Niepokojące aresztowania w Sudanie - podpisz petycję w obronie tamtejszych chrześcijan

Petycja w sprawie niepokojących doniesień z Sudanu

 

Niepokojące aresztowania w Sudanie - podpisz petycję w obronie tamtejszych chrześcijan

0100.000
  50.352
 
50.352 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100.000 podpisów.

Niepokojące aresztowania w Sudanie - podpisz petycję w obronie tamtejszych chrześcijan

Coraz bardziej niepokojąca jest sytuacja chrześcijan w Sudanie. Kilka tygodni temu miał miejsce niebezpieczny precedens. Aresztowano siedmiu pastorów z absurdalnego powodu. Nie zgodzili się na przekazanie rządowi kościołów, w których służą.

Nie ulega wątpliwości, że międzynarodowa presja w takich sprawach ma sens i przynosi dobre rezultaty. Wiemy, że petycje CitizenGO w obronie Meriam Ibrahim, Petra Jaska czy pastorów Hassana i Abdulmonema zakończyły się uwolnieniem tych osób.

Nie powinniśmy biernie przyglądać się sytuacji, w której nasi bracia chrześcijanie są prześladowani, odbiera się im kościoły, a w dodatku to wszystko dzieje się w majestacie okrutnego prawa.

Prosimy o dołączenie do petycji CitizenGO, w której apelujemy o wolność religijną dla chrześcijan w Sudanie.

Z lokalnych mediów wiadomo, że pastorzy byli przesłuchiwani aż sześć godzin, a następnie zwolnieni za kaucją. Nie ulega wątpliwości, że takie postępowanie władz Sudanu wobec religijnych przywódców jest próbą zastraszenia żyjących tam chrześcijan. 

Prosimy o podpisanie petycji, aby wesprzeć sudańskich chrześcijan w ich trudnej sytuacji i naciskać na rząd tego kraju, aby respektował ich wolność wyznawania swojej wiary.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Petycja w sprawie niepokojących aresztowań w Sudanie

Adresat: Prezydent HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir

Apelujemy o respektowanie wolności religijnej dla wszystkich chrześcijan żyjących w Sudanie oraz zaprzestanie prób zastraszania tamtejszych wspólnot.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie sprawą aresztowania siedmiu sudańskich pastorów, którzy trafili na wielogodzinne przesłuchania ze względu na to, że nie zgodzili się przekazać swoich kościołów rządowi. Domagamy się respektowania wolności religijnej dla wszystkich grup chrześcijańskich żyjących na terenie Sudanu, czego wyrazem jest m.in. możliwość niezależnego od państwa zarządzania ich kościołami.

Opinia międzynarodowa wyraża najgłębszy sprzeciw wobec każdej formy prześladowań chrześcijan i domaga się zaprzestania ich.

[Imię i nazwisko]

Niepokojące aresztowania w Sudanie - podpisz petycję w obronie tamtejszych chrześcijan

Podpisz tę petycję teraz!

0100.000
  50.352
 
50.352 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100.000 podpisów.