STOP ograniczaniu wolności religijnej przez ONZ!

Petycja do J.E. Elisabeth TICHY-FISSLBERGER - Przewodniczącej Rady Praw Człowieka ONZ

 

STOP ograniczaniu wolności religijnej przez ONZ!

STOP ograniczaniu wolności religijnej przez ONZ!

0500.000
  249.574
 
249.574 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Specjalny sprawozdawca ONZ przedstawił raport, w którym obrał sobie za cel ataku tradycyjne wierzenia oraz wartość życia, małżeństwa i definicję płci biologicznej.

W swoim raporcie, Ahmed Shaheed, specjalny sprawozdawca ds. spraw wolności religijnejzdecydował się na realizację przewrotnego  planu, który prawem do aborcji oraz prawami osób LGBT uzasadnia ograniczenie wolności religijnej na całym świecie. Ahmed Shaheed oskarżył tym samym o dyskryminację działające pokojowo i zgodnie z prawem instytucje religijne i kościoły oraz wszystkich ich wyznawców.

Ale to nie wszystko. Specjalny sprawozdawca sugeruje rozszerzenie roli państw w kwestiach doktrynalnych dotyczących wiary i religii. To państwo ma mieć odtąd prawo uznać, że jakaś instytucja religijna lub kościół prezentuje „szkodliwe normy dyskryminujące którąś z płci”. Autor raportu zdecydował się także na krytykę wierzących w Afryce, którzy ze względu na wyznawane normy religijne sprzeciwiają się wprowadzaniu podręczników szkolnych promujących homoseksualizm.

W czasach, kiedy 80 procent globalnej populacji doświadcza ograniczenia swobód religijnych, ONZ oddaje głos człowiekowi, którego rezultaty pracy zmierzają do podważenia fundamentalnych wartości wolności religijnej i wyznania.

Bardzo proszę podpisać petycję, żądając od przewodniczącego Rady Praw Człowieka ONZ oraz Sekretarza Generalnego ONZ zwolnienia Ahmeda Shaheeda.

0500.000
  249.574
 
249.574 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Zwolnienie Ahmeda Shaheeda

J.E Elisabeth Tichy-Fisslberger - Przewodnicząca Rady Praw Człowieka ONZ 

J.E. Antonio Guterres - Sekretarz Generalny ONZ

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni raportem z lutego 2020 roku, który został przedstawiony na Radzie Praw Człowieka przez Ahmeda Shaheeda, specjalnego sprawozdawcę ds. spraw wolności religijnej.

Mandat Pana Shaheeda zobowiązuje go do umacniania wolności religijnej, która jest fundamentalnym prawem uznanym w 18 Art. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych:

"Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.”

Zamiast skupić się na przypadkach jawnego łamania prawa do wolności wyznania, specjalny sprawozdawca zdecydował się na promocję kontrowersyjnych celów politycznych komitetów ONZ ds. praw człowieka i zajął się kwestiami aborcji, a także orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Specjalny sprawozdawca oskarżył ludzi wierzących o dyskryminację, jeśli ośmielają się negować aborcję, nie akceptują zmiany definicji małżeństwa, uważają płeć biologiczną za niezmienną oraz nie godzą się na zacieranie różnic płciowych pomiędzy mężczyznami i kobietami. Dopuścił się przy tym zniekształcenia definicji płci oraz pojęcia równości kobiet i mężczyzn.

Jako osobie wierzącej, trudno jest mi przyjąć, że człowiek, którego zadaniem jest obrona mojej wolności religijnej, zajmuje się de facto jej ograniczaniem.

Żądam zwolnienia Ahmeda Shaheeda z funkcji specjalnego sprawozdawcy ds. spraw wolności religijnej albowiem jego działania zaprzeczają idei wolności religijnej.

[Imię i nazwisko]

Zwolnienie Ahmeda Shaheeda

J.E Elisabeth Tichy-Fisslberger - Przewodnicząca Rady Praw Człowieka ONZ 

J.E. Antonio Guterres - Sekretarz Generalny ONZ

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni raportem z lutego 2020 roku, który został przedstawiony na Radzie Praw Człowieka przez Ahmeda Shaheeda, specjalnego sprawozdawcę ds. spraw wolności religijnej.

Mandat Pana Shaheeda zobowiązuje go do umacniania wolności religijnej, która jest fundamentalnym prawem uznanym w 18 Art. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych:

"Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.”

Zamiast skupić się na przypadkach jawnego łamania prawa do wolności wyznania, specjalny sprawozdawca zdecydował się na promocję kontrowersyjnych celów politycznych komitetów ONZ ds. praw człowieka i zajął się kwestiami aborcji, a także orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Specjalny sprawozdawca oskarżył ludzi wierzących o dyskryminację, jeśli ośmielają się negować aborcję, nie akceptują zmiany definicji małżeństwa, uważają płeć biologiczną za niezmienną oraz nie godzą się na zacieranie różnic płciowych pomiędzy mężczyznami i kobietami. Dopuścił się przy tym zniekształcenia definicji płci oraz pojęcia równości kobiet i mężczyzn.

Jako osobie wierzącej, trudno jest mi przyjąć, że człowiek, którego zadaniem jest obrona mojej wolności religijnej, zajmuje się de facto jej ograniczaniem.

Żądam zwolnienia Ahmeda Shaheeda z funkcji specjalnego sprawozdawcy ds. spraw wolności religijnej albowiem jego działania zaprzeczają idei wolności religijnej.

[Imię i nazwisko]