Sprzeciw wobec indoktrynacji ideologią LGBT pracowników Komisji Europejskiej

sprzeciw wobec ideologicznych szkoleń pracowników KE

 

Sprzeciw wobec indoktrynacji ideologią LGBT pracowników Komisji Europejskiej

0100.000
  62.441
 
62.441 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100.000 podpisów.

Sprzeciw wobec indoktrynacji ideologią LGBT pracowników Komisji Europejskiej

Komisja Europejska planuje wydać pieniądze podatników, czyli obywateli Państw Członkowskich UE, na szkolenie 33 tys. swoich pracowników obejmujące genderową indoktrynację w duchu środowisk LGBT.

19 lipca został opublikowany specjalny komunikat prasowy KE, z którego wynika, że wszyscy menedżerowie KE i ich pracownicy będą musieli uczestniczyć w "działaniach uświadamiających i szkoleniach" w celu "zajęcia się wszelkimi nieświadomymi uprzedzeniami" [przeciwko homoseksualistom, i in.].

Zachęcamy do wyrażenia sprzeciwu wobec powyższych planów szkoleniowych Komisji Europejskiej, a zwłaszcza wobec finansowania tego typu szkoleń z naszych pieniędzy.

Dziękujemy za dołączenie do petycji!

WIĘCEJ INFORMACJI:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2070_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2081_en.htm

http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-2070/en/DiversityAndInclusionCharter.pdf

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Podatnicy UE nie zgadzają się na indoktrynację w duchu LGBT pracowników UE

Adresaci petycji

Komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich, Günther H. Oettinger
Kierownik działu komunikacji europejskiego rzecznika praw obywatelskich, Ms Gundi Gadesmann

Niżej podpisani sprzeciwiamy się zorganizowaniu za nasze pieniądze ideologicznych szkoleń dla 33 tys. pracowników Komisji Europejskiej, które to szkolenia zawierają część pt. "Różnorodność i integracja". Pod tą niewinnie brzmiącą nazwą ukrywa się program promocji środowisk LGBT.

W komunikacie Komisji z dnia 19 lipca 2017 r. sugeruje się, że wszyscy menedżerowie i ich pracownicy będą musieli uczestniczyć w "działaniach uświadamiających i szkoleniach" w celu "zajęcia się wszelkimi nieświadomymi uprzedzeniami" [przeciwko homoseksualistom, i in.].

Nalegamy, aby żaden program szkolenia dla personelu Komisji Europejskiej i jego kierownictwa nie obejmował ideologicznych fragmentów wylobbowanych przez środowiska LGBT.

[Imię i nazwisko]

Sprzeciw wobec indoktrynacji ideologią LGBT pracowników Komisji Europejskiej

Podpisz tę petycję teraz!

0100.000
  62.441
 
62.441 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100.000 podpisów.