Petycja dot. "tęczy" na Placu Zbawiciela

Petycja do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

 

Petycja dot. "tęczy" na Placu Zbawiciela

020.000
  19.382
 
19.382 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

Petycja dot. "tęczy" na Placu Zbawiciela

Na prośbę wielu z Państwa, a także świadomi tego, że jest to ważna sprawa także dla CitizenGO, zdecydowaliśmy się zadziałać w sprawie osławionej „tęczy” (czy jej szkieletu) na warszawskim Placu Zbawiciela. 

Biblia wyjaśnia, że tęcza to symbol przymierza Boga z ludźmi. Niestety, w ostatnich latach jej podróbki (obecnie o sześciu kolorach) służą promocji środowisk aktywistów gejowskich, lesbijskich i innych związanych z LGBTQ oraz z ideologią gender. Z tego względu obecność „tęczy” na Placu Zbawiciela (zbieg okoliczności?) spowodowała entuzjazm tych, którzy podróbkę tęczy okrzyknęli jako swój symbol.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy po każdym spaleniu „tęczy” wydawał pieniądze na jej odnowienie (każdorazowo ok. 70 000 zł!). Mimo że ekspozycja miała początkowo trwać tylko 3 miesiące, przedłużono czas jej eksponowania na Placu Zbawiciela do końca 2015 r., co potwierdził w rozmowie z CitizenGO Rzecznik Miasta Stołecznego Warszawy, p. Bartosz Milczarczyk. Potwierdził również, że podjęto decyzję o przeznaczeniu kolejnych 70 000 zł na nowe „tęczowe” kwiatki i zamontowanie ich. „Tęcza” ma zostać odnowiona na wiosnę.

Niniejsza petycja nie jest pochwałą dla aktów niezgodnych z prawem, lecz prośbą o to, aby publiczne pieniądze były wydawane w sposób mądry i służyłu dobru ogółu społeczeństwa.

Jeśli zgadzasz się z choć jednym z podanych niżej powodów:

1. Polska, w tym nasza Stolica, powinna być wolna od symboli środowisk LGBTQ.

 2. Wolałbyś/abyś, aby publiczne pieniądze były wydawane na inne cele: potrzeba pieniędzy na edukację, ochronę zdrowia, profilaktykę i pomoc społeczną, utrzymanie i budowę dróg, renowację zabytków i tysiące innych potrzeb…

3. Uważasz, że „tęcza” zaburza architekturę Placu Zbawiciela

4. Z jakiegokolwiek innego powodu nie chcesz, aby UM Warszawy wydawał Twoje pieniądze na odnawianie kwiatków „tęczy”

 

…podpisz petycję skierowaną do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Do prośby, która jest treścią petycji, możesz dopisać coś od siebie.

 

Podpisanie wiadomości oznacza wysłanie wiadomości e-mail z adresu, który podasz, na adres Prezydenta Miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Add a personal message to the email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Prośba

Szanowna Pani Prezydent,

uprzejmie proszę o rezygnację z kolejnego odnawiania kiczowatej i prowokującej napięcia społeczne "tęczy" na Placu Zbawiciela i przeznaczanie publicznych pieniędzy wyłącznie na cele służące dobru społeczeństwa Warszawy i Narodu.

[Imię i nazwisko]

Petycja dot. "tęczy" na Placu Zbawiciela

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  19.382
 
19.382 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.