Brońmy spowiedzi dzieci

Wolność religijna to nasza narodowa tożsamość

 

Brońmy spowiedzi dzieci

Brońmy spowiedzi dzieci

020.000
  19.603
 
19.603 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Wśród coraz liczniejszych ostatnio ataków na Kościół katolicki w Polsce, św. Jana Pawła II, biskupów i księży, zachęt do apostazji, a wcześniej także aktów wandalizmu świątyń i obiektów kultu pojawiła się petycja adresowana do Sejmu RP w sprawie zakazu spowiedzi dla dzieci poniżej 16 roku życia.

Autor petycji uważa, że spowiedź jest formą przemocy psychicznej i nie powinna być dopuszczalna w przypadku dzieci.

Można by się tym nie zajmować, gdyby nie fakt, że w dyskusji wokół tej kwestii, którą roznieciły media głównego nurtu, wypowiada się wiele znanych osób.
Często to te same osoby, które od kliku lat jednoczą się pod hasłem obrony Konstytucji RP, co nie przeszkadza im wyrażać jednocześnie równie głośne poparcie dla zakazu spowiedzi.

Argumentuje się m.in że nasza Konstytucja, pozwala ograniczyć wolność religijną ze względu na konieczność ochrony zdrowia, a spowiedź dzieci, według zwolenników zakazu, może być szkodliwa dla ich zdrowia psychicznego.

Trudno nawet sensownie skomentować takie wywody, tym bardziej, że to Konstytucja właśnie gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi.

Niektórzy z zabierających głos zwolenników zakazu nie kryją tęsknoty za tzw. świeckim państwem, w którym o tym, czy dana praktyka religijna jest legalna decydować będą jego urzędnicy.

Warto przypomnieć, że takie totalitarne państwa istniały już w historii, a walka z religią przybierała w nich postać krwawego, państwowego terroru.

Trudno też nie wyczuć w poszczególnych wypowiedziach ogromnej nienawiści jaką do wszystkich wiernych kościoła katolickiego wyrażają przy tej okazji najbardziej radykalni lewicowi aktywiści popierający w Polsce walkę z religią.

Dlatego bardzo prosimy o podpisanie zamieszczonej obok deklaracji w sprawie obrony prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.


Więcej informacji:

Petycja w sprawie zakazu spowiedzi

https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/sejm_rp_zakaz_spowiedzi_dla_dzieci_ponizej_16_roku_zycia/

020.000
  19.603
 
19.603 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

NIE dla zakazu spowiedzi dzieci

Wolność religijna to fundament każdego demokratycznego ładu społecznego.

Składa się na nią prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnego z własną religijnością lub jej brakiem.

Zakaz spowiedzi dzieci to droga do państwa totalitarnego, w którym o sumieniu i przekonaniach obywateli decyduje władza i jej urzędnicy.

Polska przez wieki była krajem wolności religijnej, znanym z tolerancji wobec innowierców.

Uderzenie w te wartości to chęć zniszczenia tego co w polskiej tożsamości najcenniejsze.

To chęć zakorzenienia nad Wisłą obcego polskiej kulturze i zwyczajom ateistycznego totalitaryzmu, bezwzględnego podporządkowania ludzkich sumień władzy państwowej i prymatu lewicowych ideologii nad prawem naturalnym.

[Imię i nazwisko]

NIE dla zakazu spowiedzi dzieci

Wolność religijna to fundament każdego demokratycznego ładu społecznego.

Składa się na nią prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnego z własną religijnością lub jej brakiem.

Zakaz spowiedzi dzieci to droga do państwa totalitarnego, w którym o sumieniu i przekonaniach obywateli decyduje władza i jej urzędnicy.

Polska przez wieki była krajem wolności religijnej, znanym z tolerancji wobec innowierców.

Uderzenie w te wartości to chęć zniszczenia tego co w polskiej tożsamości najcenniejsze.

To chęć zakorzenienia nad Wisłą obcego polskiej kulturze i zwyczajom ateistycznego totalitaryzmu, bezwzględnego podporządkowania ludzkich sumień władzy państwowej i prymatu lewicowych ideologii nad prawem naturalnym.

[Imię i nazwisko]