Stańmy po stronie Päivi Räsänen: Brońmy wolności słowa chrześcijan!

Stańmy po stronie Päivi Räsänen

 

Stańmy po stronie Päivi Räsänen: Brońmy wolności słowa chrześcijan!

Stańmy po stronie Päivi Räsänen: Brońmy wolności słowa chrześcijan!

0500.000
  201.242
 
201.242 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

AKTUALIZACJA 02.2024 Pragniemy podzielić się z Państwem informacjami dotyczącymi Päivi Räsänen, która napotyka prześladowania ograniczające jej wolność słowa oraz wolność religijną.️✝️ Być może nie wszyscy z Państwa są zaznajomieni z historią Päivi – długoletniej członkini fińskiego parlamentu, pełniącej funkcję liderki Chrześcijańskich Demokratów w latach 2004-2015 oraz ministra spraw wewnętrznych Finlandii w latach 2011-2015.

Pani Räsänen w kilku ostatnich latach została oskarżona z następujących powodów:

  1. Jako oddana chrześcijanka i członkini fińskiego Kościoła Luterańskiego, zadała na Twitterze pytanie dotyczące oficjalnego poparcia przez przywództwo jej kościoła wydarzenia LGBT "Pride 2019". Do swojego wpisu dołączyła zdjęcie z cytatem z Nowego Testamentu, z Listu do Rzymian 1:24-27, co wywołało duże kontrowersje.✝️
  2. Po tym tweecie przeciwko P. Räsänen wszczęto dodatkowe śledztwa, m.in. analizowano broszurę kościelną, którą napisała prawie dwie dekady wcześniej. Broszura omawia biblijne poglądy na temat małżeństwa i seksualności.
  3. W grudniu 2019 roku P. Räsänen wzięła też udział w programie radiowym, w którym w humorystyczny sposób wyrażała swoje poglądy na temat homoseksualizmu. - Zarzuty związane z wystąpieniem radiowym zostały już oddalone.

Jej walka trwa, mimo że wydawało się, że odniosła już zwycięstwo w listopadzie 2023 roku. Chociaż Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny umorzyły wszystkie zarzuty wobec Päivi Räsänen, pani prokurator ogłosiła w styczniu 2024 roku, że złoży apelację od uniewinnienia Päivi Räsänen po raz drugi!

Oznacza to, że pomimo kilku zwycięstw Päivi Räsänen w sądzie, nadal napotyka ona wyzwania prawne, co oznacza osobisty ciężar i nieustającą kontrolę, jakiej doświadcza ona w walce o obronę swoich przekonań religijnych oraz prawo do wolności słowa.

Sytuacja ta pokazuje, jak wolność religijna, wolność słowa i inne wolności stopniowo są nam odbierane na całym świecie...

Więcej informacji w języku polskim:

Nowy Testament - List do Rzymian 1,24-27

Więcej informacji w języku angielskim:

Fińska Parlamentarzystka ścigana za opublikowanie cytatu z Listu do Rzymian 1 | Gość: Päivi Räsänen - The Finnish Parliamentarian Prosecuted for Posting Romans 1 | Guest: Päivi Räsänen | Ep 948 https://youtu.be/7XUJgcPZ5ig?feature=shared 

Prokurator odwołuje się od sprawy tweetu z cytatem z Biblii do Sądu Najwyższego Finlandii - Prosecutor appeals Bible-tweet case to Finnish Supreme Court https://adflegal.org/press-release/prosecutor-appeals-bible-tweet-case-finnish-supreme-court

Päivi Räsänen - jej strona - Päivi Räsänen - homepage https://www.paivirasanen.fi/en/

Räsänen wygrywa w jednej kwestii; prokurator wycofuje zarzuty dotyczące programu radiowego - Räsänen has won on one point; prosecutor drops charge for radio show https://cne.news/article/4070-rasanen-has-won-on-one-point-prosecutor-drops-charge-for-radio-show

Fińska parlamentarzystka uniewinniona od zarzutów „mowy nienawiści” za tweet z cytatem biblijnym i inne wypowiedzi - Finnish parliamentarian found not guilty of ‘hate speech’ for Bible tweet, other expressions https://adflegal.org/press-release/finnish-parliamentarian-found-not-guilty-hate-speech-bible-tweet-other-expressions


WPIS Z 08.2023

Chyba każdy z nas był przekonany, że ograniczanie wolności słowa jest powszechne tylko tam, gdzie rządzą bezwzględni dyktatorzy i surowe reżimy. Jednak wstrząsające jest to, że praktyka zamykania ust niewygodnym osobom staje się coraz bardziej powszechna na zachodzie. 

Przykładem, który doskonale ilustruje ten wyjątkowo niepokojący trend, jest sprawa Päivi Räsänen, matki, babci, lekarki i członkini parlamentu Finlandii.

Czy mogą sobie Państwo wyobrazić zarzuty karne i proces sądowy tylko za wyrażanie swoich przekonań? To rzeczywistość, w której dzisiaj znajduje się Päivi i jest to bezpośredni atak na fundamentalne prawo chrześcijan do swobodnego wypowiadania się.

Päivi jest niezłomna w walce o swoje prawa, nawet jeśli będzie to wymagało odwoływania się do kolejnych sądowych instancji.  

Ten rażący atak na wolność słowa jest nie do zaakceptowania.

Już 31 sierpnia odbędzie się proces fińskiej parlamentarzystki. Mamy więc naprawdę niewiele czasu, aby solidarnie wesprzeć Päivi i wziąć udział w walce przeciwko atakom na naszą wiarę.

Nie możemy pozwolić na to, aby prawda została zagłuszona przez prześladowców Päivi.

Ta sprawa jest nie tylko przejawem skrajnej niesprawiedliwości, ale także stanowi niebezpieczny precedens dla przyszłości praw chrześcijan i ich wolności słowa nie tylko w Finlandii, ale także w całej Unii Europejskiej i poza jej granicami.

Kolejny raz jesteśmy wezwani do obrony naszej wiary przed przymusową ideologią, która nie toleruje sprzeciwu, zwłaszcza w kwestiach związanych z ideologią gender i osobami LGBT. Jeśli ktoś odważy się mieć inne zdanie, staje w obliczu osobistego i zawodowego upadku.

Stawka jest naprawdę wysoka. Jeśli Päivi przegra swój proces, może to wywołać efekt domina w całej Unii Europejskiej, zagrażając fundamentom wolnego społeczeństwa. Nasze prawo do wyrażania przekonań i kwestionowania fałszywych ideologii jest zagrożone.

Jednak nadal jest nadzieja. Päivi nie jest sama, a my mamy siłę, aby zmienić tę sytuację. Sprawa może zostać umorzona przed skierowaniem jej do Sądu Najwyższego, ale potrzebujemy Państwa głosu, aby zwiększyć nasz przekaz i dokonać realnej zmiany.

Czas ma ogromne znaczenie. Podpiszcie Państwo dziś naszą petycję i zaapelujcie do Prokuratora Generalnego Finlandii o ponowne rozważenie tej sprawy i zaprzestanie prześladowania Päivi Räsänen.

Więcej informacji: 

Finlandia: Parlamentarzystka sądzona za cytowanie Biblii – uniewinniona

https://dorzeczy.pl/swiat/283213/finlandia-zapadl-wyrok-w-sprawie-paeivi-raesaenen.html

Proces za cytowanie Pisma Świętego i prawd chrześcijaństwa

https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2022-01/proces-za-cytowanie-pis...

Więcej informacji w j. angielskim: 

Prosecutor files appeal against Finnish MP’s major free speech victory 

https://adfinternational.org/paivi 

Päivi Räsänen Court of Appeal proceedings to be delayed one year

https://evangelicalfocus.com/europe/18334/paivi-rasanen-court-of-appeal-proceedings-to-be-delayed-one-year

MP Päivi Räsänen facing second trial over Biblical beliefs

https://www.christianpost.com/news/mp-pivi-rsnen-facing-second-trial-over-biblical-beliefs.html

Religion is still on trial in Finland

https://www.nationalreview.com/2023/03/religion-is-still-on-trial-in-finland

0500.000
  201.242
 
201.242 podpisało. Osiągnijmy 500.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Wyrażanie chrześcijańskich prawd nie jest przestępstwem

Prokurator Generalny,

Szanowna Pani,

Piszę do Pani jako obywatel głęboko zaniepokojony erozją podstawowych praw demokratycznych w Finlandii, kraju często chwalonym za jego zaangażowanie na rzecz wolności oraz praw człowieka.

Jestem naprawdę zbulwersowany sprawą Päivi Räsänen, fińskiej posłanki, która stoi w obliczu zarzutów kryminalnych dotyczących „mowy nienawiści”. To, co mnie jeszcze bardziej niepokoi, to fakt, że te zarzuty zostały wniesione przeciwko niej z powodu publicznego wyrażania swoich chrześcijańskich poglądów.

Jeśli otwarte przedstawianie własnych przekonań religijnych może prowadzić do zarzutów kryminalnych, przekształca to wiarę w karalne przestępstwo i tłumi otwartą, publiczną debatę.

Wolność słowa i religii to podstawowe prawa człowieka zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w artykułach 18 i 19 oraz w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej w artykule 11. Te prawa obejmują zdolność do wyrażania swoich przekonań i praktykowania ich bez obawy przed reperkusjami.

Dla dobra demokratycznych wartości, wolności słowa i wolności religijnej, apeluję do Pani o zajęcie właściwego stanowiska. Proszę wycofać zarzuty przeciwko Päivi Räsänen i zachować prawa wszystkich obywateli do swobodnego wyrażania własnych przekonań.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Wyrażanie chrześcijańskich prawd nie jest przestępstwem

Prokurator Generalny,

Szanowna Pani,

Piszę do Pani jako obywatel głęboko zaniepokojony erozją podstawowych praw demokratycznych w Finlandii, kraju często chwalonym za jego zaangażowanie na rzecz wolności oraz praw człowieka.

Jestem naprawdę zbulwersowany sprawą Päivi Räsänen, fińskiej posłanki, która stoi w obliczu zarzutów kryminalnych dotyczących „mowy nienawiści”. To, co mnie jeszcze bardziej niepokoi, to fakt, że te zarzuty zostały wniesione przeciwko niej z powodu publicznego wyrażania swoich chrześcijańskich poglądów.

Jeśli otwarte przedstawianie własnych przekonań religijnych może prowadzić do zarzutów kryminalnych, przekształca to wiarę w karalne przestępstwo i tłumi otwartą, publiczną debatę.

Wolność słowa i religii to podstawowe prawa człowieka zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w artykułach 18 i 19 oraz w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej w artykule 11. Te prawa obejmują zdolność do wyrażania swoich przekonań i praktykowania ich bez obawy przed reperkusjami.

Dla dobra demokratycznych wartości, wolności słowa i wolności religijnej, apeluję do Pani o zajęcie właściwego stanowiska. Proszę wycofać zarzuty przeciwko Päivi Räsänen i zachować prawa wszystkich obywateli do swobodnego wyrażania własnych przekonań.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]