Dziękujemy obrońcom polskich granic!

Wspieramy naszych policjantów i żołnierzy

 

Dziękujemy obrońcom polskich granic!

Dziękujemy obrońcom polskich granic!

050.000
  28.711
 
28.711 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Od tygodni polską granicę z Białorusią próbują przekraczać nielegalnie migranci transportowani na terytorium tego kraju przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Skala tej akcji, mającej charakter tzw. wojny hybrydowej, przybiera na sile z każdym dniem.

Dziś mówi się już o tysiącach, w większości młodych mężczyzn, którzy siłą forsują granicę niszcząc zabezpieczenia po polskiej stronie.

Każdy kraj ma prawo do obrony swojego terytorium przed próbami nielegalnego wtargnięcia obywatela innego kraju.

Obecna sytuacja nie jest kryzysem uchodźczym, jak to próbuje przedstawiać wroga Polsce propaganda, bo mamy do czynienia ze zorganizowanym dowożeniem na naszą granicę, ściągniętych drogą lotniczą przez białoruski reżim i zaopatrzonych w białoruską wizę, mieszkańców Iraku, Syrii, Libanu i innych krajów.

W tej sytuacji ochrona polskiej granicy przez jednostki Policji, Straży Granicznej, Wojska Polskiego jest koniecznością i de facto ochroną od strony wschodniej całej Unii Europejskiej i NATO przed atakiem z wykorzystaniem migrantów.

To polscy policjanci i żołnierze bronią dziś granic Unii oraz Paktu Północnoatlantyckiego  i niestety spotykają ich za to, z ust wielu Polaków, najgorsze obelgi i wyzwiska.

Wierzymy jednak, że większość z nas jest dumna z działań jakie podejmują na granicy przedstawiciele polskich służb zbrojnych i jest dziś niezwykle ważne byśmy dali temu zdecydowany i masowy wyraz.

Choć z wielu krajów płyną już głosy wsparcia dla Polski za postawę wobec akcji reżimu Łukaszenki, to granicy Unii Europejskiej i NATO bronimy nadal sami i tylko własnymi siłami.

Jeśli Unia oraz NATO ma znaczyć coś więcej dla Polski niż codzienne szykany i połajanki europejskich polityków, to właśnie w takich sytuacjach mamy prawo liczyć na wsparcie w obronie unijnej granicy, budowie fortyfikacji i umocnień granicznych oraz innych systemów jej zabezpieczenia.

Próba podzielenia naszego kraju i wzniecenia na tym tle niepokojów społecznych za pomocą propagandowej gry przeciwko obronie granicy musi spotkać się z naszym sprzeciwem i jednoznacznym opowiedzeniem się po stronie działań podjętych przez polskich żołnierzy i policjantów.

Bardzo prosimy o podpis pod wyrazami dumy i słowami wsparcia w tej ciężkie służbie jaką przyszło pełnić na granicy funkcjonariuszom policji oraz żołnierzom Wojska Polskiego i Straży Granicznej.

Chcemy, by mieli niewzruszoną pewność, że większość Polek i Polaków stoi po ich stronie, po stronie służby bezpieczeństwu naszej ojczyzny, każdego dnia.

050.000
  28.711
 
28.711 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

DZIĘKUJEMY!

Drodzy policjanci i żołnierze pełniący służbę na granicy polsko-białoruskiej!

Chcemy wyrazić naszą dumę i ogromną wdzięczność za wysiłek jaki w każdej godzinie dnia i nocy podejmujecie dla dobra i bezpieczeństwa naszej wspólnoty narodowej chroniąc granice Polski.

To Wasza służba jest dziś realnym świadectwem na czym polega codzienny trud dla naszej ojczyzny, dla bezpieczeństwa jej granic i obywateli.

To codzienne relacje z Waszych działań uświadamiają wielu z nas jak ważne jest Wasze oddanie i poświęcenie dla dobra kraju w tych, coraz bardziej niespokojnych, czasach.

To Wasza postawa demonstruje czym jest i jaką wartość ma realne dobro i bezpieczeństwo Polaków i co jest teraz dla naszej narodowej wspólnoty najważniejsze.

Stajecie dziś w jednym szeregu z najbardziej chlubnym dziedzictwem polskich dziejów, z pokoleniami Polaków, którzy walczyli w obronie Polski i polskich granic.

Jesteśmy z Wami, wspieramy Was naszymi myślami i modlitwami, jesteśmy z Was i Waszej służby Polsce dumni!

[Imię i nazwisko]

DZIĘKUJEMY!

Drodzy policjanci i żołnierze pełniący służbę na granicy polsko-białoruskiej!

Chcemy wyrazić naszą dumę i ogromną wdzięczność za wysiłek jaki w każdej godzinie dnia i nocy podejmujecie dla dobra i bezpieczeństwa naszej wspólnoty narodowej chroniąc granice Polski.

To Wasza służba jest dziś realnym świadectwem na czym polega codzienny trud dla naszej ojczyzny, dla bezpieczeństwa jej granic i obywateli.

To codzienne relacje z Waszych działań uświadamiają wielu z nas jak ważne jest Wasze oddanie i poświęcenie dla dobra kraju w tych, coraz bardziej niespokojnych, czasach.

To Wasza postawa demonstruje czym jest i jaką wartość ma realne dobro i bezpieczeństwo Polaków i co jest teraz dla naszej narodowej wspólnoty najważniejsze.

Stajecie dziś w jednym szeregu z najbardziej chlubnym dziedzictwem polskich dziejów, z pokoleniami Polaków, którzy walczyli w obronie Polski i polskich granic.

Jesteśmy z Wami, wspieramy Was naszymi myślami i modlitwami, jesteśmy z Was i Waszej służby Polsce dumni!

[Imię i nazwisko]