ŚWIADECTWO WIARY PRZECIWKO MASOWYM SZCZEPIENIOM SKIEROWANE DO EPISKOPATU POLSKI, PREZYDENTA I RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Adresat/Adresaci petycji: Episkopat Polski - Prezydent i Rząd Rzeczpospolitej Polskiej

 

ŚWIADECTWO WIARY PRZECIWKO MASOWYM SZCZEPIENIOM SKIEROWANE DO EPISKOPATU POLSKI, PREZYDENTA I RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

05.000
  3.716
 
3.716 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.

ŚWIADECTWO WIARY PRZECIWKO MASOWYM SZCZEPIENIOM SKIEROWANE DO EPISKOPATU POLSKI, PREZYDENTA I RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jako wierzący Katolicy i Polacy wystosowujemy petycję do Episkopatu Polski, Prezydenta i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, w której wyznajemy naszą wiarę i ubiegamy się o zapewnienie nam podstawowych naszych praw w oparciu o Prawo Boże i Prawo Ludzkie, czyli Konstytucję. Przedmiotem tej petycji jest sprzeciw wobec sprytnych sposobów używania aparatu przymusu, byśmy wszyscy wyrazili zgodę na szczepienia przeciw Covid-19. W oparciu o nasze głębokie przekonania wobec prawa do wolności sumienia, wyznania i samodecydowania o sobie, o naszym zdrowiu i życiu, bronimy się przed manipulacją i naciskiem wywieranym wobec braku alternatywy leczenia według własnego, wolnego wyboru.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Episkopat Polski - Prezydent i Rząd Rzeczpospolitej Polskiej

ŚWIADECTWO WIARY PRZECIWKO MASOWYM SZCZEPIENIOM SKIEROWANE DO EPISKOPATU POLSKI, PREZYDENTA I RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

My katolicy – Polacy, synowie i córki Rzeczypospolitej Polskiej wyznajemy wiarę w Boga Ojca Wszechmogącego, który jest Panem naszego zdrowia i życia, doczesnego i wiecznego. Wierzymy w Boga Ojca Wszechmogącego, który jest Stworzycielem nieba i ziemi, od którego zależy nasz byt. Wierzymy w Jezusa Chrystusa Syna Jego Jedynego, Pana naszego, któremu poddajemy całkowite panowanie nad naszą wolą, umysłem, sercem, naszymi ciałami i duszami. Wierzymy w Ducha Św. i wyrzekamy się na zawsze, całkowicie  i nieodwołalnie wszystkiego co sprzeciwia się prawu Bożemu i ma choćby pozór zła.

W Twoje Imię Panie Jezu Chryste, mocą Twojej  Przenajdroższej Krwi i w imieniu każdego Polaka wyrzekamy się ducha aborcji i wszelkich powiązań łączących mordowanie dzieci nienarodzonych z leczeniem za pomocą szczepionek wyprodukowanych z użyciem linii komórkowych dzieci abortowanych.

Wyznajemy i wierzymy, że naszym jedynym Panem życia i śmierci jest Jezus Chrystus. Wierzymy, że jest On naszym najlepszym Lekarzem, który lecząc ciała leczy przede wszystkim nasze dusze.

Dlatego też zdecydowanie i zgodnie z naszymi sumieniami sprzeciwiamy się propagowaniu szczepionek, których producenci nie informują o ich rzeczywistym składzie. Wokół reklamowanych szczepionek powstało bowiem tak dużo zamętu, że mamy podstawy wątpić w ich etyczność i skuteczność leczniczą.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec stosowanych form wszelkiego przymusu do przyjmowania szczepień. Skoro szczepienia są dobrowolne to dlaczego ma to już teraz miejsce, że pracodawcy służb medycznych, mundurowych i placówek oświatowych obligują swoich pracowników do podpisywania deklaracji, że dobrowolnie zgadzają się na przyjęcie szczepień lub nawet grożą zwolnieniem z pracy osoby, które odmówią szczepień. Każdy człowiek ma prawo do wolnego i świadomego wyboru formy leczenia, której się chce poddać i nikt nie ma prawa jej narzucać. Ten „dobrowolny przymus” jest dramatycznym bezprawiem w naszym Państwie.

Tego typu działania naruszają naszą wolność osobistą, którą gwarantuje nam Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., cytuję:

Art. 32.

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 39.

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. (koniec cytatu)

Jesteśmy w dobrych rękach Bożych i Bóg jest naszą najwyższą wartością, a nie nasze zdrowie i życia ziemskie.

Jezu ufamy Tobie. Amen

Polacy - wierni wyznawcy Chrystusa:

[Imię i nazwisko]

ŚWIADECTWO WIARY PRZECIWKO MASOWYM SZCZEPIENIOM SKIEROWANE DO EPISKOPATU POLSKI, PREZYDENTA I RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podpisz tę petycję teraz!

05.000
  3.716
 
3.716 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.