Zostawmy ul. Kazimierza Kowalskiego w Łodzi!

Adresat/Adresaci petycji: Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau

 

Zostawmy ul. Kazimierza Kowalskiego w Łodzi!

0100
  71
 
71 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100 podpisów.

Zostawmy ul. Kazimierza Kowalskiego w Łodzi!

Dopiero co dotarła do nas wieść, iż w ramach dekomunizacji wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau zmienił nazwę ulicy Witolda Wandurskiego (w Łodzi, na Dąbrowie) na Kazimierza Kowalskiego (prezesa Stronnictwa Narodowego w latach 1937-39). O uhonorowanie narodowca wnioskował Klub im. Romana Dmowskiego. Jednak po publikacji w lokalnej mutacji „Gazety Wyborczej”, która określiła Kowalskiego, jako antysemitę „przenoszącego na łódzki grunt faszystowskie wzorce”, wojewoda zmienił zdanie. Kazimierz Kowalski był wybitnym organizatorem środowisk narodowych, radnym Rady Miejskiej w Łodzi, prezesem Stronnictwa Narodowego i wybitnym adwokatem. Walczył jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie II wojny światowej był zaangażowany w konspiracyjną Narodowo-Ludową Organizację Wojskową. Został rozstrzelany przez Niemców w Zgierzu 20 marca 1942 roku w publicznej egzekucji. Nie chcemy aby Wojewoda Łódzki chodził na pasku "Gazety Wyborczej"! Sprzeciwmy się dyktatowi lewackich pseudohistoryków! Podpisz petycję o pozostawienie ulicy Kazimierza Kowalskiego.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau

Szanowny Panie,


Z radością przyjęliśmy Pana decyzję, ogłoszoną 13 grudnia br. aby nadać jednej z dekomunizowanych ulic imię prezesa Stronnictwa Narodowego, związanego przez wiele lat z Łodzią Kazimierza Kowalskiego. Ze zdumieniem przyjęliśmy natomiast niedzielną decyzję o wydaniu zarządzenia uchylającego uhonorowanie łódzkiego narodowca, podjętą pod wpływem kłamliwej kampanii oszczerstw ze strony środowisk lewicowych.


Dziedzictwo wielonarodowej Łodzi, wbrew sączonym propagandowymi mitom nie zamyka się w świątyniach i cmentarzach różnych wyznań, fabrykanckich pałacach i różnych zwyczajach. To również konflikty pomiędzy poszczególnymi grupami narodowymi zamieszkującymi Łódź: Polakami, Żydami i Niemcami. W tyglu lat 30. XX wieku liderem polskiej społeczności zamieszkujacej Łódź był prezes tutejszych struktur Stronnictwa Narodowego adw. Kazimierz Kowalski.


Paszkwil „Gazety Wyborczej” oczerniający Kazimierza Kowalskiego wyrywa z historycznego kontekstu stosunek narodowca do społeczności żydowskiej, stosując wyświechtane slogany o antysemityzmie, który lewica zwykła przypisować wszystkim środowiskom broniącym narodowych interesów. Duża część mniejszości żydowskiej w latach II RP zaangażowała się czynnie w pracę na rzecz ideologii komunistycznej, występując przeciw państwowości polskiej, czego dowodem jest np. patron jednej ze zdekomunizowanych ulic, Szymon Harnam. W roku 1920 w szeregach Armii Czerwonej oraz sowieckiego aparatu pańśtwowego niosącego Polsce ponowne zniewolenie również znalazło się wielu Żydów, podczas gdy Kazimierz Kowalski walczył jako ochotnik w Wojsku Polskim.


Co więcej, idylla „Łodzi czterech kultur”, na którą powołują się Pańscy urzędnicy, tłumacząc zmianę patrona tej ulicy jest niczym więcej jak propagandowym mitem. Niemal wszystkie łódzkie zakłady przemysłowe znajdowały się w niepolskich rękach. Łódzcy Polacy zostali sprowadzeni do roli pomiatanej siły roboczej. Mniejszość żydowska była również nieproporcjonalnie reprezentowana wśród tzw. wolnych zawodów – prawników czy lekarzy. Powiedzenie „wasze ulice, nasze kamienice” nie było w okresie międzywojennym objawem uprzedzeń, ale opisem stanu faktycznego, gdy kamienice stanowiły własność żydowską.


Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej warunki panujące w Łodzi lat 30. - gdy część mniejszości żydowskiej była skrajnie uprzywilejowana ekonomicznie, a inna część występowała przeciwko pańśtwu polskiemu, radykalizm Kazimierza Kowalskiego wypływał z sytuacji społeczności polskiej i był głosem polskich mieszkańców Łodzi, głosujących w wyborach samorządowych 1934 roku na listę narodową w ilości bliskiej 100 tysiącom.


Kazimierz Kowalski przyjmował również w obliczu nadchodzącej wojny stanowisko zdecydowanie antyniemieckie. Znane jest jego przemówienie „Polska wobec Niemiec”, gdzie wyłożył polski program terytorialny - oparcia powojennych granic Polski o Odrę i Nysę. Jego zaangażowanie w działalność konspiracyjną zakończyło się męczeńską śmiercią 20 marca 1942 roku na Placu Stodół w Zgierzu. Oskarżenia lewackich mediów mówiących o żywionym przez Kazimierza Kowalskiego uwielbieniu dla działań hitlerowców są wobec niezłomnej postawy Kowalskiego obrzydliwe i świadczą o zacietrzewieniu ideologicznym protestujących przeciw jego uhonorowaniu.


Nie zgadzamy się na zakłamywanie przez lewicowe media historii Łodzi i odmawianie prawa do pamięci o działaczach obozu narodowego tylko dlatego, że nie pasują oni do lewicowej wersji historii. Prawda o stosunkach polsko-żydowskich nie jest taka prosta jak przedstawiają ją cierpiący na ojkofobię lewicowi propagandyści.


Nie zgadzamy się też z argumentem, że nazwy ulic muszą bezwzględnie łączyć, a nie dzielić. Wiele postaci obecnych na mapie Łodzi również budzi kontrowersje, żeby wspomnieć Józefa Piłsudskiego (autora krwawego zamachu stanu w 1926 roku, wyrażającego się pogardliwie o polskim parlamencie), Lecha Kaczyńskiego (sygnatariusza kontrowersyjnego traktatu lizbońskiego) czy nawet Johna Wayne'a (któremu „Gazeta Wyborcza” zarzuca poglądy rasistowskie). Widać tu wyraźnie, że w nazewnictwie ulic zabrakło Panu w tym miejscu konsekwencji, gdyż tylko Kazimierz Kowalski został skreślony z listy patronów ulic gdyż „dzielił, a nie łączył”.


W związku z powyższym apelujemy do Pana o przywrócenie Kazimierza Kowalskiego na listę nowych patronów ulic. Nie zgadzamy się na wymazywanie z polskiej historii reprezentantów ruchu politycznego o 130-letniej tradycji, tylko dlatego że bezkompromisowo walczyli o poprawę losu Polaków i nie pasują do propagandowych tez lewicowych pseudohistoryków. Przedstawicielowi Rządu Rzeczypospolitej nie przystoi chodzić na pasku antypolskich mediów.

 

[Imię i nazwisko]

Zostawmy ul. Kazimierza Kowalskiego w Łodzi!

Podpisz tę petycję teraz!

0100
  71
 
71 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 100 podpisów.