STOP prześladowaniom chrześcijan w Chinach

Petycja do Ministra Spraw Zagranicznych RP

 

STOP prześladowaniom chrześcijan w Chinach

0100.000
  57.580
 
57.580 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100.000 podpisów.

STOP prześladowaniom chrześcijan w Chinach

Chińskie władze samorządowe nieustannie naciskają na chińskich chrześcijan, aby wyrzekli się swojej wiary.

Dlatego wzywamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, by we współpracy z innymi krajami, opracowało pakiet sankcji, które zostaną nałożone, jeśli Chiny nie zaprzestaną prześladowań religijnych własnych obywateli.

Nie możemy zostawić chińskich chrześcijan samych w starciu z despotyzmem Chińskiej Partii Komunistycznej.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

STOP prześladowaniom chrześcijan w Chinach

Jesteśmy wstrząśnięci działaniami chińskich władz, które, według niedawno opublikowanych relacji świadków, naciskają na chrześcijańskich beneficjentów pomocy społecznej, aby usunęli symbole religijne ze swoich domów i wyrzekli się wiary, grożąc im, że w przeciwnym razie stracą należne świadczenia.

To, w połączeniu z faktem, że ponad milion Ujgurów i innych mniejszości znajduje się obecnie w obozach koncentracyjnych, daje jasny obraz sytuacji: rząd chiński uczynił prześladowania religijne kluczowym elementem swojej polityki.

Wzywamy Pana do wywarcia dyplomatycznego nacisku na rząd chiński, aby zaprzestał prześladowań religijnych swoich własnych obywateli. Wzywamy również, by, jako środek nacisku, wdrożyć sankcje gospodarcze, we współpracy z innymi krajami, które mogłyby być zniesione tylko pod warunkiem natychmiastowego zakończenia prześladowań religijnych.

[Imię i nazwisko]

STOP prześladowaniom chrześcijan w Chinach

Podpisz tę petycję teraz!

0100.000
  57.580
 
57.580 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100.000 podpisów.