TAK dla drogi ekspresowej SUWAŁKI - AUGUSTÓW - BIAŁYSTOK

Adresat/Adresaci petycji: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

TAK dla drogi ekspresowej SUWAŁKI - AUGUSTÓW - BIAŁYSTOK

010.000
  5.714
 
5.714 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 10.000 podpisów.

TAK dla drogi ekspresowej SUWAŁKI - AUGUSTÓW - BIAŁYSTOK

TAK dla drogi ekspresowej SUWAŁKI - AUGUSTÓW - BIAŁYSTOK 

!!!SKŁADANIE PODPISÓW ZAKOŃCZONE!!!

Podpisy złożone po 18.03.21 nie będą brane pod uwagę!

 

Zachęcamy do podpisania petycji w sprawie wyboru wariantu przebiegu trasy drogi ekspresowej z Suwałk do Białegostoku przez Augustów

 

Branych pod uwagę jest wiele koncepcji przebiegu trasy, dwie najpoważniejsze z nich to Suwałki-Ełk-Białystok oraz Suwałki-Augustów-Białystok. Większość argumentów przemawia za drugą opcją i o nią apelujemy.

 

Droga ekspresowa Suwałki-Augustów-Białystok pozwoliłaby na rozwój całego Województwa Podlaskiego, w szczególności miejscowości leżących w przebiegu tej trasy - Suwałk, Augustowa, Sztabina, Suchowoli, Korycina, a także będących w pobliżu - Sejn, Lipska, czy Dąbrowy Białostockiej.

 

Południe Podlasia będzie połączone i skomunikowane Via Carpatią, jego zachód Via Balticą. Suwalszczyzna, Augustowszczyzna i ich regiony również potrzebują takiej możliwości. Warto zaznaczyć, że trasa Suwałki-Ełk-Łomża-Warszawa (S61 - Via Baltica) jest już w realizacji i budowie. Połączenie Suwałk z Białymstokiem przez Augustów to dodatkowa droga ekspresowa i korzyść dla tych miast oraz całego Województwa Podlaskiego.

Dlaczego trasa Suwałki-Augustów-Białystok?

  • najkrótszy wariant drogi ekspresowej przebiegającej w całości przez Województwo Podlaskie
  • komunikacja dużej części województwa
  • połączenie dwóch największych miast województwa
  • ułatwienie mieszkańcom nauki, studiowania oraz pracy między miejscowościami i stolicą województwa
  • łatwiejszy dostęp do urzędów, szpitali, obiektów usługowych i handlowych znajdujących się w Białymstoku
  • przyciągnięcie mieszkańców Polski na północny-wschód i rozwój turystyki oraz lokalnych przedsiębiorców
  • ekologia i ochrona środowiska (przebicie się w najwęższym punkcie Biebrzańskiego Parku Narodowego, krótsza trasa - mniejsze zużycie paliwa i krótszy czas emisji spalin)
  • przeniesienie tranzytu z dala od zabudowań
  • połączenie Województwa Podlaskiego ze wschodnią częścią Polski - Województwem Lubelskim i Podkarpackim, aż na Słowację

Dołącz do wydarzenia na facebooku i bądź na bieżąco:

https://www.facebook.com/events/1533167603555563/

Razem stwórzmy #EkspresowePodlaskie <3

 

 

Zapoznaj się również z załączoną oficjalną wersją petycji, która zostanie skierowana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

PETYCJA

Reprezentując podpisanych pod petycją mieszkańców Województwa Podlaskiego, pochodzących w szczególności z regionów suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego i sokólskiego składamy petycję w sprawie wyboru wariantu przebiegu trasy drogi ekspresowej (łącznik między Via Balticą, a Via Carpatią) z Białegostoku do Suwałk przez Augustów.


Zauważalny jest znaczący rozwój infrastruktury drogowej we wschodniej części Polski, również w Województwie Podlaskim, co wcześniej przez lata było zapomniane i pomijane. Właśnie dlatego tak cenne są inwestycje w Polsce wschodniej. Obwodnice miast, m.in. Suwałk, Szczuczyna, Stawisk będące częścią trasy S61, połączenie Białegostoku z Warszawą trasą S8, budowa i planowanie trasy Via Carpatia od południa województwa do przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej, a także Via Baltica z Łomży do przejścia granicznego w Budzisku powoduje duży rozwój regionu, tranzytu i komfortu podróżowania mieszkańców i przyjezdnych. 


W ostatnim czasie rozpędu nabiera planowanie i realizacja budowy trasy, która ma połączyć stolicę Województwa Podlaskiego z trasą S61, łącząc tym samym dwa największe miasta w województwie (Suwałki i Białystok) trasą ekspresową po raz pierwszy w historii. Branych pod uwagę jest wiele koncepcji przebiegu trasy, dwie najpoważniejsze z nich to Białystok – Ełk - Suwałki oraz Białystok – Augustów - Suwałki. Większość argumentów przemawia za drugą opcją. My, podpisani niżej mieszkańcy województwa optujemy i apelujemy o wybór wariantu przebiegu drogi ekspresowej z Białegostoku do Suwałk przez Augustów. 


Jest to bardzo ważny korytarz komunikacyjny Województwa Podlaskiego łączący wiele miejscowości oraz jedne z głównych i większych miast województwa - Suwałk i Augustowa z jego stolicą – Białymstokiem (a więc dwa największe miasta w Województwie Podlaskim: Białystok i Suwałki). Budowa trasy przez Augustów zapewniłaby bezpośrednie połączenie i najkrótszy wariant komunikacji północy województwa z jego centrum i stolicą. Południe Podlasia będzie połączone i skomunikowane Via Carpatią, jego zachód Via Balticą. Suwalszczyzna, Augustowszczyzna i ich regiony również potrzebują takiej możliwości. 


Droga ekspresowa Białystok – Augustów - Suwałki pozwoliłaby na rozwój całego województwa, w szczególności miejscowości leżących w przebiegu tej trasy - Suwałk, Augustowa, Sztabina, Suchowoli, Korycina, a także będących w pobliżu - Sejn, Lipska czy Dąbrowy Białostockiej. Wielu mieszkańców tego obszaru uczy się w szkołach średnich, studiuje lub pracuje w Białymstoku oraz między wymienionymi miejscowościami. W stolicy województwa znajduje się wiele urzędów, instytucji wojewódzkich, a także szpitali, obiektów usługowych i handlowych, z których często korzystają mieszkańcy całego regionu. Trasa ułatwiłaby komunikację dużej części województwa.


Województwo Podlaskie to także wiele regionów turystycznych - Augustów, Suwalszczyzna, parki narodowe m.in. Wigierski, Biebrzański, parki krajobrazowe np. Suwalski, a także Puszcza Augustowska, czy Knyszyńska. O każdej porze roku przybywa tu wielu turystów, trasa przez te rejony przyciągnęłaby wielu Polaków i pozwoliłaby na rozwój turystyki oraz lokalnych przedsiębiorców. 


Przy budowie tak wielkich inwestycji jak droga ekspresowa należy pamiętać o ekologii i ochronie środowiska. Wariant trasy Białystok - Augustów - Suwałki pozwoliłby na przebicie się przez Biebrzański Park Narodowy w jego najwęższym punkcie w okolicach Sztabina. Wierzymy, że nowoczesne rozwiązania technologiczne i inżynieryjne pozwoliłby na jak najskuteczniejszą ochronę tego obszaru. Trasa w tym wariancie jest również krótsza o kilkadziesiąt kilometrów, co obniża zużycie paliwa i czas emisji spalin, przyczyniając się w znaczący sposób do ochrony środowiska.


Do tej pory wielu mieszkańców musi borykać się z setkami przejeżdżających codziennie tirów i samochodów pod oknami swoich domów na trasie drogi krajowej nr 8. Droga ekspresowa pozwoliłaby na przeniesienie tranzytu z dala od zabudowań i byłaby wariantem najszybszej komunikacji między miejscowościami w Województwie Podlaskim. 


Uprzejmie prosimy o przychylne rozpatrzenie naszego apelu. Wszelkie ustalenia i odpowiedzi prosimy przesyłać drogą mailową na wskazane wyżej adresy.

[Imię i nazwisko]

TAK dla drogi ekspresowej SUWAŁKI - AUGUSTÓW - BIAŁYSTOK

Podpisz tę petycję teraz!

010.000
  5.714
 
5.714 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 10.000 podpisów.