jego obronie

+ List do:

Zanim opuścisz tę stronę...

Dziękujemy za podpisanie! Teraz podaj dalej!

Żądamy uwolnienia misjonarza - Petra Jašeka - z sudańskiego więzienia

Adresat petycji: Zeid bin Ra'ad,  Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka

Panie Komisarzu,

pilnie prosimy o podjęcie działań w celu uwolnienia czeskiego misjonarza - Petra Jašeka - który przebywa w sudańskim więzieniu po fałszywym oskarżeniu o szpiegostwo i sabotaż. W rzeczywistości nie był on zaangażowany politycznie, a jego działania dotyczyły pomocy prześladowanym sudańskim chrześcijanom. Możemy przypuszczać, że jednym z powodów fałszywego oskarżenia był fakt, że angażował się on w pomoc chrześcijanom.

Apelujemy do Pana Komisarza o natychmiastowe działanie, które przekona sudańskie władze do uwolnienia pana Petra Jašeka.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Czeski misjonarz Petr Jašek niesłusznie uwięziony w Sudanie - podpisz petycję w jego obronie

Podpisz tę petycję teraz!

0500.000
  404.011
 
404.011 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 500.000 podpisów.